Prof. dr Slobodan R. Petrović

Ime i prezime: Prof.dr Slobodan R. Petrović

Rođen: 15.11.1942, Ban. Vel. Selo kod Kikinde.

Preminuo:  2. Avgusta, 2017. godine.

Obrazovanje: Doktor tehničkih nauka

Nastavna oblast: Informacione tehnologije

Nastavno i/ili naučno-istraživačko zvanje: Vanredni profesor

Magistratura: Zaštita podataka u automatizovanim informcionim sistemima, mentor prof. dr Vidojko Ćirić, FON

Doktorska disertacija: Kompjuterski kriminalitet i zaštita informacionih sistema, mentor prof. dr Mirjana Drakulić, FON

Podaci o zaposlenju:      

 • Savezni SUP, od 01.12.1975 do 01.10.1992;

 • RDB Srbije, od 01.10.1992 do 14.09.2001;

 • Policijska akademija i Kriminalističko-policijska akademija od 15.09.2001 do 14.07.2008;

 • Od 15.07.2008. u penziji.

Funkcije:

 • Rešenjem Vlade Republike Srbije, 18. aprila 2002. godine imenovan za člana Upravnog odbora Policijske akademije.

 • Šef Katedre bezbednosnih nauka na Policijskoj akademiji;

 • Od oktobra 2004. do novembra 2006. godine prodekana za nastavu  na PA i KPA.

 • Od novembra 2006. do marta 2008. godine dekan Kriminalističko-policijske akademije.

 

Članstva u naučnim i stručnim organizacijama:

Predsednik Skupštine Udruženja sudskih veštaka za informacione tehnologije;

 

Nagrade i priznanja:

 1. Za ostvarene rezultate u izvršavanju poslova bezbednosti godišnja nagrada povodom:

 2. Dana policije, 2002. godina;

 3. Dana Ministarstva, 2005. godine.

 4. Zahvalnica za doprinos u postavljanju i realizaciji ideja i ciljeva udruženja IT VEŠTAK od opšteg interesa za društvo

 5. Plaketa Društva za informatiku Srbije za objavljenu knjigu Kompjuerski kriminal.

Objavljeni radovi:

Monografije

 1. Petrović S., Ćirić V., ZAŠTITA PODATAKA U AUTOMATIZOVANIM INFORMACIONIM SISTEMIMA, >Naučna knjiga<, Beograd 1986, 310 str.

 2. Petrović R. S., KOMPJUTERSKI KRIMINAL, MUP Republike Srbije, Beograd 2000, I izdanje, 398 str i 2001, II izdanje, 398 st; Vojnoizdavački zavod, Beograd, 2004, 564 str, III izdanje.

Udžbenici i  skrpte

 1. Policijska informatika I, Policijska akademija, 2003, 393 str.

 2. Policijska informatika II, Kriminalističko-policijska akademija, 2007, 374 str;

 3. Održavanje računara, Viša železnička škola, Beograd, 2004, skripta;

 4. Zaštita računarskih sistema, Viša železnička škola, Beograd, 2004, skripta;

Objavljeni radovi novijeg datuma (2000 +)

 1. Petrović R. Slobodan, Nacionalna bezbednost u raljama informacione tehnologije,  Info m, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, god 8, sv. 30, 2009.

 2. Petrović R. Slobodan, Znanjem protiv zloupotrebe znanja, Treće savetovanje: Zloupotreba informacionih tehnologija i zaštitta (ZITEH), Zbornik radova  (CD-ROM), ISBN 978-86-909511-0-6, COBISS SR-ID 173688076, Beograd, 5-6. marta 2010.

 3. Petrović Slobodan, Čekerevac Zoran, Milanović Zoran, Politika informacione bezbednosti kao element prevencije kriznih situacija, Međunarodna naučna konferencija MENADŽMENT 2010, ISBN 978-86-84909-69-7 , Zbornik radova  (CD-ROM, COBISS.SR-ID 174005772,  Kruševac, 17-18. mart 2010.

 4. Стојановић Р. Милосав, Петровић Р. Слободаn, Степановић Рашко.Значај информационe технологијe у банкарству на сузбијању кривичног дела преваре као савременог вида криминала под окриљем „легалног“ пословања, Безбедност, god. LII, br. 2, 2010, str. 81-96.

 5. Petrović R. Slobodan, Prilog nacionalnoj strategiji zaštite kiber-prostora,  Vojno delo, god. LXII, vol. 62, br. 3, str. 190-217, 2010. http://www.odbrana.mod.gov.rs/vojni_casopisi/vojno_delo_2010_jesen.html

 6. Petrović R. Slobodan, Uticaj i znacaj nacionalne strategije u suprotstavljanju zloupotrebi IT, Uvodno izlaganje na Okruglom stolu na temu: Digitalna forenzika i IT veštačenje u funkciji borbe protiv visoko-tehnološkog kriminala, Privredna komora Beograda, 2011

 7. Petrović R. Slobodan,  Izazovi informacionog društva – lice i naličje, Uvodno izlaganje, IV savetovanje: Zloupotreba informacionih tehnologija i zaštitta (ZITEH-10), Zbornik radova  (CD-ROM), ISBN 978-86-909511-2-3, COBISS SR-ID 190893324, Beograd, 18-19. maj 2012.

