Radoslav Petković, dipl. inž.

Ime i prezime: Radoslav  Petković

Državljanstvo: Republika Srbija

Datum rođenja: 24. Maj 1954.

Mesto rođenja: Osijek, Rep. Hrvatska

EMAIL: [email protected]

ZAPOSLEN: Saga d.o.o.

RADNO MESTO:  Rukovodilac projekata, arhitekta zaštite

 

 

KRATKA BIOGRAFIJA

 • Završio sam srednju elektrotehničku školu u Osijeku

 • Diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu 1978. godine na odseku elektronika, smer računarska tehnika i informatika. Imam zvanje dipl. ing. elektrotehnike.

 • U periodu od februara 1980. god. do septembra 1984. god. bio sam zaposlen u Upravi za Informatiku GŠ JNA kao system programer na poslovima razvoja informacionih sistema i razvoju i implementaciji zaštite OS na računarima Honeywell.

 • U periodu od septembra 1984. god. do maja 2000. god. radio sam u Institutu za Primenjenu Matematiku i Elektroniku kao analitičar i projektant Sistema zaštite, a kasnije bio šef Odelenja za izradu specijalnih dokumenata kriptozaštite.

 • Maja 2000. god. sa još dvojicom partnera osnivam firmu E-Smart Systems u kojoj sam bio zaposlen do Septembra 2004. god. Radio sam kao Rukovodilac projekata sistema zaštite. Glavna postignuća su  razvoj prvih eBanking sistema u Srbiji, implementacija PKI tehnologije, uvodjenje smart kartica, razvoj eCommerce aplikacija i adekvatna primena sistema zaštite

 • Septembra  2004 napuštam firmu E-Smart Systems i prelazim u preduzeće Saga d.o.o. gde radim i danas kao Konsultant za informacione tehnologije na poslovima koordinacija i pomoći u razvoju i unapređenju informacionih sistema, analizi i projektovanju sistema zaštite.

 • Projektovao sam sistem za prenos elektronskih poruka u sistemima za kliring čekova (ACH) i sistemu za  direktno poravnanje (DD) u Udruženju banaka Srbije i sistemu za  interni kliring u OTP Grupi (Kulska, Zepter i Niška banka). Takodjer sam projektovao sistem za digitalno potpisivanje elektronskih dokumenata na bazi kvalifikovanog elektronskog potpisa (XADES), kao i  projekat security servera (zaštićeni server za pružanje servisa autentikacije, autorizacije, obračuna /accounting/, kriptoloških usluga i rada sa sertifikatima javnih ključeva).

 • Vodio sam projekte Implementacije MS CA u bankama AtlasMont i Invest banci u Podgorici, Crna Gora.

 • Učestvovao sam na projektu i implementaciji softvera za nadzor naprezanja srednjih vrata prevodnice na HE Djerdap I.

 

POSTIGNUĆA

 • Projektovanje i implementacija sistema za prenos elektronskih poruka u sistemima za kliring čekova (ACH) i  direktno poravnanje (DD) u Udruženju banaka Srbije, interni kliring u OTP Grupi (Kulska, Zepter i Niška banka) i sistemu za razmenu EDI poruka (EDIS);

 • Projektovanje i implementacija PKIu sistemima elektronskih plaćanja(eBanking) u bankama Raiffeisen, Societte Generale, AIK Banka Niš, Atlas banka, Srpska banka, Privredna banka Beograd, Poštanska štedionica, Jubanka, Nova banka Bijeljina, AtlasMont banka Crna Gora, Invest banka Crna Gora;

 • Projekat sistema za digitalno potpisivanje elektronskih dokumenata na bazi kvalifikovanog elektronskog potpisa (XADES);

 • Implementacija MS CA u bankama AtlasMont i Invest banci u Podgorici, Crna Gora;

 • Projekat A3C2 servera (Zaštićeni server za pružanje servisa autentikacije, autorizacije, Obračuna /accounting/, kriptoloških usluga i rada sa sertifikatima javnih ključeva);

 • Projektovanje i implementacija softvera za nadzor naprezanja srednjih vrata prevodnice na HE Djerdap I.

 

ZNANJA, OBUKE, CERTIFIKATI, LICENCE

 • Opšta računarska znanja:Windows, MS Office, MS Project, MS Visio, Internet Email, MSF

 • < >MS CA services, pki.< > C#, C++, Fortran, Assembly Languages.

   

  Alati  za razvoj programa:MS Visual Studio 2010.

 • < >.NET, WCF, WF.

   

  Sistemska administracija: Windows 200x server,  Windows XP platform, Internet serverii servisi.

 • Mrežna  infrastructura:WCF, aktivnei pasivne mreže.

 • Upotreba specifičnih standarda: SWIFT, PKCS, ISO 27001

 • Analiza realnih sistema: javni sistemi(government), finansijska industrija.

 • BSc Matematika: Numerička matematika, Kriptografski algoritmi.

 • Vozačka dozvola – B kategorija (od 1971).

 • Obuke: ISO 27001.

 

PROFESIONALNO ISKUSTVO

 • Programiranje

 • Analiza i projektovanje informacionih sistema

 • Projektovanje i implementacija sistema zaštite (kriptografija, PKI, PKI tokens)

 • Projektovanje transakcionih sistema

 

ZNANJE STRANIH JEZIKA

 • Engleski: Čitanje – Odlično, Pisanje – Vrlo dobro,  Konverzacija – Vrlo dobro

 

INTERESOVANJA

 • PKI, smart kartice, tokeni, beskontaktne kartice i tokeni, zaštita elektronskih dokumenata

 • Sistemi za prenos poruka