Ljudi su najveći potencijal

Hadži Milentijeva 33, Beograd

 • IT Veštak
 • Stručno savetovanje “Anatomija digitalnog dokaza” (18. mart 2015. godine)

Stručno savetovanje “Anatomija digitalnog dokaza” (18. mart 2015. godine)

Organizator

 • Udruženje sudskih veštaka za informacione tehnologije “IT Veštak”
 • Udruženje informatičke delatnosti Privredne komore Beograda

Podrška

 • Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije

Vreme i lokacija

Savetovanje “Anatomija digitalnog dokaza” je održano 18. marta 2015. godine u prostorijama Privredne komore Beograda.

Učesnici

Savetovanju je prisustvovalo 85 učesnika iz pravosuđa.

Savetovanje

Udruženje sudskih veštaka za informacione tehnologije “IT Veštak” u saradnji sa Udruženjem informatičke delatnosti Privredne komore Beograda, kao i uz podršku kolega iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije organizovalo je i održalo stručno savetovanje namenjeno pravosudnim organima (sudijama, tužiocima i advokatima) pod nazivom “Anatomija digitalnog dokaza”.

Ovo je bio treći sastanak te vrste sa ciljem da se uspostavi bliža saradnja između predstavnika pravosuđa i IT stručnjaka i da se bolje sagledaju problemi u komunikaciji ove dve professije na istom zadatku.

Teme

Udruženje “IT Veštak” je odabralo sledeće predavače i teme za realizaciju ovog savetovanja:

 1. Znanjem protiv zloupotrebe IT
  prof. dr Slobodan Petrović
 2. Anatomija digitalnog dokaza – uslovi prihvatljivosti na sudu
  prof. dr Gojko Grubor
 3. Informaciona bezbednost u evropskom regulativnom i institucionalnom okviru
  mr Momir Ostojić
 4. Nova evropska eIDAS regulativa
  mr Dušan Berdić
 5. Načini saznanja za krivična dela i učinioce visokotehnološkog kriminala
  dr Vladimir Urošević
 6. Pravni značaj izuzetnog digitalnog materijala i status radnji kojima bi se on izuzeo
  doc. dr Zvonimir Ivanović
 7. Primeri veštačenja iz prakse
  mr Radule Šoškić
 8. Primeri veštačenja iz prakse
  Časlav Maksić, dipl. inž.
 9. Angažovanje IT veštaka od strane suda
  Nebojša Ivaniš, master

Predsednik Upravnog odbora Udruženja “IT Veštak”, prof. dr Gojko Grubor u svom uvodnom predavanju u nizu stručnih izlaganja, posle kojih je usledila diskusija, rekao je da je cilj da i pravosuđe usvoji činjenicu da je veštačenje u ovoj oblasti veoma složeno, takođe da se razlikuje od drugih forenzičkih disciplina i da IT veštaci moraju da rade timski.

“Želimo da približimo našu teoriju i praksu kako ubuduće ne bi bilo nesporazuma u ovoj oblasti koja se razvija velikom brzinom. Puno toga smo usaglasili na prvom i drugom skupu a sada idemo korak dalje u čemu je veliki doprinos i Privredne komore Beograda.” – prof. dr Gojko Grubor

Učesnici su se pohvalno izrazili o inicijativi i realizaciji Savetovanja te interaktivno učestvovali u raspravi o pitanjima iz pojedinih tema.

Za sledeći skup ovakvog sastava bilo bi preporučljivo da teme Savetovanja predlože sami učesnici čime bi se ostvarili još veći efekat informisanosti.