 8. Petrović R. Slobodan, Dilema: kiber ili sajber, Strani pravni život, 2/2012, ISSN 0039 2138, UDK 34 (UDK, 621.391), Pregledni naučni rad, str. 368-376.

 9. Petrović R. Slobodan, Stojanović R. Milosav,  Prevare u osiguranju, Tokovi osiguranja, ISSN 1451 – 3575, UDK: 348, god. XXVIII, br. 1, 2012

 10. Petrović R. Slobodan, Rodic Boško, Zivkovic Zoran, O nacionalnoj strategiji u funkciji informacione bezbednosti, Konferencija INFORMACIONA BEZBEDNOST 2012, Privredna komora Srbije, Beograd, 3. juli 2012

 11. Petrović R. Slobodan, Oticanje podataka i informacija u kiber-prostoru, Okrugli sto, Privredna komora Srbije, Beograd, 7 mart 2013

 12. Petrović R. S., Some aspects of cyber-terrorism, Nauka Bezbednost Policija (NTB), Beograd, vol. 5, no. 11, 2000, str. 27-48.

 13. Petrović R. S., Kiber-terorizam: Realnost ili fikcija, Bezbednost, god. XLII, br. 5/6, 2000, str. 643-675.

 14. Petrović R. S., Kiberterorizam, Vojno delo, god. LIII, br. 2/2001, str. 100-122.

 15. Petrović R. S., Kiber prostor – peta dimenzija ratovanja, Vojni informator, br. 4, jul-avgust 2001, str. 29-50.

 16. Petrović R. S., Neki aspekti nacionalne bezbednosti u informacionom dobu, Nauka, Tehnika, Bezbednost,  (NTB), Rad po pozivu, UDC: 681.324; 65.012.8, Godina XI, Broj 1, Septembar 2001, str. 7-27.

 17. Petrović R. S., Kompjuterski kriminal – pošast novog veka, 6. kongres JISA, Zbornik radova  (CD-ROM), Herceg Novi, 03-07. jun 2001.

 18. Petrović R. S., Jedan osvrt na zloupotrebu informacione tehnologije, Zbornik radova  (CD-ROM), XVI naučno-stručni skup Info-Teh 2001, Vrnjačka Banja, 18-22. jun 2001. Rad je reprintovan u časopisu JISA INFO, br 4, 2001, str. 88-92.

 19. Čolić M. V., Petrović R. S., Neki aspekti relacije internet – policija, Informacioni sistem državnih organa Republike Srbije (IS DOS), Zbornik radova:  V stručno-naučni skup, E-Government, Beograd, 10. i 11. oktobar 2001, str. 47-63.

 20. Petrović R. S., Kiber kriminal – stari problemi  u novom ruhu, Prva međunarodna naučna konferencija na temu: Bezbednost poslovanja i imovine-Private Policing, Beograd, Sava Centar, 6 – 7 april 2004. 

 21. Petrović R. S., O informacionoj revoluciji u kontekstu zloupotrebe informacione tehnologije, Savetovanje Zloupotrebe informacionih tehnologija (ZITEH), Zbornik radova  (CD-ROM), Tara, 31. maj – 03. juni 2004.

 22. Petrović R. S.,  Čekerevac Z., Grubor G., Security system engineering capability maturity model in the ICT security, Zbornik: 10. vedečkej konferencia s medžinarodnou učastou: Riešenie krizovych situacii v specifickom prostredi, Žilina, Slovakia, 22-23 jun 2005, str. 503-510.

 23. Petrović R. Slobodan, Bezbednosna svest, obuka i edukacija – kritične komponente zaštite kiber-prostora, Savetovanje Zloupotrebe informacionih tehnologija (ZITEH), Zbornik radova  (CD-ROM), ISBN 86-909511-0-5, COBISS SR-ID 135535372, Tara, 31. maj – 03. juni 2006.

 24. Petrović R. SlobodanO neophodnosti nacionalne strategije zaštite kiber-prostoraNauka Bezbednost Policija (NTB), Beograd, vol. XI, br. 2, 2006, str. 3-28.

 25. Petrović R. SlobodanKiber-prostor – izvorište novih pretnji nacionalnoj bezbednosti,  Međunarodni naučno-stručni skup Informaciona bezbednost 2009, Beograd, februara 2009.