Ljudi su najveći potencijal

Hadži Milentijeva 33, Beograd

ZITEH 2004

Konferencija o zloupotrebi informacionih tehnologija
i zaštiti sistema “ZITEH 2004”

Organizator

 • Udruženje sudskih veštaka za informacione tehnologije “IT Veštak”

Vreme i lokacija

Konferencija “ZITEH 2004” je održana u periodu od 31. maja do 3. juna 2004. godine na Tari.

Pokrovitelj

 • Savet ministara Državne zajednice Srbije i Crne Gore

Cilj

Cilj Konferencije “ZITEH 2004”, posvećenoj zloupotrebama informacionih tehnologija kao i zaštiti sistema, je da ukaže na rapidno širenje i upotrebu savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u svim sferama života i njihovu masovnu zloupotrebu na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i globalnom nivou. Skladno tome, prošireni cilj Konferencije je isticanje značaja i neophodnosti zaštite sistema, kao i izlaganje potencijalnih rešenja.

Radovi

Na Konferenciji “ZITEH 2004” je prezentovano 33 naučno-stručna rada.

Učesnici

Konferenciji “ZITEH 2004” su prisustvovali predstavnici sledećih državnih institucija:

 • Kancelarije Srbije i Crne Gore za pridruživanje Evropskoj uniji
 • Ministarstva odbrane Državne zajednice Srbije i Crne Gore
 • Vojske Srbije i Crne Gore
 • Zavoda za standardizaciju Srbije i Crne Gore
 • Zavoda za intelektualnu svojinu Srbije i Crne Gore
 • Vrhovnog suda Srbije
 • Republičkog javnog tužilaštva Republike Srbije
 • Okružnog javnog tužilaštva u Beogradu
 • Uprave za zajedničke poslove republičkih organa Republike Srbije
 • Vlade Republike Srbije
 • Ministarstva pravde Republike Srbije
 • Ministarstva pravde Republike Crne Gore
 • Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije
 • Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore
 • Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije
 • Instituta zа zаštitu zdrаvljа Srbiје “Dr Milаn Јоvаnоvić Bаtut”
 • Privredne komore Beograda

Konferenciji su takođe prisustvovali predstavnici velikih privrednih subjekata među kojima su:

 • Elektrodistribucija Beograd
 • Jugopetrol
 • Telekom Srbija
 • Mobtel

Sponzorstva

Generalni sponzor

 • Informatika AD

Sponzor

 • Agrobanka AD

Prevoz i smeštaj

 • COMTEL Beograd

Zaključci

Polazeći od potrebe pravovremenog i sveobuhvatnog sagledavanja prepoznatih problema, učesnici Konferencije, u cilju iniciranja neophodnih mera i akcija u institucijama sistema, usvojili su sledeće zaključke:

 • Potrebno je da se inicira donošenje zakonske regulative, čijim bi odredbama ova kompleksna oblast bila pravno uređena;
 • Neophodna je institucionalna podrška u donošenju nedostajućih nacionalnih standarda važnih za ovu oblast, usklađenih sa evropskim i međunarodnim standardima;
 • Neophodno je definisanje standarda terminologije iz oblasti informacionih tehnologija na srpskom jeziku;
 • Inicirano donošenja Predloga zakona o uslovima za obavljanje poslova veštačenja i normativnog regulisanja veštačenja u oblasti informacionih tehnologija;
 • Izražena je inicijativa za normativno regulisanje prevencije u oblasti zloupotreba informacionih tehnologija u institucijama sistema i privrednim subjektima koji obavljaju poslove od vitalnog značaja;
 • Neophodno je obezbediti uslove da se iskoristi postojeći stručni potencijal za sagledavanje i rešavanje svih aspekata zloupotreba informacionih tehnologija;
 • Inicirati izmene odredbe člana 225. stav 2. Zakonika o krivičnom postupku Republike Srbije, koje se odnose na ovlašćenje organa unutrašnjih poslova da u pretkrivičnom postupku mogu izvršiti pregled podataka na računaru ili računarskoj mreži, odnosno drugom uređaju ili predmetu koji sadrži takve podatke, presretanje, postavljanje računarskih zamki, monitoring i slično;
 • Ukazano je na potrebu oformljenja posebnih krivičnih sudećih veća pri okružnim sudovima u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, specijalizovanih za postupanje u predmetima računarskog kriminala i krivičnih dela koja proističu iz povreda prava intelektualne svojine, zbog čega je potrebno organizovati obuku;
 • Ukazano je na potrebu permanentnog obrazovanja svih, a prvenstveno rukovodećih struktura o problemima zloupotreba u oblasti informacionih tehnologija;
 • Ukazano je na potrebu da Konferencija postane tradicionalno uz analitičko-iskustveni pristup problemima zloupotreba informacionih tehnologija.