Unapređenja izbora veštaka

U cilju unapređenja izbora veštaka, a time i samog procesa veštačenja Udruženja molimo Vas da predložite kriterijume za izbor veštaka za preuzeti predmet veštačenja. Kriterijumi se mogu odnositi na elemente stepena obrazovanja, znanja i veština navedenih u CV-u svakog člana Udruženja, ali i na učestalost veštačenja, redosled u odnosu na izbor drugog člana tima za veštačenje itd. Kriterijume predložite slobodno po svom uverenju. Po prijemu predloga od svih članova, najkasnije do 15.04.2013. izabrana radna grupa će izraditi uniju skupova svih predloga i izabrati grupu kriterijuma za licenciranu programsku aplikaciju za višekriterijumsku analizu sa kojom ćemo ubuduće birati članove Udruženja za veštačenje. Aplikacija će transparentno birati timove za veštačenje, što će svaki član Udruženja moći proveriti.