Ljudi su najveći potencijal

Hadži Milentijeva 33, Beograd

Slobodan Trifković, dipl. mat.