Ninoslava Bajalović, dipl.ecc.

rezime

Bajalović

Ime

Ninoslava

Datum rođenja

18.11.1953.

Nacionalnost

Srpska

Bračno stanje

Udata

 

 

Školska sprema

Ekonomski fakultet

Institucija

Ekonomski fakultet Niš, 1973 – 1979. g. – diploma

 

Znanje stranog jezika

Jezik

Čitanje

Govor

Pisanje

 

Engleski

da

da

Uz rečnik

 

Ruski

da

 

 

Specijalizacija / kurs

 

Magistarske studije, informacioni sistemi i kibernetika

Ekonomski fakultet Beograd, 1986. Magistar

Svi  kursevi  na sistemima SPARRY UNIVAC u Zagrebu

SPARRY UNIVAC Zagreb, 1985,1986.

Svi  kursevi  na sistemima Borouse, RC Prva Petoletka Trstenik

Informatika Beograd, 1987.

Svi  kursevi  na sistemima Honeywell BULL, Izola Slovenija

Honeywell BULL Niš, 1988,1990.

Biznis plan – Praksa

MCB Beograd, 2002.

Savremeni Menadžer    

MCB Beograd, 2002.

Kretanje u službi

 

 

1982-1984.

Trstenik, Prva Petoletka Trstenik  – Upravnik ekonomike Interne banke Petoletke.

Opis

Vodjenje Skupštine i Upravnog odbora Petoletke, izrada i uvodjenje projekta Analitička procena radnih mesta u Internoj banci Petoletke, član Kolegiuma upravnika ekonomika  Petoletke itd.

1984/1985.

Trstenik, Prva Petoletka Trstenik – Upravnik službe Društveni fondovi i standardi Interne banke Petoletke.

Opis

Preuzimanje stambenih kredita od Trsteničke banke, uvodjenje u navedenu službu i povezivanje sa Računskim centrom Petoletke.

1985-1988.

Trstenik, Prva Petoletka Trstenik – Vodeći organizator EOP Računski centar Petoletke.

Opis

SPARRY UNIVAC – aplikacija troškovi, finansijska operativa za Prvu petoletku Trstenik (izrada i uvodjenje)

1988-1992.

Niš, EI Računari  – Rukovodilac Informatike.

Opis

Modernizacija Informacionog sistema FRM.

Honeywell BULL – priprema za uvodjenje IS MOZAICUS – FRM.

1992-do 2012.

Niš, PLUSB Biro za projektovanje informacionih sistema – Vlasnik – vodeći projektant i konsultant IT.

Opis

Organizacija uvodjenja PLUS aplikacija. Autor  IIS PLUSBMS (Zavod za intelektualnu svojinu A-26/05/02) čiji su moduli uvedeni u preko 500 firmi u zemlji.

Trenutna pozicija na radnom mestu

Vlasnik – vodeći projektant i konsultant IT.

Članstvo u profesionalnim udruženjima

 

JISA, DIS, RPK-Niš (član Skupštine RPK do 2011, član Koordinacionog odbora za ekonomske odnose sa inostranstvom, član Udruženja za  informatičku delatnost i telekomunikaciju Srbije, član  Centra za žensko preduzetništvo Niš)  i član Udruženja preduzetnika  Vrnjačka banja.

 

 

Aktivno učešće na naučnim skupovima

 

Naziv skupa

Naziv rada

Datum

Udruženje preduzetnika – ugostitelji, Vrnjačka Banja,

Integralni ugostiteljski informacioni sistem sa primenom fiskalizacije.

10.06.2003.

Skup pijačara Srbije i Crne Gore, Niš

Primena fiskalnih kasa u sistemu naplate pijačnih usluga.

12.05.2004.

IX Konres JISA, Herceg Novi,

IIS PLUSBMS u JKP Tržnica – Niš sa primenom fiskalnih kasa u sistemu naplate pijačnih usluga.

14-19.06.2004

ICT FORUM 2004 , RPK Niš

Integralni informacioni sistem PLUSBMS za preduzeća sa primenom fiskalnih kasa.

3-4.11.2004.

Sajam gradjevinarstva, Niš

Integralni gradjevinski informacioni system.

14-17. 09. 2005.

DISKOBOLOS 2005, Beograd

Integralni informacini sistem za poslovnu obradu podataka. Nominacija za glavnu nagradu.

22. 12. 2005.

INFOTECH 2006, Vrnjačka Banja

PLUSBMS – elektronsko poslovanje za mala i srednja preduzeća

jun 2006.

ICT FORUM 2006, RPK Niš

Elektronsko poslovanje za gradjevinska preduzeća

novembar 2006.

DISKOBOLOS 2006, Beograd

PLUSBMS – elektronsko poslovanje za mala i srednja preduzeća kao osnov za privatizaciju. Nominacija za glavnu nagradu.  

decembar 2006.

Sajam gradjevinarstva, Niš

Gradjevinski informacioni sistem

septembar 2007.

DISKOBOLOS 2007, Beograd

PLUSBMS – integracija različitih informacionih sistema. Nominacija za glavnu nagradu.

decembar 2007.

DIS 2008, Beograd

PLUSBMS – ERP koncept

april 2008.

ICT FORUM 2008, RPK Niš

PLUSBMS – elektronsko poslovanje za mala i srednja preduzeća kao osnov za privatizaciju

novembar 2008.

DISKOBOLOS 2008, Beograd

PLUSBMS  za  JKP na primerima PWW i JKP Tržnica. Nominacija za glavnu nagradu.

decembar 2008

DIS 2009, Beograd

PLUSBMS za  JKP

januar 2009.

DISKOBOLOS 2009, Beograd

PLUSBMS i RkeepeR. Nominacija za glavnu nagradu.

decembar 2009.

ICT FORUM 2010, RPK Niš

PLUSBMS 2008-2010

novembar 2010.

DISKOBOLOS 2010, Beograd

PLUSBMS 2004-2010. Nominacija za glavnu nagradu.

decembar 2010.

 

 

 

Naučna priznanja

DIPLOMA za ostvarene privredne rezultate. RPK Niš, 21.12.2006.

Baza ICT eksperata JISA (www.jisa.rs).