Ljudi su najveći potencijal

Hadži Milentijeva 33, Beograd

ZITEH 2010

Konferencija o zloupotrebi informacionih tehnologija
i zaštiti sistema “ZITEH 2010”

Organizatori

 • Udruženje sudskih veštaka za informacione tehnologije “IT Veštak”
 • Institut za poslovna istraživanja Univerziteta Singidunum

Koorganizatori

 • Privredna komora Beograda
 • Privredna komora Srbije

Vreme i lokacija

Konferencija “ZITEH 2010” je održana u periodu od 5. marta do 6. marta 2010. godine u Beogradu.

Pokrovitelj

 • Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo Republike Srbije

Cilj

Cilj Konferencije “ZITEH 2010”, posvećenoj zloupotrebama informacionih tehnologija kao i zaštiti sistema, je da ukaže na rapidno širenje i upotrebu savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u svim sferama života i njihovu masovnu zloupotrebu na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i globalnom nivou. Skladno tome, prošireni cilj Konferencije je isticanje značaja i neophodnosti zaštite sistema, kao i izlaganje potencijalnih rešenja.

Radovi

Na Konferenciji “ZITEH 2010” je prezentovano 34 naučno-stručna rada.

Zbornik radova “ZITEH 2010” je registrovan u Narodnoj biblioteci Srbije pod oznakom ISBN 86- 909511-1-6.

Učesnici

Konferenciji “ZITEH 2010” su prisustvovali i prezentovali radove predstavnici vojske, policije, tužilaštva, pravosuđa, Srpske pravoslavne crkve, akademskih institucija, Privredne komore Srbije i Privredne komore Beograda.

Konferenciji su takođe prisustvovali predstavnici iz privrede i informatičkih sektora Republike Srbije i Republike Srpske.

Sponzorstva

Zlatni sponzori

 • MFC Mikrokomerc
 • Dunav osiguranje a.d.o.

Prijatelji Konferencije

 • Informatika AD
 • Microsoft
 • 3D Caddit d.o.o.
 • Division multimedia

Zaključci

Polazeći od potrebe pravovremenog i sveobuhvatnog sagledavanja prepoznatih problema, učesnici Konferencije, u cilju iniciranja neophodnih mera i akcija u institucijama sistema, usvojili su sledeće zaključke:

 • U informacionom društvu kritični resurs postaje znanje, a ključne funkcije postaju produkcija i distribucija znanja. Da bi borba protiv zloupotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) bila uspešna moraju se permanentno razvijati bezbednosna kultura, podizati svest o potrebi zaštite informacionog prostora i generisati, objedinjavati i širiti znanja i veštine koji bi bili u funkciji sprečavanja, otkrivanja, dokazivanja i sankcionisanja svih vidova zloupotreba;
 • Neophodno je pokretanje inicijative za hitnu izradu Nacionalne strategije zaštite sajber prostora, kao najvažnijeg i najsnažnijeg pokretačkog i usmeravačkog instrumenta za sve ostale aktivnosti i akcije;
 • Potrebno je da Vlada Republike Srbije, kao državni entitet najodgovorniji za opšte stanje u naciji, koja istovremeno predstavlja najviši autoritet i ima najveći kapacitet neophodan za realizaciju takvog značajnog projekta, bude nosilac ove ključne inicijative;
 • Paralelno sa inicijativom za izradu Strategije neophodno je pokrenuti široku akciju bezbednosnog obrazovanja u školama, posebno osnovnim, na fakultetima i akademijama u cilju podizanja na znatno viši nivo opšte informatičke bezbednosne kulture mladih i svesti o potrebi zaštite informacionog prostora;
 • Neophodna je institucionalna podrška u donošenju zakonske regulative, čijim bi odredbama ova kompleksna oblast bila pravno uređena;
 • Poseban akcenat je stavljen na izradu, donošenje i primenu nedostajućih nacionalnih standarda važnih za ovu oblast, usklađenih sa evropskim i međunarodnim standardima;
 • Potrebno je i poznavanje problematike sve šire zloupotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT), koja u sve većoj meri postaje deo opšte kulture našeg društva, a za državnu upravu, vojsku, policiju, sudstvo i tužilaštvo, i deo profesionalnih obaveza. Zbog toga je za ove kategorije veoma bitno obezbediti robusnu edukaciju iz ove oblasti, kako bi svoje funkcije i u novom ambijentu mogli uspešno i profesionalno obavljati.

