ZITEH 2018

Cilj konferencije je sticanje i razmena znanja o savremenim trendovima u razvoju informaciono-komunikacionih tehnologija, načinima i mogućnostima njihove primene i prepoznavanja, sprečavanja, dokazivanja, veštačenja i sankcionisanja zloupotreba u informaciono-komunikacionim tehnologijama. Upoznavanje javnosti sa rezultatima konferencije.

Osnovni koncept konferencije je preyentovanje radova po pozivu i prijavljenih radovia po izboru Programskog odbora. Rezimei svih radova po pozivu i prihvaćenih prijavljenih radova biće publikovani u Zborniku rezimea (na CD) registrovanom u Narodnoj biblioteci Srbije, a kompletni radovi će biti publikovani u okviru specijalnog broja akademskog žurnala FBIM Transactions.

Organizatori konferencije

IT-Veštak

Udruženje sudskih veštaka za informacione tehnologije

Udruženje sudskih veštaka za informacione tehnologije – IT VEŠTAK, konstituisano je 2002. godine, sa ciljem okupljanja, angažovanja i organizovanja eksperata iz oblasti IT, digitalne obrade, prenosa signala i veštačke inteligencije, te stavljanja njihovih znanja na raspolaganje državnim strukturama i privrednim subjektima, kako bi se pomoglo da se što pravednije reše sporovi nastali u slučajevima zloupotreba i drugih kriminogenih radnji u pomenutim oblastima, a pre svega da se preventivno deluje da do toga ne dođe..

POSLOVNI I PRAVNI FAKULTET

“Union – Nikola Tesla” Univerziteta u Beogradu

Cilј оsnivаnjа Fаkultеtа zа poslovne studije i pravo јеste оbrаzоvаnjе kоmpеtеntnоg kаdrоvskоg pоtеnciјаlа iz оblаsti еkоnоmiје, prаvа, bezbednosti i mеnаdžmеntа uz kоrišćеnjе оsnоvnih sаznаnjа i iskustаvа rаzviјеnih tržišnih zеmаlја svеtа, аli uz uvаžаvаnjе оsоbеnоsti i spеcifičnоsti pоlitičkоg, prаvnоg, еkоnоmskоg, kulturоlоškоg, sоciоlоškоg, rеligiјskоg i оbičајnоg bićа regiona.

Partneri

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE


MINISTARSTVO PRAVDE REPUBLIKE SRBIJE


Univerzitet transporta „Todor Kableškov“

Sofija, Bugarska

Bukovinski Univerzitet

Technology Magnet Program

Fakultet bezbednosnog inženjerstva Univerziteta u Žilini

Žilina, Slovačka

Visoka školom ekonomije i menadžmenta državne uprave

Bratislava, Slovačka

Majkopski državni tehnološki univerzitet

Majkop, Rusija

Tehnološki univerzitet

Ningbo, Kina

Ruski državni humanitarni univerzitet

Domodedovo, Rusija

Jan Długosz University

Czestochowa, Poljska

North-Caucasian Institute of Business, Engineering and Information Technology

Armavir, Rusija

MESTE

Beograd

Naučni odbor konferencije

Predsednik
prof. dr Zoran Čekerevac - PPF i IT Veštak, Beograd

Kopredsednici
dr Srđan Blagojević, profesor - IT Veštak, Beograd
prof. dr Milija Bogavac - PPF Beograd

Članovi
prof. dr Dragana Bečejski Vujaklija - IT Veštak Beograd
dr Vladica Babić - Assoc. Prof.,UV, Travnik
prof. Dr Dragan Đurđević - Academy of National Security, Beograd
prof. Daniela Todorova - PhD, VTU „Todor Kableškov“, Sofija
prof. Mikhail Manylich - PhD, BU, Černivci
prof. Kuiževa Saida Kazbekovna - CSc, MGTU, Majkop
prof. Ing. Viera Cibakova - PhD, VŠEMvs, Bratislava
prof. dr Evgenij Safonov - RGGU, Domadedovo
prof. dr Petar Kolev - VTU „Todor Kableškov“, Sofija
prof. dr Yaroslav Vyklyuk - Bukovinski Univerzitet, Černivci
prof. ing. Zdenek Dvoržak - PhD, FBI, Žilina
prof. dr Ljudmila Prigoda - MGTU, Majkop
prof. dr Sergej Kirsanov - IMD, Sankt Peterburg
dr Wang Bo - docent, Ninbo TU, Ninbo
doc. Stanislav Filip - PhD, VŠEMvs Bratislava
Dr. Oksana Koshulko - PhD, PSU, Novopolotsk

