Prof. dr Milan Ž. Milošević

Ime i prezime: Prof. dr Milan Ž. Milošević

Datum i mesto rođenja: 23. januara 1958. godine u Prokuplju

Elektronska pošta: [email protected]

Obrazovanje: Doktor pravnih nauka

Nastavna oblast: Kazneno pravo

Nastavno i/ili naučno-istraživačko zvanje: Redovni je profesor Kriminalističko-policijske akademije i gostujući profesor na više univerziteta u zemlji i inostranstvu (Fakultet bezbednosti u Beogradu, Filozofski fakultet u Skoplju i dr.).

Diplomirao: 1981 – Pravni fakultet u Nišu

Specijalizacija: 1985 – Pravni fakultet u Nišu

Magistratura: Magistarski rad pod nazivom ''Otmica'' odbranio je 1988 – Pravni fakultet u Nišu

Doktorska disertacija: doktorsku disertaciju na temu ''Stručno lice u krivičnom postupku'', 1995 – Pravni fakultet u Nišu

Podaci o zaposlenju:      

 • U periodu 1987-1992. godine bio je predavač na Višoj školi unutrašnjih poslova na predmetu „Državna bezbednost“.

 • Na Kriminalističko-policijskoj akademiji (KPA) u Beogradu stalno je zaposlen od 1995. godine.

 • U zvanje redovnog profesora za Krivično procesno pravo izabran je 2005. godine godinepošto je prethodno (2001.) bio biran i za nastavnika u zvanju vanrednog profesora za predmet "Sistem državne bezbednosti".

 • Od strane Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije rangiran je u kategoriji istraživača A-1. Rukovodilac je naučno-istraživačkog projekta „Sprečavanje i suzbijanje savremenih oblika kriminaliteta" u periodu 2006-2010. godina.

Članstva u naučnim i stručnim organizacijama:

 1. International Academy of Sciences on problems of National Security;

 2. International Bodyguard and Security Services Association – IBSSA;

 3. International police association;

 4. Udruženje veštaka za informacione tehnologije;

 5. Udruženje preduzeća za fizičko-tehničko obezbeđenje Privredne komore Srbije.

 

Naučno stručni skupovi:

 • Aktivno je učestvovao u radu većeg broja naučnih i stručnih skupova jugoslovenskog i međunarodnog značaja sa tematikom iz oblasti istorije, bezbednosti i krivičnog prava (u Vašingtonu, Parizu itd.).

Nagrade i priznanja:

 • Za postignute rezultate u radu više puta je pismeno pohvaljivan i novčano nagrađivan od strane tadašnjeg saveznog i republičkog sekretara za unutrašnje poslove, kao i od strane dekana Policijske akademije u Beogradu.

 

Objavljeni radovi udžbenici i  monografije:

 1. Milan Milošević, STRUČNO LICE U KRIVIČNOM POSTUPKU, Beograd: Policijska akademija, 1996 (Monografija)

 2. Milan Milošević, ORGANIZACIJA I FUNKCIONISANJE POLICIJE U KRIVIČNOM POSTPUKU, Beograd: Draslar partner, 2005 (monografija)

 3. Zagorka Jekić, Milan Milošević i dr, STATUS VEŠTAKA U NEKIM ZEMLJAMA ZAPADNE EVROPE, Beograd: Institut za uporedno pravo, 1999 (Studija)

 4. Milan Milošević, STANJE, MOGUĆNOSTI I PERSPEKTIVE VEŠTAČENJA U OBLASTI INFORMACIONIH TEHNOLOGIJAna: Savetovanje o zloupotrebama informacionih tehnologija (ZITEH), Tara, 2004.

 5. Milan Milošević, ODGOVORNOST VEŠTAKA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, na: Zloupotreba informacionih tehnologija i zaštita, Tara, 2006.

 6. Milan Milošević, NEKI ASPEKTI DELOVANJA PRIPADNIKA POLICIJE U SPREČAVANJU ZLOUPOTREBE SAVREMENE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE, u: Mesto i uloga policije u prevenciji kriminaliteta (zbornik radova) Beograd: Policijska akademija, 2002 str. 411-423

 7. Milan Milošević, DOPRINOS STRUČNIH LICA SUZBIJANJU ORGANIZOVANOG VISOKOTEHNOLOŠKOG KRIMINALITETA, u: Organizovani kriminalitet: stanje i mere zaštite, (Zbornik radova) Beograd: Policijska akademija, 2005 str. 310-327

 8. Milan MiloševićODGOVORNOST VEŠTAKA U KRIVIČNOM POSTPUKU u: Pravni informator, br. 2/2004 str. 30-33

 9. Milan Milošević, DOPRINOS VEŠTAKA PREVENCIJI POJAVA UGROŽAVANJA BEZBEDNOSTI, u: Kriminalističke teme (Sarajevo) br. 3-4/2004, str. 167-182

 10. Milan Milošević, NEDOREČENOSTI ZAKONA O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U BORBI PROTIV VISOKOTEHNOLOŠKOG KRIMINALA, u: Izbor sudske prakse br. 12/2005, str. 30-33

 11. Milan Milošević, PRAVNI PROBLEMI ZAKLETVE VEŠTAKA, u: Izbor sudske prakse br. 3/2009, str. 25-26