Ljudi su najveći potencijal

Hadži Milentijeva 33, Beograd

Miloš Milašinović, dipl. inž. inform. tehnol.