Učesnici Konferencije predlažu da:

 • Udruženje “IT Veštak” identifikuje sva potencijalna znanja i veštine sa kojima raspolažu njegovi članovi, kvantifikuje vrednost gubitaka koje organizacije i pojedinci mogu imati od zloupotreba informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) i podatke dostave svim institucijama i organizacijama, pozvanim na Konferenciju;
 • Svi učesnici Konferencije, preko Udruženja “IT Veštak”, svojim kritičkim primedbama i sugestijama uzmu učešće u procesu javne rasprave na Predlog zakona o zaštiti informacija u informaciono-komunikacionih tehnologija sistemima;
 • Udruženje “IT Veštak” u saradnji sa Privrednom komorom Beograda i Privrednom komorom Srbije organizuje okrugli sto za stručnu raspravu o terminologiji u oblasti zloupotreba IKT i zaštite;
 • Udruženje bi trebalo da pripremi i ponudi Ministarstvu prosvete Republike Srbije material (prezentaciju) za predavanja u trajanju od 2 školska časa za osnovne škole na temu opasnosti od zloupotreba IKT i zaštite;
 • Udruženje, kroz različite forme, preko medija, foruma i okruglih stolova neprekidno vrši pritisak i insistira na proaktivnim merama državnih i nevladinih organizacija u oblasti zaštite i borbe protiv zloupotreba IKT.

Programski odbor Konferencije

Predsednik Programskog odbora

 • dr Slobodan R. Petrović – Udruženje “IT Veštak”

Počasni predsednik Programskog odbora

 • dr Milovan Stanišić – Rektor Univerziteta Singidunum

Članovi Programskog odbora

 • dr Mladen Vuruna, brigadni general – Načelnik Vojne akademije
 • dr Mladen Veinović – Dekan FMI Univerziteta Singidunum
 • dr Dušan Regodić – Dekan Fakulteta za poslovnu informatiku Univerziteta Sinergija
 • dr Dragan Ðurđević – Bezbednosno-informativna agencija
 • dr Milan Milosavljević – Univerzitet Singidunum
 • dr Ivan Bagarić – Direktor Instituta za poslovna istraživanja
 • Jovan Krstić – Viši savetnik u Republičkom javnom tužilaštvu
 • Lidija Komlen Nikolić – Zamenik apelacionog tužioca u Beogradu
 • Saša Živanović – Načelnik Odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije
 • dr Ivan Vulić – Generalštab Vojske Srbije
 • dr Gojko Grubor – Predsednik Izvršnog odbora Udruženja “IT Veštak”
 • dr Dragana Bečejski Vujaklija – Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
 • dr Milan Milošević – Kriminalističko policijska akademija

Organizacioni odbor

Predsednica Organizacionog odbora

 • Vesna Pajković Pudar, dipl. inž.

Članovi Organizacionog odbora

 • Živko Dženopoljac – Tehnički sekretar Udruženja “IT Veštak”
 • Mira Mihajlović, dipl. inž. – Udruženje “IT Veštak”
 • mr Slobodan Trifković – Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije
 • mr Nevenka Tanašćuk – Udruženje “IT Veštak”
 • Dušan Rakić, dipl. inž. – Privredna komora Beograda
 • Slobodan Krstić, dipl. inž. – Yugoimport SDPR
 • Zoran Ševarac, dipl. inž. – NetLink, Beograd
 • Snežana Batev, dipl. mat. – Dunav osiguranje a.d.o.
 • Dušan Bogdanović, dipl. inž. – Udruženje sudskih veštaka d.o.o. Beograd
 • Radojko Miladinović, dipl. inž. – Beogradska berza AD
 • Dušan Berdić, dipl. inž. – Privredna komora Srbije