Organizacioni odbor konferencije

Kopredsednici
dr Srđan Blagojević - IT Veštak, Beograd
prof. dr Milija Bogavac - PPF Beograd

Članovi
prof. dr Zoran Čekerevac - PPF i IT Veštak, Beograd
prof. dr Zoran Čekerevac - PPF i IT Veštak, Beograd
mr Momir Ostojić - IT Veštak, Beograd
mr Milanka Bogavac
Aleksandar Matić, dipl. pr.
Aleksandar Mirković, MSc

Tematske oblasti – Sekcije konferencije

U nastavku su navedene orjentacione teme. Prihvatljive su i druge, ukoliko su u skladu sa osnovnom idejom konferencije.
NOVE TEHNOLOGIJE
 • Blokčejn tehnologija
 • Internet stvari
 • Kriptovalute

ZLOUPOTREBE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
 • Kriminogeni faktori
 • Potencijalni ciljevi zloupotrebe
 • Kategorije zloupotrebe, kompjuterski kriminal, kiber-terorizam, obaveštajno delovanje, informaciono ratovanje
 • Nove forme zloupotreba IT
 • Metode i tehnike zloupotrebe
 • Motivi i profili izvršilaca
 • Otkrivanje i dokazivanje
 • Mesto i uloga državnih organa, obrazovnih ustanova i medija
 • Sudsko veštačenje u oblasti IT
 • Sankcionisanje
 • Terminologija i standardi
 • Informatička etika
 • Međunarodna saradnja u oblasti kompjuterskog kriminala
 • Forenzički alati, hardverski i softverski alati, verifikacija i validacija alata
 • Digitalna forenzika (računara, RM, softvera)
 • Digitalna forenzika računara u radu (live forensic)
 • Forenzičke tehnike i alati za upravljanje kompjuterskim incidentom

ZAŠTITA
 • Informaciona bezbednost
 • Politike zaštite
 • Arhitektura sistema zaštite
 • Aspekti zaštite: normativni, fizičko-tehnički i logički aspekt
 • Kripto zaštita – KEMZ i zaštita
 • TEMPEST standard i zaštita
 • Steganografija i digitalni vodeni pečat
 • Zaštita: na Internetu, baza podataka, PC
 • Zaštita u računarima i računarskim mrežama
 • Metodologija zaštite web aplikacija
 • Zaštita: privatnosti i intelektualne svojine
 • Evoluacija sistema zaštite (sertifikacija itd.)
 • Metrički sistemi u oblasti zaštite
 • Upravljanje rizikom (modeli i metode)
 • Upravljanje programom zaštite
 • Dokumenta i standardi zaštite
 • Metodologije za razvoj sistema zaštite
 • Projektovanje sistema zaštite
 • Etičko hakovanje
 • Evaluacija i poboljšavanje procesa zaštite
 • Zakonska regulativa u svetu i kod nas
 • Modeli obuke

AGENDA

Kompletnu agendu konferencije možete preuzeti ovde.

NAČIN UČESTVOVANJA i KOTIZACIJA

Učešće sa radom

Pravi cilj Konferencije je da što više autora radova lično učestvuje, uživo prezentujući svoje radove drugima. To će im omogućiti da se obrate ostalima, da odgovore na pitanja, razmene ideje i iskustva itd.

In absentia

To znači da autor može učestvovati i samo slanjem rada. U tom slučaju, rad će biti pregledan. Apstrakt rada će biti objavljen u Zborniku rezimea, a ceo članak u FBIM Transactions.

Učešće bez rada

Moguće je i lično učestvovati bez rada, samo putem prisustvovanja Konferenciji, učešća u diskusiji, dobijanja zbirke radova i slično. Oni koji se opredele za ovaj vid učešća imaće ista prava i obaveze kao i učesnici sa radovima, osim što iz jasnih razloga neće prezentovati svoj rad, niti će on biti objavljen.


Kotizacija

Participacija za učešće na konferenciji iznosi 4.500 RSD po učesniku konferencije i pokriva:

 • deo troškova organizacije,
 • Zbornik rezimea na DVD-u,
 • osveženja tokom pauza i
 • zajednički ručak.
Participacija za autore računa se po autoru, ne po članku. Tako, ako su na jednom radu dva autora i oba fizički prisustvuju na konferenciji, svaki od njih plaća svoju kotizaciju. Nasuprot tome, ako jedan autor lično učestvuje u radu konferencije, a drugi ne, samo učesnik plaća svoju kotizaciju.

