Sonja Vukčević, dipl. ecc

Ime i prezime:

Datum i mesto rođenja:

Elektronska pošta:

Telefon:

Obrazovanje:

Zvanje:

Sonja Vukčević

12.01.1949 u Podgorici

[email protected]

063-7813655

Ekonomski fakultet

diplomirani ekonomista

 

OSNOVNO OBRAZOVANJE

  • Diplomirala na ekonomskom fakultetu u Podgorici, Crna gora

 

 

RADNO ISKUSTVO

  • Od 1973.g radila sam kao profesor Političke ekonomije i ostalih ekonomskih predmeta u Puli u Školskom centru za robni  promet: trgovinska, ugostiteljska i hotelijerska škola.

  • Od 1978.g  FOB Novi Beograd,  stručni saradnik za plan i analizu;

  • od 1980.g radila sam u Teleoptik, Zemun, stručni saradnik za ekonomske poslove OOUR-a Automer, a zatim u Radnoj zajednici na poslovima unutrasnje kontrole i plana i analize.

  • 1991.g sam radila u SANITAS, Cetinje, predstavnistvo u Novom Beogradu,  na poslovima: uvoz lekova i špedicija, blagajnički poslovi, poslovi obezbeđenja dokumentacije za uvoz, kontakt sa bankama i NBJ. 

  • 2001.g sam radila u GALENIKA-PLASTIKA, Zemun, Komercijalni direktor, a onda kao direktor zavisnog preduzeća GALENIKA-PLASTIKA KOMERC.

  • 2003.g sam se zaposlila u Poreskoj upravi Vračar na mesto poreskog inspektora na terenu, položila sam stručni ispit za radu državnim organima.

 

 

PODACI O STRUČNOSTI U VEŠTAČENJU

  • Rešenjem Ministarstva pravde broj: 740/0288/91 od 24.01.1992.g, a na osnovu člana 20 Zakona o uslovima za obavljanje poslova veštačenja (Sl.glasnik SRS, br.16/87) postala sam sudski veštak za ekonomsko finansijsku oblast.

  • Rešenjem  Ministarstva pravde br. 740-05-00221/2014-22 od 08.12.2014.godine imenovana sam za stalnog sudskog veštaka, uža specijalnost; porezi, doprinosi i zarade.

  • Do sada sam veštačila preko 50 predmeta u svim sudovima u Beogradu.