Ljudi su najveći potencijal

Hadži Milentijeva 33, Beograd

Saša Živanović, major