Aktivni članovi Udruženja IT Veštak oslobođeni su plaćanja kotizacije.

Učesnici koji ne prisustvuju konferenciji već samo šalju svoj rad oslobođeni su plaćanja kotizacije, a ukoliko žele Zbornik rezimea, plaćaju 2.200 RSD + poštanske troškove.
Cena ručka za učesnike koji su oslobođeni kotizacije je 2.500 RSD.

Uputstvo za plaćanje

UDRUŽENJE SUDSKIH VEŠTAKA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - IT VEŠTAK
Adresa: Beograd, Danijelova 32
Tekući račun: 200-2417740101862-32 (Poštanska štedionica Beograd)

Uputstva za autore

Broj radova po autoru – Jedan učesnik konferencije može da se pojavi kao autor u najviše dva rada, i to samo jednom kao prvi autor.
Radovi mogu da budu napisani na engleskom ili srpskom (ili srodnom) jeziku.
Maksimalan broj koautora jednog rada je 3. (Broj autora po radu je po pravilu jedan, ili dva, a U opravdanim slučajevima prihvatljiva su tri koautora.)

 • * Tekst procesor: Microsoft Word 2007 ili noviji
 • * Format: A4 (210 mm x 297 mm)
 • * Sve margine: 2,5 cm
 • * Tabulator: 1 cm
 • * Razmak linija: 1,15 linija
 • * Font teksta rada: Arial, Normal, 10pt.
 • * Dužina članka: 7 – 12 stranica (približno 25.000 – 40.000 karaktera sa blank karakterima)
 • * Naziv rada: maksimalno 12 reči, UPPERCASE, Arial, Cambria, Bold, 24pt.
 • * Title of the article: UPPERCASE, Arial, Cambria, Bold, 18pt.
 • * Autori: Ime i prezime prvog autora, Cambria, Bold, 14 pt.
 • * Naziv i adresa poslodavca prvog autora, e-mail adresa prvog autora, Cambria, 14 pt.
 • * Ime i prezime drugog autora, Cambria, Bold, 14 pt.
 • * Naziv i adresa poslodavca drugog autora, e-mail adresa drugog autora, Cambria, 14 pt.
 • * Ime i prezime trećeg autora, Cambria, Bold, 14 pt.
 • * Naziv i adresa poslodavca trećeg autora, e-mail adresa trećeg autora, Cambria, 14 pt.
 • * Apstrakt (na srpskom): 200-250 reči, Arial, Italic, 10 p, na početku rada
 • * Abstract (in English): 200-250 words, Arial, Italic, 10 p, after the Apstrakt
 • * Ključne reči: Posle Abstract-a, 5 to 8 ključnih reči na srpskom, Italic, 10 p.
 • * Keywords: after the Ključne reči, 5 to 8 keywords, Italic, 10 p.
 • * Naslov poglavlja: UPPERCASE, Arial, bold, 12 p.
 • * Naslov potpoglavlja: Sentence case, Arial, bold, 12p.
 • * Treći nivo naslova: Sentence case, Arial, 10pt, Bold
 • * Citirani radovi: APA Style, Arial, 10pt, Normal, spisak citiranih radova se postavlja na kraju rada
 • * Fusnote: Arial, 9pt, Normal


Šablon za izradu rada može se preuzeti sa: http://meste.org/ZITEH/Template_s.docx

Prijava i dostavljanje radova


Prijava se može preuzeti na adresi: http://meste.org/ZITEH/Prijava.docx
Prvi autori su dužni da dostave rad i prijavni obrazac. Izuzetno, prvi autor može da ovlasti drugog autora ili treće lice da u njegovo ime dostavi rad i prijavu rada.
Prijavu i rad treba dostaviti zajedno imejlom na adresu: [email protected]
Uz svaki rad treba dostaviti njegovu prijavu. Jednim mejlom se prijavljuje jedan rad.

Kontakt

Kontakt osobe
dr Srđan Blagojević - IT Veštak, Beograd
prof. dr Zoran Čekerevac - PPF i IT Veštak, Beograd

email
[email protected]

URLs
www.itvestak.org.rs
www.ppf.edu.rs
www.meste.org/ZITEH_18s.html