Živko Dženopoljac, pukovnik u penziji

Ime i prezime: Živko Dženopoljac, pukovnik u penziji

Datum i mesto rođenja: 11.09.1950.god. Svodna, Novi Grad, BiH

E-mail [email protected]

Telefon: 063 860 4 697

Obrazovanje:

 • Gimnaziju opšti smer završio 1969. god.

 • VA KoV (visoko obrazovanje) – smer veze, završio 1973. god. u Beogradu.

Specijalističko obrazovanje:

 • Kurs kriptozaštite u trajanju od 01.03. do 15.07.1980. godine.

 • Majorski ispit – smer veza(telekomunikacije) – odbranio 22.09.1983. godine.

Radna biografija:

 • 1973 – 1980. godine, na poslovima službe veze JNA Postojna SR. Slovenija.

 • 1980 – 1983. godine, na poslovima kriptozaštite u JNA Postojna.

 • 1983 – VA KoV Školski centar veze, Beograd, na mesto nastavnika u katedri Kz.

 • 1991 – Nastavno naučno veće ŠCV donosi odluko o izboru u nastavničko zvanje viši predavač u Visokoj vojnoj školi u ŠCV.

 • Napisao dva specijalistička pravila (udžbenika).

 • 1995 – 2004. godine, Centar za KA, gde je i penzionisan 2004. god.

Spisak projekata:

 • 1989/90. – Projektovanje dinamičkog rasporeda časova za vojne akademije u JNA, i izada softvera za automatizaciju izrade rasporeda časova, sa sledećim zahtevima:

 • školovanje na više nivoa stručnog obrazovanja,

 • zajednička nastavnička baza za više nivoa stručnog obrazovanja,

 • zajednički kabinetski i poligonski prostor,

 • zajedničko materijalno obezbeđenje nastave,

 • rezervacija nekog od elemenata planiranja rasporeda časova.

Za realizaciju ovog projekta sa Todorović Radetom kao programerom, nagrađen novčanom nagradom.

 • 1993. – Učešće u projektu “Automatizovani informacioni system poginulih, ranjenih i nestalih u vojsci Republike Srpske”.

 • 1993. – Februara meseca organizovao savetovanje AIS – prvo republičko savetovanje o automatizaciji informacionih sistema, međunarodnog značaja sa oko 140 učesnika. Savetovanje je održano u Banjoj Luci u ratom zahvaćenoj Republici Srpskoj.

 • 1993. – Učestvovao kao idejni tvorac i predstavnik vojske RS u projektu „Neven 2001”, izrada uređaja KZ integrisanog na modemu PC, kojim je omogućena Kz svih vrsta informacija između PC međusobno povezanih posredstvom ovog uređaja. Uređaj je razvijen i proizveden u fabrici Rudi Čajevec i testiran iste godine, kad je i ušao u opremu vojske RS. U realizaciji ovog projekta učestvovali su eminentni naučnici Univerziteta u Banjoj Luci sa stručnjacima Rudi Čajevca.

 • Učešće u više projekata u Centru za KA, gde je dobio više zvaničnih priznanja: jednu novčanu nagradu i više nagradnih odmora i pohvala.

 Visoka priznanja i odlikovanja:

 • 1987. – odlikovan je ordenom za vojne zasluge sa srebrnim mačevima.

 • 1999. – vanredno unapređen u čin pukovnika.