Ljudi su najveći potencijal

Hadži Milentijeva 33, Beograd

Program i plan rada Komisije Udruženja “IT Veštak” za koordinaciju aktivnosti i edukaciju za 2011. godinu

13:32 Beograd, Republika Srbija Informativna služba Udruženja "IT Veštak" 2 minuta

Za aktivnosti u 2011. godini Udruženje sudskih veštaka za informacione tehnologije “IT Veštak” je napravilo Komisiju Udruženja “IT Veštak” za koordinaciju aktivnosti i edukaciju.

Program rada Komisije

 1. Izrada Pravilnika Udruženja “IT Veštak” za sudsko veštačenje u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija
 2. Izrada Osnovne procedure za pripremu i iznošenje dokaza u procesu sudskog veštačenja pred sudom

Edukacija

Za realizaciju ovog plana, Komisija će organizovati radne timove iz redova svih članova Udruženja, planirati projekat za izradu dokumenata i pokušati da obezbedi sponzora za plaćanje autorskog rada tima. Uz to će koordinirati rad sa profesionalnim nadležnim državnim organima i institucijama Republike Srbije (Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Specijalno sudstvo, Specijalno tužilaštvo Republike Srbije).

Cilj

Edukacija članova Udruženja “IT Veštak” je neprekidan proces i ima dva osnovna cilja:

 1. Osposobljavanje članova Udruženja za veštačenje u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija na jedinstvenim programskim osnovama, zasnovanim na dostupnim standardima, koje treba da obuhvate najmanje sledeće oblasti:
  1. Usvajanje jedinstvene terminologije u oblasti digitalne forenzike;
  2. Usvajanje dostupnih standardnih operativnih procedura iz oblasti digitalne forenzike;
  3. Usvajanje potrebnih znanja i veština iz oblasti sudske prakse stručnog svedočenja i veštačenja u pravosudnom sistemu Republike Srbije;
  4. Usvajanje potrebnih znanja i veština iz oblasti tužilaštva Republike Srbije;
  5. Usvajanje potrebnih znanja i veština iz oblasti istrage visokotehnološkog (sajber) kriminala.
 2. Izrada procedura za interne radne standarde veštačenja, kojih se obavezno moraju pridržavati svi članovi Udruženja “IT Veštak”, u procesu veštačenja.

Plan rada

Za poslove veštačenja u tekućim uslovima, Komisija za edukaciju Udruženja “IT Veštak” predlaže sledeći plan rada:

 1. U nedostatku čvrstih međunarodnih i domaćih standarda iz oblasti digitalne forenzike Udruženje treba da primenjuje (za različite oblasti i aspekte digitalne forenzike) u svom radu objavljene, naučno dokazane, široko prihvaćene u pravosudnim sistemima drugih država i na Internetu, raspoložive sledeće standarde:
  1. IOCE (Inernational Organization for Computer Evidence);
  2. ISF (International Security Forum);
  3. NIST (National Institute for Standards i Technology), Sjedinjene Američke Države;
  4. FIPS (Federal Information Protection System), Sjedinjene Američke Države;
  5. FBI (Federal Biro for Investigation), Sjedinjene Američke Države;
  6. SANS Institute, Sjedinjene Američke Države.
 2. Sve radne standardne i operativne procedure za veštačenje pripremati i izraditi na bazi navedenih standarda iz tačke 1.