Ljudi su najveći potencijal

Hadži Milentijeva 33, Beograd

ZITEH 2012

Konferencija o zloupotrebi informacionih tehnologija
i zaštiti sistema “ZITEH 2012”

Organizator

 • Udruženje sudskih veštaka za informacione tehnologije “IT Veštak”

Koorganizatori

 • Institut za poslovna istraživanja Univerziteta Singidunum
 • Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
 • Privredna komora Beograda
 • Privredna komora Srbije

Vreme i lokacija

Konferencija “ZITEH 2012” je održana u periodu od 18. maja do 19. maja 2012. godine u Beogradu.

Pokrovitelj

 • Digitalna agenda Ministarstva za kulturu, informisanje i informaciono društvo Republike Srbije

Cilj

Cilj Konferencije “ZITEH 2012”, posvećenoj zloupotrebama informacionih tehnologija kao i zaštiti sistema, je da ukaže na rapidno širenje i upotrebu savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u svim sferama života i njihovu masovnu zloupotrebu na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i globalnom nivou. Skladno tome, prošireni cilj Konferencije je isticanje značaja i neophodnosti zaštite sistema, kao i izlaganje potencijalnih rešenja.

Radovi

Na Konferenciji “ZITEH 2012” je prezentovano 23 naučno-stručna rada.

Zbornik radova “ZITEH 2012” je registrovan u Narodnoj biblioteci Srbije pod oznakom ISBN 86- 909511-2-3.

Učesnici

Konferenciji “ZITEH 2012” su prisustvovali i prezentovali radove predstavnici vojske, policije, tužilaštva, pravosuđa, Srpske Pravoslavne crkve, akademskih institucija.

Konferenciji su takođe prisustvovali predstavnici iz privrede i informatičkih sektora Republike Srbije, Republike Srpske i Republike Hrvatske.

Sponzorstva

Zlatni sponzor

 • INsig2

Sponzori

 • MFC Mikrokomerc
 • PRON-Invest d.o.o.

Prijatelji Konferencije

 • Informatika AD
 • Microsoft
 • 3D Caddit d.o.o.
 • Division multimedia

Zaključci

Polazeći od potrebe pravovremenog i sveobuhvatnog sagledavanja prepoznatih problema, učesnici Konferencije, u cilju iniciranja neophodnih mera i akcija u institucijama sistema, usvojili su sledeće zaključke:

 • U informacionom društvu kritični resurs postaje znanje, a ključne funkcije postaju produkcija i distribucija znanja. Da bi borba protiv zloupotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) bila uspešna moraju se permanentno razvijati bezbednosna kultura, podizati svest o potrebi zaštite informacionog prostora i generisati, objedinjavati i širiti znanja i veštine koji bi bili u funkciji sprečavanja, otkrivanja, dokazivanja i sankcionisanja svih vidova zloupotreba;
 • Neophodno je pokretanje inicijative za hitnu izradu Nacionalne strategije zaštite sajber prostora, kao najvažnijeg i najsnažnijeg pokretačkog i usmeravačkog instrumenta za sve ostale aktivnosti i akcije;
 • Potrebno je da Vlada Republike Srbije, kao državni entitet najodgovorniji za opšte stanje u naciji, koja istovremeno predstavlja najviši autoritet i ima najveći kapacitet neophodan za realizaciju takvog značajnog projekta, bude nosilac ove ključne inicijative. Donosioci odluka i odgovorni za stanje u ovoj oblasti treba da shvate da informaciona bezbednost bez Nacionalne strategije zaštite dopušta visok nivo improvizacije, što samo prikriva postojeće probleme i nosi ogroman rizik sa nenadoknadivim gubicima;
 • Paralelno sa inicijativom za izradu Strategije neophodno je pokrenuti široku akciju bezbednosnog obrazovanja u školama, posebno osnovnim, na fakultetima i akademijama u cilju podizanja na znatno viši nivo opšte informatičke bezbednosne kulture mladih i svesti o potrebi zaštite informacionog prostora;
 • Neophodna je institucionalna podrška za donošenje zakonske regulative, čijim bi odredbama ova kompleksna oblast bila pravno uređena, posebno u vanrednim situacijama i kriznom menadžmentu;
 • Značajan fokus je usmeren ka ideji izrade, donošenja i primene nedostajućih nacionalnih standarda važnih za ovu oblast, usklađenih sa evropskim i međunarodnim standardima;
 • Potrebno je i poznavanje problematike i upravljanje rizikom od sve šire zloupotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT), u sve većoj meri postaje deo opšte kulture našeg društva, a za državnu upravu, vojsku, policiju, sudstvo i tužilaštvo, i deo profesionalnih obaveza. Zbog toga je za ove kategorije veoma bitno obezbediti posebnu edukaciju iz ove oblasti, kako bi mogli uspešno i profesionalno da obavljaju svoje funkcije i u novom ambijentu.

