Ljudi su najveći potencijal

Hadži Milentijeva 33, Beograd

NALED: Lokalne samouprave u Srbiji da unaprede IT sisteme

18:30 Beograd, Republika Srbija Beta 2 minuta

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) prepučila je danas lokalnim samoupravama u Srbiji da unaprede informacione sisteme, kapacitete IT službenika i procedure za upravljanje podacima građana.

Analizom NALED-a i Kancelarije Vlade Srbije za IT i eUpravu u okviru projekta “Zaštita podataka o ličnosti i informaciona bezbednost na lokalu” utvrđeno je da bi većina gradova i opština u Srbiji mogla da reši potencijalne eksterne hakerske napade, ali da su prilično ranjivi na interne zloupotrebe informacija.

Utvrđeno je da od analizirane 63 lokalne samouprave u Srbiji polovina nema odgovarajući propis o procedurama za informacionu bezbednost.

Lokalnim samoupravama je preporučeno da koriste licencirane operativne sisteme i softvere nove generacije, da ih redovno ažuriraju i primene savremenu bezbednosnu opremu i procedure u zaštiti informacija.

Jedna od preporuka je i unapređenje upotrebe lozinki i autentikacije unutar lokalnih samouprava, kao i da se javnim službenicima ograniči pristup podacima koji nisu u njihovoj nadležnosti.

Direktor Kancelarije Vlade Srbije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović rekao je da su u osam gradova i dve opštine u Srbiji sprovedeni pen-testovi bezbednosti IT sistema, sajtova i aplikacija kako bi se utvrdio kvalitet podataka građana na nivou lokalnih samouprava.

“Kragujevac, Užice, Vranje, Pirot, Šabac, Požarevac, Sombor, Zrenjanin, Vrnjačka Banja i Pećinci prve su lokalne samouprave u kojima su stručnjaci za informacionu bezbednost u saradnji sa nadležnima simulirali kontrolisan hakerski napad”, kazao je Jovanović.

On je dodao da bi lokalne samouprave trebalo da sprovode pen-testiranje jednom godišnje budući da ubrzan razvoj informacionih tehnologija svakodnevno donosi nove pretnje i zahteva stalna prilagođavanja.

Predsednik Izvršnog odbora NALED-a Dejan Đokić rekao je da je razvoj eUprave veliki izazov za gradove u Srbiji koji treba da unaprede održivost i bezbednost IT sistema kako bi bili spremni da pružaju e-servise i “imali svest o odgovornom korišćenju i čuvanju podataka koji su im povereni”.


https://www.danas.rs/ekonomija/naled-lokalne-samouprave-u-srbiji-da-unaprede-it-sisteme/