Ljudi su najveći potencijal

Hadži Milentijeva 33, Beograd

Izrada novih kriterijuma za izbor veštaka iz redova članova Udruženja “IT Veštak”

12:02 Beograd, Republika Srbija Informativna služba Udruženja "IT Veštak" 1 minut

U cilju unapređenja izbora veštaka, a time i samog procesa veštačenja Udruženja sudsnkih veštaka za informacione tehnologije “IT Veštak”, molimo Vas da pošaljete predloge kriterijuma za izbor veštaka za preuzeti predmet veštačenja.

Kriterijumi se mogu odnositi na stepen obrazovanja, znanje i veštine navedene u CV-u svakog člana Udruženja, ali i na učestalost veštačenja, redosled u odnosu na izbor drugog člana tima za veštačenje i drugo.

Kriterijume predložite slobodno po svom uverenju. Po prijemu predloga od svih članova, najkasnije do 15. aprila 2013. godine, izabrana radna grupa će izraditi uniju skupova predloga i izabrati grupu kriterijuma za licenciranu programsku aplikaciju za višekriterijumsku analizu sa kojom ćemo ubuduće birati članove Udruženja za veštačenje. Aplikacija će transparentno birati timove za veštačenje, što će svaki član Udruženja moći da proveri.