Učesnici Savetovanja predlažu da:

 • Udruženje “IT Veštak” i koorganizatori Konferencije identifikuju i koriste sva raspoloživa znanja i procene rizika i gubitaka koje organizacije i pojedinci mogu imati od zloupotreba informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) i podatke dostave svim institucijama i organizacijama pozvanim na Konferenciju;
 • Svi učesnici Konferencije, preko Udruženja “IT Veštak”, svojim kritičkim primedbama i sugestijama uzmu učešće u procesu javne rasprave na Predlog zakona o zaštiti informacija u informaciono-komunikacionih tehnologija sistemima;
 • Udruženje “IT Veštak” u saradnji sa koorganizatorima Konferencije organizuje okrugli sto za stručnu raspravu o informacionoj bezbednosti;
 • Organizatori, kroz različite forme, preko medija, foruma i okruglih stolova neprekidno vrše pritisak i insistiraju na proaktivnim merama državnih i nevladinih organizacija u oblasti zaštite informacija i borbe protiv zloupotreba IKT;
 • S obzirom na potencijalne negativne posledice zloupotrebe IKT za celokupnu privredu zemlje, potrebno je definisati i formalizovati buduću kontinuiranu saradnju Udruženja “IT Veštak” sa Privrednom komorom Srbije, kroz zajedničke aktivnosti i organizaciju naučno-stručnih Konferencija. Ta saradnja imala bi za cilj pre svega, razvoj i podizanje svesti o potrebi zaštite od svih vidova zloupotreba IKT kao i edukaciju svih zainteresovanih privrednih subjekata u Republici Srbiji.

Programski odbor Konferencije

Predsednik Programskog odbora

 • dr Slobodan R. Petrović – Udruženje “IT Veštak”

Počasni predsednik Programskog odbora

 • dr Milovan Stanišić – Rektor Univerziteta Singidunum

Članovi Programskog odbora

 • dr Mladen Vuruna, general-major – Načelnik Vojne akademije
 • dr Mladen Veinović – Dekan FMI Univerziteta Singidunum
 • dr Dušan Regodić – Dekan Fakulteta za poslovnu informatiku Univerziteta Sinergija
 • dr Boban Đorović, pukovnik – Prodekan Vojne akademije
 • dr Milan Milosavljević – Univerzitet Singidunum
 • dr Gojko Grubor – Predsednik Izvršnog odbora Udruženja “IT Veštak”
 • dr Dragana Bečejski Vujaklija – Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
 • dr Nahod Vuković – Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
 • dr Branislav Simonović – Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu
 • dr Božidar Banović – Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu
 • dr Lazar Petrović – Udruženje “IT Veštak”
 • dr Damir Delija – INsig2
 • dr Milan Janković – Predsednik Privredne komore Beograda
 • dr Vladimir Urošević – Odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije
 • dr Dragan Ðurđević – Institut bezbednosti, Bezbednosno-informativna agencija