Ljudi su najveći potencijal

Hadži Milentijeva 33, Beograd

Savetovanja

Cilj

U cilju ostvarivanja sinhronizovanije saradnje po pitanjima veštačenja između stručnih veštaka za informacione tehnologije i celokupnog državnog i privatnog sektora, Udruženje sudskih veštaka za informacione tehnologije “IT Veštak” kontinuirano organizuje savetovanja i seminare na razne teme vezane za veštačenje u oblasti IT.

Pored edukacije članova udruženja i približavanja predmeta IT veštačenja pravosudnim organima, ovakvi skupovi imaju i cilj pokretanja konstruktivnih diskusija između učesnika, kao i predavača.

Održana savetovanja

  1. Stručno savetovanje “Anatomija digitalnog dokaza” (18. mart 2015. godine)
  2. Specifičnosti veštačenja u oblasti zloupotrebe informacionih tehnologija (15. novembar 2011. godine)
  3. Specifičnosti veštačenja u oblasti zloupotrebe informacionih tehnologija (14. april 2011. godine)
  4. Okrugli sto “Digitalna forenzika i IT veštačenje u funkciji borbe protiv visoko tehnološkog kriminala” (14. decembar 2010. godine)