Prof. dr Dragana Bečejski Vujaklija

Ime i prezime: Prof. dr Dragana Bečejski Vujaklija

Datum i mesto rođenja: 07.05.1953.

Elektronska pošta: [email protected]

Obrazovanje: VIII – doktorat

Naučna oblast: informacioni sistemi.

Nastavno i/ili naučno-istraživačko zvanje: Vanredni profesor.

 

Diplomirala:  – 1976., FON – smer organizaciono-kibernetski, tema: „Minimaks kvadratne forme“, mentor dr Vidojko Ćirić

Magistratura: 1983., tema: "Mogućnosti izgradnje i primene upravljačkih sistema za očuvanje i unapređenje životne sredine", mentor dr Zoran Stojiljković,  Centar za multidisciplinarne studije Beogradskog univerziteta, smer primenjena teorija sistema

Doktorska disertacija: 1992., tema: "Metodologija izgradnje sistema za podršku odlučivanju tipa upravljačke igre", mentor dr Milutin Čupić, FON, Beograd, 1992.

Usavršavanje i studijski boravci:

 • UNDP Train-the-trainer seminar "Development of a Tailored Training Course for the Serbian Public Administration on RESULTS-BASED MANAGEMENT, Certificate of Completion, 15-19.07.2002

 • Manchester Business School seminar "Serbia & Montenegro Resettlement Programme", 28.03.-17.04.2004, The University of Manchester, UK

Profesionalna karijera:      

 • 1977-1988. Batajnica, Vazduhoplovni zavoda "Moma Stanojlović", Glavni projektant informacionog sistema. Osnivanje računskog centra, projektovanje i implementacija aplikacija za materijalno obezbeđenje, ljudske resurse, tehnologiju i praćenje proizvodnje.

 • 1988-1992 Žarkovo, Vazduhoplovnotehnička akademija, Samostalni projektant IS. Razvoj sistema za podršku odlučivanju i ekspertsko ocenivanje.

 • 1992-1995 Žarkovo, Vojan akademija, docent. Nastava na predmetu Informatika i računarska tehnika.

 • 1996-1999 Beograd, Generalštab VJ, Glavni projektant IS. Projektovanje i razvoj aplikacija posebne namene.

 • 2000-2001. Beograd, Institut za ispitivanje materijala – IMS, Rukovodilac službe za informatiku. Organizacija rada službe za informatiku, rukovođenje razvojem poslovnih aplikacija, organizacija održavanja računarske mreže.

 • Trenutna pozicija na radnom mestu: Vanredni profesor na Katedri za Informacione sisteme FON Beorad.

 Istraživački interes:

 • Poslovni informacioni sistemi

 • Standardizacija u oblasti informacionih sistema

 • ERP sistemi

 • Razvoj Business intelligence i Data Warehousing sistema

 • Upravljačke igre

 

Istraživačko iskustvo
Naučnoistraživački projekti

 • "Upravljanje dinamikom tehnologije i razvoj inovativne organizacije", projekat tehnološkog razvoja Republičke zajednice za nauku, rukovodilac dr Maja Levi-Jakšić, član tima, 1993-95.

 • "Inovacije i pronalasci – vrednovanje, ugovaranje, komercijalizacija", projekat tehnološkog razvoja br. 529/1996. Saveznog ministarstva za razvoj, nauku i životnu sredinu, rukovodilac dr Marko Popović, 1996.

 • "Matematička logika, kombinatorika i obrada informacija: osnove i primena računarstva", potprojekat Obrada informacija, Projekat 04M02 osnovnih istraživanja, 1999. god., Matematički institut SANU, rukovodilac: dr Miodrag Mihaljević.

 • "Upravljanje kvalitetom poslovnih sistema", Projekat tehnološkog razvoja br. 0230 Republičkog ministarstva za nauku i tehnologiju, rukovodilac: dr Živko Mitrović, 2002-03.

 • TEMPUS JEP-16067-2001/03: TEACHING BUSINESS INFORMATION SYSTEMS (2003-2004)  – Projekat koji je finansirala agencija TEMPUS sa ciljem razvoja jedinstvenog modela univerzitetskih programa u Srbiji u oblasti informacionih sistema (http://www.tempus-jep-16067.fon.bg.ac.rs/).

 

Stručni projekti

 • Projekat modernizacije informacionog sistema VZ "Moma Stanojlović" primenom EOP, Batajnica 1979. Rukovodilac projekta.

 • Projekat informacionog povezivanja Vazduhoplovnotehničke uprave, Poslovne zajednice VZ i vazduhoplovnih zavoda, Zemun 1985. Rukovodilac projekta.

 • Projekat tehničkog informacionog sistema VZ "Moma Stanojlović", Batajnica 1985., Saradnik na projektu.

 • Projekat naučno-tehničkog informacionog sistema VZ, VTI i RO Namenske industrije, Žarkovo 1986. Saradnik na projektu.

 • Idejni projekat razvoja informacionog sistema Jugoslovenske banke za međunarodnu ekonomsku saradnju, Beograd, 1988. Rukovodilac projekta.

 • Idejni projekat razvoja informacionog sistema Fabrike Ei-VF, Zemun 1990. Rukovodilac projekta.

 • Ekspertski timovi Centra za ekspertsko ocenjivanje Generalštaba SSNO (Ekspertize ekonomsko-tehničke opravdanosti razvoja sistema: Žirafa, Grom, ASB-250, RRiK-1, 2 i 3, TVKT) tokom 1990.-1993. god., Saradnik na projektu, softverska podrška radu timova.

