Ljudi su najveći potencijal

Hadži Milentijeva 33, Beograd

Uroš Jovović

Član Izvršnog odbora Udruženja "IT Veštak"