KRATAK SADRŽAJ RADA

ISPITIVANJE IMUNOSTI UREDJAJA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
NA UTICAJE
ELEKTROSTATIČKIH PRAŽNJENJA

mr Miroslav Elezović, Tehnički opitni centar, Beograd,

Aleksandar Kovačević, Tehnički opitni centar, Beograd,

Sadržaj: Ispitivanje imunosti uređaja informacione tehnologije (IT uređaja) na tranzijentne poremećaje u mreži napajanja obuhvata ispitivanje imunosti na elektrostatičko pražnjenje, brze tranzijente/rafale, naponske udare i propade, kratkotrajne prekide i varijacije napona napajanja. U ovom radu izvršena je teorijska analiza izvora i posledica elektrostatičkih pražnjenja, kao i eksperimentalna provera ispitivanja  imunosti IT uređaja na elektrostatička pražnjenja.

ELECTROSTATIC DISCHARGE IMMUNITY TEST
OF INFORMATION TECHNOLOGY EQUIPMENTS

 Abstract: Testing immunity on transient disturbances in power supply of information technology equipments (ITE) is included Electrostatic discharge immunity test, Electrical fast transient/burst immunity test, Surge immunity test and Voltage dips, Short interruptions and Voltage variations immunity tests. In this paper is performed theoretical analysis source  and consequence of electrostatic discharge, and experimental work for Electrostatic discharge immunity test of IT equipments.

Više>>>