Regionalno naučno-stručno savetovanje ZITEH ’14 ZAKLJUČI

U saradnji sa:

Održano je peto, jubilarno regionalno naučno-stručno Savetovanje o Zloupotrebi informacionih tehnologija i zaštiti – ZITEH-14, uz aktivno učešće stručnjaka za ovu oblast iz Srbije, Hrvatske i Bosne iHercegovine.

I pored iskazanih nastojanja organizatori nisu uspeli zainteresovati organe vlasti da pokroviteljstvom podrže Savetovanje ali je zato zainteresovanost stručne i šire javnosti pokazala opravdanost ulaganja napora i sredstava u prošlost, sadašnjost i budućnost ZITEH-a.

Zlatni sponzor Savetovanja je kompanija INSIG2 iz Zagreba. Po drugi put je svojom donacijom ali i naučno-stručnim radovima pomogao u pripremi i uspešnoj realizaciji Savetovanja.

 Uobičajeno za Savetovanja ZITEH je veliko i aktivno učešće predstavnika akademske zajednice sa veoma vrednim, a istovremeno alarmirajućim i upozoravajućim naučno-stručnim radovima. Svaki, pa i ovaj put predstavnici ove zajednice upozoravaju na rastuću opasnost od zloupotreba informacione tehnologije koje su postale sastavni deo svih krivičnih dela tako da se danas govori o kiber-kriminalu kao ravnopravnom klasičnom. Prisustvo pripadnika Ministarstava odbrane i unutršnjih poslova potvrđuje postojanje velike i profesionalne informatičko-bezbednosne zainteresovanosti i svesti u državnim organima kod kojih je to imperativ u obavljanju svakodnevnih poslova. Povećana je prisutnost učesnika iz orgna državne uprave, što je svakako dobro, ali se opet radi o licima čija je to profesija.

Nažalost, Savetovanju nije prisustvovao niko od organa odlučivanja u čijoj moći je realizacija nacionalnih ciljeva koje promoviše ovaj naučnostručni skup.

Za Savetovanje je prijavljeno i prihvaćeno 26 naučno-stručnih radova, koji su publikovani u Zborniku radova "ZITEH '14" u digitalnoj formi (CD), registrovanom u Narodnoj biblioteci Srbije (ISBN 978-86-909511-3-0  COBISS.SR-ID 207869196).

Polazeći od potrebe pravovremenog i sveobuhvatnog sagledavanja prepoznatih problema, radno telo Savetovanja, u cilju iniciranja neophodnih mera i akcija u institucijama sistema, predlaže sledeće

Z A K LJ U Č K E:

1.                  Prvi korak u suzbijanju zloupotrebe IKT mora da bude pokretanje inicijative za HITNU izradu NACIONALNE STRATEGIJE ZAŠTITE KIBER-PROSTORA, što je u nadležnosti Vlade Republike Srbije.

2.                  Nakon usvajanja Nacionalne strategije sledeći korak je donošenje zakonskih i podzakonskih akata za oblast IKT.

3.                  Paralelno sa inicijativom za izradu Strategije treba pokrenuti široku akciju obrazovanja na svim nivoima školovanja od osnovnog do akademskog, u cilju podizanja opšte INFORMATIČKO-BEZBEDNOSNE KULTURE mladih na znatno viši nivo i SVESTI o potrebi lične i ZAŠTITE informacionog prostora. Permanentno, sistematično informatičko obrazovanje je jedini pravi način da se u društvu generiše kritična masa SVESTI i ZNANJA, koja bi garantovala da će se preventivnim i proaktivnim delovanjem zloupotreba IKT dugoročno držati pod kontrolom.

4.                  Učesnici Savetovanja posebno insistiraju na izradi, donošenju i primeni nedostajućih nacionalnih standarda važnih za ovu oblast, harmonizovanih sa evropskim i međunarodnim standardima.

5.                  Poznavanje problematike sve šire zloupotrebe IKT, u sve većoj meri postaje DEO OPŠTE KULTURE našeg društva, a za državnu upravu, vojsku, policiju, sudstvo i tužilaštvo, i deo PROFESIONALNIH OBAVEZA. Zbog toga je za ove kategorije veoma bitno obezbediti posebnu edukaciju iz ove oblasti, kako bi mogli uspešno i profesionalno da obavljaju svoje funkcije i u novom ambijentu.

6.                  Učesnici Savetovanja su prepoznali stručni kapacitet i mogućnost da Srbija, umesto zaostajanja, ode i korak ispred evropskih tokova u sferi informacione bezbednosti, u skladu sa Predlogom direktive Evropskog parlamenta i Saveta o merama osiguranja zajedničkog visokog nivoa mrežne i informacione bezbednosti u Uniji i nude svoju stručnu pomoć Vladi Republike Srbije. Da bi se u tome uspelo neophodno je na državnom nivou, kao prvi korak, reorganizovati postojeće institucionalne kapacitete i od njih formirati kao nezavisne organe –  Nacionalno regulatorno telo IKT, Nacionalni organ za informacionu bezbednost i Nacionalni tim za reagovanje u kompjuterskim vanrednim situacijama (CERT), uz hitno donošenje Nacionalne strategije informacione bezbednosti sa planom saradnje i pravnog akta (zakona) o informacionoj bezbednosti, a sve to u skladu sa navedenim predlogom evropske direktive i međunarodnim standardima.

