Ljudi su najveći potencijal

Hadži Milentijeva 33, Beograd

ZITEH 2006

Konferencija o zloupotrebi informacionih tehnologija
i zaštiti sistema “ZITEH 2006”

Organizator

 • Udruženje sudskih veštaka za informacione tehnologije “IT Veštak”

Vreme i lokacija

Konferencija “ZITEH 2006” je održana u periodu od 7. novembra do 10. novembra 2006. godine na Tari.

Pokrovitelji

 • Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije
 • Podrška Kabineta Predsednika vlade Republike Srbije.

Cilj

Cilj Konferencije “ZITEH 2006”, posvećenoj zloupotrebama informacionih tehnologija kao i zaštiti sistema, je da ukaže na rapidno širenje i upotrebu savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u svim sferama života i njihovu masovnu zloupotrebu na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i globalnom nivou. Skladno tome, prošireni cilj Konferencije je isticanje značaja i neophodnosti zaštite sistema, kao i izlaganje potencijalnih rešenja.

Radovi

Na Konferenciji “ZITEH 2006” je prezentovano 28 naučno-stručna rada.

Zbornik radova “ZITEH 2006” je registrovan u Narodnoj biblioteci Srbije pod oznakom ISBN 86- 909511-0-5.

U okviru zbornika radova na Konferenciji je prihvaćeno i publikovano 40 naučno-stručna rada.

Učesnici

Konferenciji “ZITEH 2006” su prisustvovali predstavnici sledećih državnih institucija:

 • Ministarstva odbrane Republike Srbije
 • Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije
 • Ministarstva pravde Republike Srbije
 • Vrhovnog suda Srbije
 • Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije
 • Ministarstva finansija Republike Srbije
 • Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije
 • Instituta za standardizaciju Srbije
 • Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije
 • Privredne komora Srbije

Konferenciji su takođe prisustvovali predstavnici velikih privrednih subjekata među kojima su:

 • Naftna industrija Srbije
 • Telekom Srbija
 • Narodna banka Srbije
 • Informatika AD

Sponzorstva

Generalni sponzor

 • Informatika AD

Zaključci

Polazeći od potrebe pravovremenog i sveobuhvatnog sagledavanja prepoznatih problema, učesnici Konferencije, u cilju iniciranja neophodnih mera i akcija u institucijama sistema, usvojili su sledeće zaključke:

 • Neophodno je intenzivirati donošenje zakonske regulative, čijim bi odredbama ova kompleksna oblast bila pravno uređena i uspostavljen sistem, odnosno podsistem informaciono-komunikacione sigurnosti, kao bitne komponente nacionalnog sistema bezbednosti, a što predstavlja i nužan preduslov pristupanja evroatlantskim bezbednosnim i ekonomskim integracijama;
 • Neophodna je institucionalna podrška u donošenju nedostajućih nacionalnih standarda važnih za ovu oblast, usklađenim sa evropskim i međunarodnim standardima;
 • Potrebno je inicirati normativno regulisanje prevencije u oblasti zloupotreba informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u institucijama sistema i privrednim subjektima, koji svoje poslovanje zasnivaju na primeni informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT);
 • Potrebno je učiniti dostupnim radove prezentirane na Konferenciji što širem krugu, kroz objavljivanje u stručnim časopisima i drugim publikacijama. Posebno je iskazano interesovanje za štampanim zbornikom, zbog čega treba obezbediti uslove da se Zbornik odštampa, bar u 50 primeraka;
 • Predlože se organizovanje tribina na kojima bi se razmatrali problemi i inicirala rešenja;
 • Neophodno je da se predstavnici iz državnih institucija, pre svega, Ministarstva nauke, Ministarstva pravde, Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova i drugih ministarstava Republike Srbije, znatno više angažuju oko organizovanja ovakvih vrsta konferencija;
 • Neophodno je da značajniji mediji posvete više prostora i vremena, kako Konferenciji, tako i organizatoru, budući da je Udruženje “IT Veštak” jedinstveno udruženje na ovim prostorima;
 • Podržan je predlog da se Udruženje poveže sa drugim sličnim asocijacijama kako bi sarađivali na razrešavanju rastućih problema iz oblasti zloupotreba i zaštite IKT;
 • Potrebno je sprovoditi permanentnu edukaciju i obuku svih, a posebno rukovodećih struktura, kako bi se razvila neophodna svest o potrebi zaštite i sprečavanja zloupotreba IKT, saglasno savremenim naučnim dostignućima u ovim oblastima.