Ljudi su najveći potencijal

Hadži Milentijeva 33, Beograd

Živko Dženopoljac, pukovnik u penziji