Radno telo Savetovanja

 

 

ZITEH-14  regionalno naučno-stručno savetovanje očima medija „Iz pera, mikrofona, objektiva kamere“  

http://www.srbijadanas.com/clanak/ziteh-14-do-2020-cyber-kriminal-ce-nadmastiti-klasican-13-06-2014

http://pcpress.rs/odrzana-konferencija-ziteh-14/

http://vestdana.net/odrzana-konferencija-ziteh-14/

http://www.insig2.hr/ziteh-14-no3-18?lang=hr

https://sr-rs.facebook.com/AIF.Obavestajno.Bezbednosne.Informacije/posts/10152271073349753

http://www.vesti.rs/Ekonomija/ZITEH-14-Konferencija-o-zloupotrebama-informacionih-tehnologija.html

http://bif.rs/2014/06/ziteh-14-konferencija-o-zloupotrebama-informacionih-tehnologija/

http://www.in2.hr/en/home/-/asset_publisher/8U2S4pGTGKRd/content/insig2-na-ziteh-u/maximized

http://www.akter.co.rs/29-bezbednost/92360-konferencija-ziteh-13-juna-u-beogradu.html

http://www.mobilni.info/odrzana-konferencija-ziteh-14/

http://dnevnenovine.rs/2014/tehnologija/06/znanjem-protiv-zloupotrebe-znanja-najavljen-ziteh-14/

http://www.infogo.biz/odrzana-konferencija-ziteh-14-303844.html

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/tehnologije/aktuelno.236.html:496045-Sajber-napadi-ce-biti-nasrtljiviji-i-opasniji

http://www.pmf.kg.ac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=21

http://www.novimagazin.rs/vesti/sajber-napadi-ce-biti-nasrtljiviji-i-opasniji

Poštovani,                                                                                                   

Sa najvećim zadovoljstvom pozivamo Vas da uz naš moto:

 

ZNANJEM PROTIV ZLOUPOTREBE ZNANJA,

zajedno sa nama, učestvujete u organizaciji petog regionalnog naučno-stručnog savetovanja ZITEH `14, ćemo održati 13. juna 2014. godine u Privrednoj komori Srbije. Naučno-stručno savetovanje ZITEH bavi se problemima zloupotreba informacionih tehnologija i zaštite u čemu prepoznajemo i Vaš interes. U suorganizaciji ZITEH tradicionalno učestvuju Privredne komore Srbije i Beograda, Univerzitet Singidunum i FON Beograd.

 

Udruženje sudskih veštaka za informacione tehnologije – IT veštak pred sobom ima dva osnovna cilja: da veštačenjem u sudskim i vansudskim sporovima, primenom struke i nauke, doprinese u otkrivanju i utvrđivanju istine o dešavanjima u zloupotrebi informacionih tehnologija u svim aspektima njenog korišćenja i da edukacijom stručne i zainteresovane javnosti predupređuje zloupotrebe i podiže svest o poterbi zaštiti od istih. U stvaranju potrebnih i dovoljnih uslova za realizaciju prvog cilja oslanjamo se na visoko-stručne, radne i moralne kvalitete svojih članova, dok za ostvarenje drugog cilja potrebno nam je razumevanje, ali i materijalna podrška šire zajednice.

 

Danas Udruženje IT veštak broji 74 redovna člana (11 doktora nauka, 21 magistara  (msc), 42 članasa VSS) i 3 počasna člana (prof. dr Milovan Stanišić, prof. dr Milan Milosavljević i Neda Antonić, sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji).

 

Na prethodna četiri naučno-stručna savetovanja ZITEH učešće je uzeo veliki broj pripadnika državnih struktura (vlada, vojska, policija, pravosuđe), univerzitetskih nastavnika (ETF, FON, KPA, VA, UNION, SINGIDUNUM), osiguravajućih društava, banki, privrednih i strukovnih udruženja, nezavisnih stručnjaka i ostalih.   

Za prezentaciju dosadašnjih rezultata postoje: zbornici radova na kompakt diskovima, registrovani u Narodnoj biblioteci Srbije,  Izveštaji i zaključci, kao i detaljni prikazi na zvaničnom sajtu Udruženja www.itvestak.org.rs.

 

U želji da zadržimo, a po mogućnosti i poboljšamo, ostvareni kvalitet i nivo Savetovanja pozivamo Vas da nam svojim SPONZORSTVOM pružite podršku, kako bi se i ovo Savetovanje uspešno pripremilo i realizovalo. Za uzvrat, mi ćemo Vam se, u granicama naših mogućnosti (u prilogu Poziv za sponzore), odužiti na nefinansijski način, što bi bilo definisano ugovorom o sponzorstvu.

