Ljudi su najveći potencijal

Hadži Milentijeva 33, Beograd

Reč osnivača

“Ono što mogu pouzdano reći je da ovo Udruženje čine profesionalci koji su proveli dugo godina u oblasti informacionih tehnologija. Jedno od njihovih zapažanja je bila činjenica da postoji jedna velika oblast informacionih tehnologija koja nije uopšte pokrivena, ta oblast je oblast zloupotrebe. Možda bi bilo bolje reći da je delimično pokrivena. Zato što je u pitanju jedan troslojni problem, koji čini pre svega zaštita od zloupotrebe kao prvi sloj, kao drugi sloj je otkrivanje i dokazivanje zloupotrebe i kao treći sloj sankcionisanje. Može se reći da je delimično pokrivena zbog zaštite, jer zaštita jeste prisutna. Međutim ja kao pojedinac ne bi bio spreman da budem žirant tvrdnji da je ona sveobuhvatna, kvalitetna i celovita, posebno ne na nacionalnom nivou. Sto se tiče druga dva sloja, tu mislim, možda je preoštro, ali sigurno je istinito da mi kao društvo nismo još dorasli rešavanju problema otkrivanja, dokazivanja i sankcionisanja zloupotrebe informacionih tehnologija.”

Prof. dr Slobodan R. Petrović