Ljudi su najveći potencijal

Hadži Milentijeva 33, Beograd

Spisak prihvaćenih radova za Konferenciju “ZITEH 2016”

15:13 Beograd, Republika Srbija Programski odbor Konferencije "ZITEH 2016" 2 minuta

Programski odbor Konferencije “ZITEH 2016” objavljuje spisak prihvaćenih radova za Konferenciju “ZITEH 2016”.

Spisak prihvaćenih radova:

 • Računarski kriminalitet u pravu Republike Srbije
  dr Miodrag Simović, prof. dr Dragan Jovašević, prof. dr Vladimir Simović
 • Informaciona tehnologija u funkciji kriminala bele-kragne
  dr Slobodan Petrović, dr Milosav Stojanović
 • Specifičnosti veštačenja u sudskim sporovima o poslovnim informacionim sistemima
  dr Dragana Bečejski Vujaklija
 • Forenzika Windowsa 10
  Savina Gruičić, master
 • Bezbednosni izazovi – kiber prostor i informaciono ratovanje
  dr Hatidža Beriša, Igor Barišić, kapetan fregate
 • Prijedlog mjera i aktivnosti za unapređenje borbe protiv cyber terorizma u BiH
  dr Vladica Babić
 • Deep Web
  Jerko Burić, master
 • Procena rizika upotrebom NIST SP 800-30 metodologije u javnoj infrastrukturnoj organizaciji za sertifikaciju prema ISO/IEC 27001
  Dejan Gadjovski, master
 • Krivičnopravni osvrt na pojedine oblike ugrožavanja računarskih sistema
  dr Nenad Bingulac, Joko Dragojlović, master
 • Pravni i tehnički aspekti privatnosti digitalnih podataka
  Nevena Miladinović, master, Nataša Simić, master, mr Zoran Živković
 • Zlonamerni softver dizajniran da omogući izvršavanje neovlašćenih transakcija
  dr Viktor Kanižai
 • Računalni kriminal kroz prizmu zakonskih odredbi u svijetu i BiH
  mr Branka Mijić
 • Opasnost od kiber terorizma
  Katarina Jonev, master, dr Hatidža Beriša
 • Prekršajna odgovornost usled kršenja Zakona o zaštiti podataka o ličnosti
  dr Nenad Bingulac
 • Prevencija curenja podataka
  Nataša Simić, master, Nevena Miladinović, master, mr Zoran Živković
 • Neke mogućnosti prikrivenog islednika kao posebne dokazne radnje u primeni kod elektronskih dokaza
  dr Zvonimir Ivanović
 • Ransomver – evolucija i zaštita
  Nevena Miladinović, master, Nataša Simić, master, mr Zoran Živković
 • Istraživanja ključnih termina u literaturi o informacionoj bezbednosti
  Zoran Milanović
 • Kritički pristup internetu stvari u kiber prostoru država
  mr Miroslav Stevanović, dr Dragan Đurđević
 • Savremene visokotehnološke pretnje: O ranjivosti softverskih proizvoda i pretnjama
  Miloš Jovanović, dr Nemanja Maček, doc. dr Igor Franc, Dragan Mitić
 • Doprinos stručnog savetnika dokazivanju u oblasti informacionih tehnologija
  dr Milan Milošević, mr Momir Ostojić
 • Koncept sajber oružja u računarskim i telekomunikacionim sistemima
  Nebojša Ivaniš, master