Ljudi su najveći potencijal

Hadži Milentijeva 33, Beograd

ZITEH 2016

Konferencija o zloupotrebi informacionih tehnologija
i zaštiti sistema “ZITEH 2016”

Organizator

 • Udruženje sudskih veštaka za informacione tehnologije “IT Veštak”

Koorganizatori

 • Univerzitet odbrane
 • Univerzitet Singidunum
 • Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
 • Privredna komora Beograda
 • Privredna komora Srbije

Vreme i lokacija

Konferencija “ZITEH 2016” je održana 3. juna 2016. godine u Beogradu.

Cilj

Cilj Konferencije “ZITEH 2016”, posvećenoj zloupotrebama informacionih tehnologija kao i zaštiti sistema, je da ukaže na rapidno širenje i upotrebu savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u svim sferama života i njihovu masovnu zloupotrebu na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i globalnom nivou. Skladno tome, prošireni cilj Konferencije je isticanje značaja i neophodnosti zaštite sistema, kao i izlaganje potencijalnih rešenja.

Radovi

Na Konferenciji “ZITEH 2016” je prezentovano 22 naučno-stručna rada.

Zbornik radova “ZITEH 2016” je registrovan u Narodnoj biblioteci Srbije pod oznakom ISBN 86- 909511-4-7.

Teme na neke od kojih su pisani radovi za Konferenciju moguće je videti na ovoj stranici.

Učesnici

Konferenciji “ZITEH 2016” je prisustvovalo 103 učesnika.

Sponzorstva

Srebrni sponzor

 • Romax-Trade d.o.o.

Prijatelji Konferencije

 • Informatika AD
 • Towers Net d.o.o.

Zaključci

Polazeći od potrebe pravovremenog i sveobuhvatnog sagledavanja prepoznatih problema, učesnici Konferencije, u cilju iniciranja neophodnih mera i akcija u institucijama sistema, usvojili su sledeće zaključke:

 • Neophodno je pokretanje inicijative za hitnu izradu nacionalne strategije zaštite sajber prostora, što je u nadležnosti Vlade Republike Srbije;
 • Nacionalna strategija bi morala biti podržana odgovarajućim zakonskim i podzakonskim aktima za oblast informacionih tehnologija;
 • Paralelno sa inicijativom za izradu Strategije neophodno je pokrenuti široku akciju bezbednosnog obrazovanja u školama, posebno osnovnim, na fakultetima i akademijama u cilju podizanja na znatno viši nivo opšte informatičke bezbednosne kulture mladih i svesti o potrebi zaštite informacionog prostora;
 • Potrebno je i poznavanje problematike sve šire zloupotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT), koja u sve većoj meri postaje deo opšte kulture našeg društva, a za državnu upravu, vojsku, policiju, sudstvo i tužilaštvo, i deo profesionalnih obaveza. Zbog toga je za ove kategorije veoma bitno obezbediti robusnu edukaciju iz ove oblasti, kako bi svoje funkcije i u novom ambijentu mogli uspešno i profesionalno obavljati;
 • Poseban akcenat je stavljen na izradu, donošenje i primenu nedostajućih nacionalnih standarda važnih za ovu oblast, usklađenih sa evropskim i međunarodnim standardima;
 • Ugroženost najmlađe populacije mora biti posebna društvena i državna briga;
 • Neophodno je na državnom nivou reorganizovati postojeće institucionalne kapacitete i od njih formirati kao nezavisne organe – Nacionalno regulatorno telo informacionih tehnologija, Organ za zaštitu nacionalnog sajber prostora i Nacionalni tim za reagovanje u vanrednim situacijama (CERT);
 • Neophodno je da konferencija ZITEH postane godišnja manifestacija, kako bi se javnosti u realnom vremenu predočavale opasnosti i blagovremeno ukazivalo na mogućnosti izbegavanja i otklanjanja pretnji.

Programski odbor Konferencije

Predsednik Programskog odbora

 • dr Slobodan R. Petrović – Udruženje “IT Veštak”

Počasni predsednik Programskog odbora

 • dr Milovan Stanišić – Rektor Univerziteta Singidunum, sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Članovi Programskog odbora

 • dr Miodrag Simović
 • dr Boban Đorović, pukovnik – Prorektor Univerziteta odbrane
 • dr Dušan Regodić – Dekan Fakulteta za poslovnu informatiku Univerziteta Sinergija
 • dr Milija Suknović – Dekan Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
 • dr Mladen Veinović – Dekan FMI Univerziteta Singidunum
 • dr Božidar Banović – Prodekan Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu
 • dr Đorđe Ignjatović – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
 • dr Irini Reljin – Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
 • dr Božidar Radenković – Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
 • dr Slobodan Jovičić – Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
 • dr Milan Milosavljević – Univerzitet Singidunum
 • dr Branislav Simonović – Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu
 • dr Milan Milošević – Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta “Union – Nikola Tesla”
 • dr Damir Delija – INsig2
 • dr Vladica Babić – Visoka škola “Logos centar” u Mostaru
 • dr Dragan Đurđević – Akademija za nacionalnu bezbednost, Bezbednosno-informativna agencija
 • dr Gojko Grubor – Predsednik Izvršnog odbora Udruženja “IT Veštak”
 • dr Dragana Bečejski Vujaklija – Udruženje “IT Veštak”
 • dr Nahod Vuković – Udruženje “IT Veštak”
 • dr Lazar Petrović – Udruženje “IT Veštak”
 • dr Zoran Čekerevac – Udruženje “IT Veštak”

Organizacioni odbor Konferencije

Predsednik Organizacionog odbora

 • Milorad Jovanović, dipl. inž.

Članovi Organizacionog odbora

 • dr Zoran Čekerevac – Udruženje “IT Veštak”
 • dr Dragan Spasić – Udruženje “IT Veštak”
 • mr Momir Ostojić, dipl. inž. – Udruženje “IT Veštak”
 • Živko Dženopoljac – Udruženje “IT Veštak”
 • dr Srđan Blagojević, dipl. inž. – Udruženje “IT Veštak”
 • Jelena Jovanović – Sekretar Udruženja informatičke delatnosti Privredne komore Srbije
 • mr Miloš Milosavljević – Privredna komora Srbije
 • Dušan Berdić, dipl. inž. – Privredna komora Srbije
 • Stevan Obradović – Privredna komora Beograda
 • Dragan Ristović, dipl. inž. – Privredna komora Beograda