 

Organizator Savetovanja: Udruženje sudskih veštaka za informacione tehnologije – IT Veštak, Danijelova 32 Beograd  www.itvestak.org.rs e-mail [email protected]

 

 

Beograd, 24.06.2013.                                                                                                                                                                                            Predsednik Skupštine Udruženja

                                                                                                                                                                                                                            Prof. dr SlobodanR. Petrović s.r.


 

KALENDAR PRIPREMA:

 

 • Prijavu vaših radova možete poslati na e – adresu [email protected]. Uputstvo za pisanje i okvirne teme možete pogledati na Web sajtu www.itvestak.org.rs

 • Radove dostaviti do30. maja 2014. g

 • Svi prihvaćeni radovi podležu stručnoj recenziji i ulaze u elektronski Zbornik radova koji se registruje u Narodnoj biblioteci Srbije.

 

KOTIZACIJA 3.000 RSD

Članovi IT VEŠTAK-a i pozvani gosti besplatno

 

 

 

 

 

 


PREVENCIJA JE STVAR OBRAZOVANJA, INTELEKTA, SAZREVANJA I ISKUSTVA – 
ZITEH ‘14

Uputstvo za autore radova na savetovanju ZITEH ‘14

Autorski radovi bi trebalo da sadrže uobičajena poglavlja: naslov, ime i prezime autora, naziv i adresa ustanove u kojoj je rad izrađen, elektronska adresa autora (ukoliko je ima), kratak izvod (abstrakt) na srpskom i engleskom, koji ne bi trebalo da bude duži od 150 reči, odnosno 10 redova, listu od 4 do 6 ključnih reči, uvod, razradu, zaključak i popis korišćene literature.

Rukopis pripremiti u nekoj verziji Worda, korišćenjem fonta Times New Roman, veličina slova 12 pointa, na formatu A4 i marginama od 2,5 cm. Veličina rada ne bi trebalo da bude veća od 1 autorskog tabaka (16 strana).

Tabele, šeme, grafikoni i slike trebalo bi da budu jasni i pregledni i ugrađeni u dokument.

Numerisan popis literature se abecedno uređuje po prezimenu autora i  početnom slovu imena. Pored toga, navode se uobičajeni bibliografski podaci. Za knjigu se navodi naziv knjige, naziv izdavača, mesto i godina izdavanja. Za časopis se navodi naslov članka, naziv časopisa, broj i godinu izdanja, i strane od – do u časopisu. Za materijale sa Interneta treba navoditi i njihove Internet adrese. Nazivi knjiga i članaka se navode u originalu.

Prispeli radovi podležu uređivačkoj obradi i anonimnoj recenziji.

Rukopise u elektronskoj formi slati na e/mail adresu: [email protected]


Teme  savetovanja ZITEH ‘14

 

  ZLOUPOTREBE  IT

 • Krimogeni faktori

 • Potencijalni ciljevi zloupotrebe 

 • Kategorije zloupotrebe

 • Kompjuterski kriminal

 • Kiber-terorizam

 • Obaveštajno delovanje

 • Informaciono ratovanje

 • Nove forme zloupotreba IKT 

 • Metode i tehnike zloupotrebe

 • Motivi i profili izvršilaca 

 • Otkrivanje i dokazivanje 

 • Mesto i uloga državnih organa, obrazovnih ustavona i medija

 • Sudsko veštačenje u oblasti IKT

 • Sankcionisanje 

 • Terminologija i standardi 

 • Informatička etika

 • Međunarodna saradnja u oblasti kompjuterskog kriminala 

 • Forenzički alati

 • Hardverski alati

 • Softverski alati

 • Verifikacija i validacija alata

 • Digitalna forenzika (računara, RM, softvera)

 • Digitalna forenzika računara u radu (live forensic)

 • Forenzičke tehnike i alati za upravljanje kompjuterskim incidentom

 

  ZAŠTITA

 • Informaciona bezbednost

 • Politike zaštite 

 • Arhitektura sistema zaštite 

 • Aspekti zaštite:

 • Normativni aspekt

 • Fizičko-tehnički aspekt 

 • Logički aspekt

 • Kripto zaštita

 • KEMZ i zaštita

 • TEMPEST standard i zaštita 

 • Steganografija i Digitalni vodeni pečat

 • Zaštita baza podataka

 • Zaštita personalnih računara 

 • Zaštita u računarima i računarskim mrežama

 • Zaštita na Internetu

 • Metodologija zaštite web aplikacija

 • Zaštita intelektualne svojine 

 • Zaštita privatnosti 

 • Evoluacija sistema zaštite (sertifikacija i akreditacija) 

 • Metrički sistemi u oblasti zaštite

 • Upravljanje rizikom (modeli i metodi)

 • Upravljanje programom zaštite 

 • Dokumenta i standardi zaštite 

 • Metodologije za razvoj sistema zaštite 

 • Projektovanje sistema zaštite

 • Etičko hakovanje

 • Evaluacija i poboljšavanja procesa zaštite

 • Zakonska regulativa u svetu i kod nas 

 • Modeli obuke