 • Projekat informacionog sistema proizvodnje – JAVOR, Ivanjica, 1993.-96. Saradnik na projektu.

 • Razvoj informatičko-tehničke podrške funkcije rukovođenja Načelnika Generalštaba VJ u miru, 1995. Saradnik na projektu.

 • Prezentacija firme na Internetu korišćenjem ORACLE WEB DBMS- „MGM“, Beograd, 1997. Rukovodilac projekta.

 • Informacioni sistem za planiranje i upravljanje poslovanjem – Fabrika reznog alata – Čačak, 1997.-98. Rukovodilac projekta.

 • Redefinisanje modela organizacije i modernizacija informacionog sistema  – SO produkt, Beograd 1998. Rukovodilac projekta.

 • Definisanje strateške pozicije instituta radi svojinske transformacije – Institut za hemiju i tehnologiju, Beograd, član tima, 1998. Saradnik na projektu.

 • Informacioni sistem funkcije marketinga – Panacea LTD. Beograd, 1999. Rukovodilac projekta.

 • Model podataka Više škole unutrašnjih poslova, Zemun, 1999. Rukovodilac projekta.

 • Studija razvoja i projekat informacionog sistema Državnog arhiva Crne Gore, Cetinje, 1999. Saradnik na projektu.

 • Definisanje strategije razvoja softverskog paketa za upravljanje elektronskom arhivom – Mikrofilm Centar, Beograd, 2000. Rukovodilac projekta.

 • Strategija razvoja informacionog sistema Zepter Group, Monako-Beograd, 2000. Saradnik na projektu.

 • Razvoj sistema za podršku odlučivanju top menadžmenta – Jugopetrol, Beograd, 2001, Rukovodilac projekta.

 • Strategija razvoja Antegra a.d., Beograd 2002. Saradnik na projektu.

 • Definisanje strategije razvoja i repozicioniranje proizvodnog programa na tržištu VZ ORAO – Bijeljina, Segment: Informacioni sistem, Bijeljina 2003. Rukovodilac potprojekta.

 • Projekat razvoja IS Javnog preduzeća za stambene usluge Beograd, 2004. Rukovodilac projekta.

 • Projekat razvoja IS Javnog preduzeća Beogradski vodovod 2005. Rukovodilac projekta

 • Poslovni plan razvoja Internet usluga, YUBC internet provajder, Beograd 2005. Rukovodilac projekta.

 • Projekat baze podataka o saobraćajnim nezgodama na području Beograda, Naručilac Sekretarijat za saobraćaj grada Beograda, 2005 god., Saobraćajni fakultet u Beogradu, Rukovodilac potprojekta  DW baze podataka.

 • Projekat informacionog sistema za praćenje ponuda, EURO Quality lab, Beograd, 2007. Rukovodilac projekta.

 • Projekat razvoja inteligentnog modula softverskog sistema BI Spider, MFC, Beograd, 2007. Rukovodilac projekta.

 

Objavljeni radovi:

Knjige:    

 • Upravljačke igre u praksi menadžmenta – monografija. Društvo operacionih istraživača,1997

 • Menadžment i transformacija preduzeća – monografija grupe autora, Ekonomski fakultet, Kragujevac,1995

 • Preduzetnički menadžment, Grupa autora, urednik Ivan Vajić, Institut za mala i srednja preduzeća Beograd,2004

 • Decision Making On The Choice of Supplier in Monopolism and Blockade Conditions, Matematica Moravica, vol.1/1997,1997

 • New Trends in Manager Education and Training, Management, No. 2/98,1998

 • Development Trends of Information Technologies for Archiving, Management, No. 15-16, 2000

 • A Model for Data Mining System in Financial Crisis Management Based on Data Warehouse Concept, ComSIS, vol.2, No. 2,2005

 • Document management systems, Acta Economica & Informatica, br. 1/2006, 2006

Učešće u redakcijama naučnih i stručnih časopisa

 • Glavni i odgovorni urednik časopisa za informacione sisteme i multimedju InfoM, od osnivanja 2001. godine, Izdavači: Fakultet organizacionih nauka, JUMM i SAVPO. ISSN 1451-4435. Časopis je finansiran od Ministarstva za nauku, http://www.infom.org.rs

 • Jedan od osnivača i član readkcije (od 2004-2006 managing editor) časopisa za računarske nauke i informacine sisteme ComSIS, ISSN 1820-0214, od osnivanja 2004. god. Izdavači: konzorcijum 11 institucija sa 3 univerziteta http://www.comsis.fon.rs

 • Stalni recenzent elektronskog časopisa Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics, ISSN: 1690-4524, http://www.iiis.org/iiis/journalrev.asp      

 

Članci i referati na simpozijumima: 

 • 26 radova u domaćim časopisima,,

 • 27 radova na međunarodnim skupovima,

 • 26 radova na domaćim skupovima.

Članstvo u profesionalnim udruženjima:

 • Članstvo u profesionalnim udruženjima: DOPIS – Udruženje operacionih istraživača

Nagrade i priznanja:

 • Dobitnik plakete "Alumni Hall of Fame" organizacije AIESEC Srbija, za dugogodišnju podršku lokalnoj kancelariji ove studentske organizacije na FON-u.

 • Dobitnik zahvalnice studentske organizacije ESTIEM, za kontinuiranu podršku u organizovanju manifestacije Case Study Show.