Prof. dr Goran Kunjadić

Biografija u pripremi!

Ime i prezime: Prof. dr Goran Kunjadić

Datum i mesto rođenja: 

Elektronska pošta: 

Obrazovanje: 

Naučne oblasti:

 

Nastavno i/ili naučno-istraživačko zvanje: Vandredni profesor

Diplomirao 

Magistratura:

Doktorska disertacija: 

 

Profesionalna karijera:      

 

 

Nastavno-naučne aktivnosti   

 

 

Objavljeni radovi:

Knjige:    

 

 

Članci i referati na simpozijumima: 

 

Naučna oblast “Statistika i primena u FINANSIJSKOM RIZIKU

 

Projekti: