Srđan Nikić, dipl.inž

Ime

Prezime

Datum rođenja    

Nacionalnost 

Bračno stanje

Školska sprema

Srđan

Nikić

06.01.1979

Srbin

Neoženjen

Visoka stručna sprema

 

 

Institucija

 

Stepen ili diploma  

Univerzitet Singidunum

Fakultet za poslovnu informatiku

Od 2005-2007. godine

 

Diplomirani inženjer poslovne informatike  

Univerzitet Singidunum

2007-

Rad na Master radu iz oblasti Bezbednosti sistema i digitalne forenzike  

 

Znanje stranog jezika

 

Jezik

Čitanje Govor Pisanje  

Engleski

Da Da Da  

Italijanski

Da Ne Ne  

Ruski

Da Ne Ne  

 

 Dodatne specijalizacije:

Specijalizacija / kurs

Institucija

Datum

 

MCSA

Microsoft akademija „Guidance“

2003. godina

 

CCNA

Cisco akademija na ETF-u

2009. godina

 

 

 

 

Kretanje u profesionalnoj službi

 

Datum od –  do

Lokacija

Firma/institucija

Pozicija

12.02.2003 – 15.11.2010. g.

Pančevo

Privredni sud u Pančevu

Informatičar (Sistem administrator)

 

 

Održavanje IKT sistema Privrednog suda u Pančevu, davanje savetodavnih mišljenja u vezi IKT sistema (bezbednosnih, nabavka softwarea i hardwarea), učestvovao u projektu CCASA USAID-a na reformi računarskog sistema Privrednih sudova Srbije

 

15.11.2010 –

Beograd

Privredni Apelacioni sud

Sistem administrator
   

Održavanje IKT sistema Privrednog suda u Pančevu, davanje savetodavnih mišljenja u vezi IKT sistema (bezbednosnih, nabavka softwarea i hardwarea)

 

 

Trenutna pozicija na radnom mestu:  Sistem administrator