Email komunikacija

MOLIMO SVE ČLANOVE KOJI NE PRIMAJU ELEKTRONSKU POŠTU UDRUŽENJA DA NA NAŠU E-ADRESU DOSTAVE ELEKTRONSKU, POŠTANSKU ADRESU I KONTAKT TELEFONE. Sa nekim od članova duže vreme nemamo potvrde postojanja komunikacije.

Read more...

Prof. dr Slobodan R. Petrović, DILEMA: KIBER ILI SAJBER

Prof. dr Slobodan R. Petrović, DILEMA: KIBER ILI SAJBER Polazeći od činjenice da sve šira primena informacione tehnologije, pored niza najraznovrsnijih promena, u naš život uvodi i novu terminologiju, koja se, nažalost, olako, nekritički, a često i bez elementarnog razumevanja suštine značenja pojedinih termina, olako uvodi u naš jezik, izazivajući probleme i dileme u njihovoj upotrebi, […]

Read more...

Zaključci – naučno stručnog savetovanja ziteh ’12

U saradnji sa: organizovalo je četvrto po redu regionalno naučno-stručno Savetovanje o Zloupotrebi informacionih tehnologija i zaštiti – ZITEH-12. ZAKLJUČCI – NAUČNO STRUČNOG SAVETOVANJA ZITEH ’12 Savetovanje je održano pod pokroviteljstvom Digitalne agende Ministarstva za kulturu, informisanje i informaciono društvo i uz podršku Ministarstva prosvete i nauke. Zlatni sponzor Savetovanja je kompanija INSIG2 iz Zagreba. U granicama mogućnosti Savetovanje su pomogli prijatelji ZITEH-a […]

Read more...

Specifičnosti veštačenja u oblasti zloupotrebe informacionih tehnologija – Saopštenje 2011

Okrugli sto “Digitalna forenzika i IT veštačenje u funkciji borbe protiv VTK” Jednodnevni seminar za sudije, tužioce, advokate i pravnike privrednih subjekata Udruženje sudskih veštaka za informacione tehnologije – IT Veštak u saradnji sa Privrednom komorom Beograda organizovalo je jednodnevni Seminar: SPECIFIČNOSTI VEŠTAČENJA U OBLASTI ZLOUPOTREBE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA Predavači: Prof. dr Slobodan R. Petrović, –  “O zloupotrebi informacione tehnologije”; Prof. […]

Read more...

Specifičnosti veštačenja u oblasti zloupotrebe informacionih tehnologija 11.2011

    Udruženje sudskih veštaka za informacione tehnologije IT Veštak u saradnji sa Privrednom komorom Beograda  ponovo organizuje jednodnevni Seminar na temu:   SPECIFIČNOSTI VEŠTAČENJA U OBLASTI ZLOUPOTREBE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA   Predavači: Prof. dr Slobodan R. Petrović, –  “O zloupotrebi informacione tehnologije”; Prof. dr Lazar Petrović, –  “Digitalni dokaz – naučna definicija i prihvatljivost na sudu”; Mrs. Vanesa Polić, dipl. pravnik,  – “Model digitalne […]

Read more...

Specifičnosti veštačenja u oblasti zloupotrebe informacionih tehnologija 04.2011

Udruženje sudskih veštaka za informacione tehnologije IT Veštak u saradnji sa Privrednom komorom Beograda  organizuje jednodnevni Seminar na temu:   SPECIFIČNOSTI VEŠTAČENJA U OBLASTI ZLOUPOTREBE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA Predavači: Prof. dr Slobodan R. Petrović, –  “O zloupotrebi informacione tehnologije”; Prof. dr Lazar Petrović, –  “Digitalni dokaz – naučna definicija i prihvatljivost na sudu”; Mrs. Vanesa Polić, dipl. pravnik,  – “Model digitalne forenzičke istrage”; Mr. […]

Read more...

Zaključci – naučno stručnog savetovanja ziteh ’10

ZAKLJUČCI – NAUČNO STRUČNOG SAVETOVANJA ZITEH '10 Treće naučno-stručno Savetovanje o Zloupotrebi informacionih tehnologija i zaštiti – ZITEH, pod pokroviteljstvom Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo, u organizaciji Udruženja IT Veštak i Instituta za poslovna istraživanja, Univerziteta Singidunum, i u suorganizaciji sa Privrednom komorom Beograda i Privrednom komorom Srbije, održano je u Beogradu 5. i 6. marta 2010. godine. Cilj Savetovanja je da ukaže na rapidno širenje i […]

Read more...

Zaključci – naučno stručnog savetovanja ziteh ’06

ZAKLJUČCI – NAUČNO STRUČNOG SAVETOVANJA ZITEH '06 Udruženje sudskih veštaka za informacione tehnologije IT VEŠTAK iz Beograda organizovalo je savetovanje na temu ''ZLOUPOTREBE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA I ZAŠTITA''. Savetovanje je održano na Tari u periodu od 07.11.–10.11.2006. godine pod pokroviteljstvom MINISTARSTVA NAUKE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I UZ PODRŠKU KABINETA PREDSEDNIKA VLADE. Cilj Savetovanja je bio da se ukaže na činjenicu da […]

Read more...

Zaključci – naučno stručnog savetovanja ziteh ’04

Zaključci – naučno stručnog savetovanja ziteh '04 Savetovanje na temu "ZLOUPOTREBE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA", pod pokroviteljstvom SAVETA MINISTARA DRŽAVNE ZAJEDNICE SRBIJA I CRNA GORA, održano je na Tari od 31.maja do 03.juna 2004. godine. Savetovanje je održano na inicijativu Udruženja sudskih veštaka za informacione tehnologije, a skupu su prisustvovali predstavnici Srbije i Crne Gore, uključujući kadrove iz državnih […]

Read more...