Ljudi su najveći potencijal

Hadži Milentijeva 33, Beograd

Zahtev za dostavljanje kontakt informacija članova Udruženja “IT Veštak”

12:34 Beograd, Republika Srbija Informativna služba Udruženja "IT Veštak" 1 minut

Molimo sve članove Udruženja “IT Veštak” koji ne primaju elektronsku poštu od Udruženja da dostave na zvaničnu e-mail adresu Udruženja svoj e-mail, poštansku adresu i kontakt telefone.

Sa nekim od članova, tokom dužeg vremenskog perioda, nemamo potvrdu o postojanju komunikacije.