Ljudi su najveći potencijal

Hadži Milentijeva 33, Beograd

Sastanak proširenog sastava Izvršnog odbora Udruženja “IT Veštak” (15. april 2013. godine)

14:07 Privredna komora Beograd, Beograd, Republika Srbija Informativna služba Udruženja "IT Veštak" 1 minut

Udruženje sudskih veštaka za informacione tehnologije “IT Veštak” Vas poziva da prisustvujete sastanku proširenog sastava Izvršnog odbora Udruženja “IT Veštak”.

Sastanak će biti održan u prostorijama Privredne komore Beograda na adresi Kneza Miloša 12, Beograd, datuma 15. aprila 2013. godine sa početkom u 16 časova.

Tačke dnevnog reda:

 1. Godišnji izveštaj o radu Udruženja:
  1. Organizacija i realizacija Konferencije “ZITEH 2012”;
  2. Veštačenja u 2012. godini (potrebna dokumenta za članove koji žele da veštače);
  3. Materijalno finansijsko poslovanje Udruženja “IT Veštak” u 2012. godini.
 2. Program rada za 2013. godinu:
  1. Sređivanje evidencije o članstvu Udruženja (članovi koji žele da veštače i ostali članovi) dopuna podataka i dokumentacije;
  2. Edukacija za pravosudne organe;
  3. Edukacija za članove Udruženja i zainteresovane;
  4. Pripreme za Konferenciju “ZITEH 2014”.
 3. Razno.

Molimo Vas da informacije o Vašem dolasku ili sprečenosti pošaljete na zvaničnu e-mail adresu Udruženja “IT Veštak”.