Ljudi su najveći potencijal

Hadži Milentijeva 33, Beograd

Teme za autore

Udruženje sudskih veštaka za informacione tehnologije “IT Veštak”, kao smernicu, navodi orijentacione teme za izradu radova za Konferenciju “ZITEH 2019”.

Radovi na druge teme će biti prihvaćeni od strane Naučnog odbora Konferencije ako prate osnovni cilj Konferencije.

Teme

Nove tehnologije

 1. Blockchain tehnologija
 2. Internet stvari
 3. Kriptovalute

Zloupotrebe informacionih tehnologija

 1. Krimogeni faktori
 2. Potencijalni ciljevi zloupotrebe
 3. Kategorije zloupotrebe:
  1. Krađe podataka
  2. Prevare/pecanje
  3. Pronevere
  4. Falsifikovanje
  5. Iznude
  6. Ucene
  7. Narušavanje privatnosti
  8. Sabotaža
  9. Odavanje tajni
  10. Špijunaža
  11. Dečija pornografija
  12. Propaganda
  13. Vandalizam
  14. Ubistva
  15. Hakovanje
  16. Virusi
  17. Špijunski programi
  18. Piraterija
  19. Uskraćivanje usluga
  20. Prikupljanje podataka
  21. Uznemiravanje
  22. Krađa računarskih usluga.
 4. Kompjuterski kriminal
 5. Sajber-terorizam
 6. Obaveštajno delovanje
 7. Informaciono ratovanje
 8. Nove forme zloupotreba informacionih tehnologija
 9. Metode i tehnike zloupotrebe
 10. Motivi i profili izvršilaca
 11. Terminologija i standardi
 12. Informatička etika

Zaštita – Tehnički, organizacioni, ekonomski i pravni aspekti

 1. Aspekti zaštite:
  1. Normativni aspekt
  2. Kadrovski aspekt
  3. Fizičko-tehnički aspekt
  4. Logički aspekt
 2. Kripto zaštita
 3. Kompjutersko elektromagnetno zračenje (KEMZ) i zaštita
 4. TEMPEST standard i zaštita
 5. Otkrivanje i dokazivanje
 6. Mesto i uloga državnih organa, obrazovnih ustanova i medija
 7. Sudsko veštačenje u oblasti informacionih tehnologija
 8. Sankcionisanje
 9. Međunarodna saradnja u oblasti kompjuterskog kriminala
 10. Forenzički alati, hardverski i softverski alati, verifikacija i validacija alata
 11. Digitalna forenzika (računara, računarskih mreža, softvera)
 12. Digitalna forenzika računara u radu (live forensics)
 13. Forenzičke tehnike i alati za upravljanje kompjuterskim incidententima
 14. Informaciona bezbednost
 15. Politike zaštite
 16. Arhitektura sistema zaštite
 17. Steganografija i digitalni vodeni pečat
 18. Zaštita na Internetu
 19. Zaštita baza podataka
 20. Zaštita ličnih računara (PC)
 21. Zaštita računara i računarskih mreža
 22. Metodologija zaštite veb aplikacija
 23. Zaštita privatnosti
 24. Zaštita intelektualne svojine
 25. Evaluacija sistema zaštite (sertifikacija, akreditacija itd.)
 26. Metrički sistemi u oblasti zaštite
 27. Upravljanje rizikom (modeli i metode)
 28. Upravljanje programom zaštite
 29. Dokumenta i standardi zaštite
 30. Metodologije za razvoj sistema zaštite
 31. Projektovanje sistema zaštite
 32. Etičko hakovanje
 33. Evaluacija i poboljšavanje procesa zaštite
 34. Zakonska regulativa u svetu i kod nas
 35. Modeli obuke