Ljudi su najveći potencijal

Hadži Milentijeva 33, Beograd

Miloš Jovanović, dipl. inform., master

Predsednik Nadzornog odbora Udruženja "IT Veštak"