Mr Zoran Milanović

Prezime                

Ime                       

Datum rođenja       

Nacionalnost        

Bračno stanje  

     

Školska sprema   

Institucija (god.)

Mašinski fakultet Beograd (2006.)

Mašinski fakultet Beograd (1997.)

: Milanović

: Zoran

: 22.05.1967.

: Srbin

: Oženjen

 

:VII / 2

Stepen ili diploma

Magistar tehničkih nauka

Dipl. maš. inž.

 

 

Znanje stranog jezika

Jezik            Čitanje    Govor    Pisanje

Engleski          da           da           da

 

 

Dodatne specijalizacije :

Specijalizacija / kurs

Institucija

Datum

Preinstalacijа Microsoft Windowsa XP za OEM.

CET Beograd

2002.

Prezentacija i tumačenje familije standarda 
SRPS ISO 9000

MAB KVALITET Beograd

2009.

Interna provera Sistema menadžmenta kvalitetom

Menadžer kvaliteta i konsultant

Sertifikat za unapređenje nacionalnog pokreta za kvalitet

JUSK Beograd

2010.

 

 

 

Kretanje u profesionalnoj službi

 

Datum od –  do

Lokacija

Firma/institucija – pozicija

1.12.2006. god.

 

Beograd

Kriminalističko-policijskа akademijа

  • Na radnom mestu Glavni sistem specijalista, zatim, od 1.12.2007. godine izabran za nastavnika kriminalističko-policijskih i bezbednosnih veština, a od 01.04.2008. godine i   Rukovodilac Informatičkog centra;

1.11.2002. do 1.12.2006. g.

Beograd

Višа Železničkа škola

  •  Аsistent na informatičkoj grupi predmeta i na održavanju i zaštiti računarskih sistema; radiо kao nastavnik praktične nastave u kabinetu za informatiku na sledećim predmetima: osnove računarske tehnike, operativni sistemi i poslovni softver, održavanje i zaštita računarskih sistema;

  • u toku školske godine 2002/03. i 2003/04. održao šest kurseva za informa­tičku obuku nezaposlenih lica kao i nekoliko kurseva u školi računara za zaposlene iz Više i srednje železničke škole;

01.03.2000. do 1.11.2002.g.

Beograd

PC Centаr

  • Konsultant i serviser za računarsku tehniku, kao i praktični poslovi na održavanju i zaštiti informacionih sistema;  

27.04.1997. do 01.03.2000. g.

Beograd

Železničkа tehničkа škola

  •  Nastavnik mašinskе grupe predmeta i  praktične nastave;

 

Trenutna pozicija na radnom mestu:

  • Nastavnik kriminalističko-policijskih i bezbednosnih veština

 

Članstvo u profesionalnim udruženjima:

  • Član udruženja boraca rata od 1990. godine

  • Član udruženja IT Veštak

 

Naučni radovi i knjige

Naziv rada

Gde je objavljen

Datum

Praktikum i priručnik  “održavanje računarskih sistema”

Viša železnička škola, Beograd

2004/05.

Organizacioni model implementacije bezbednosne politike u obrazovnim ustanovama

IT veštak – Ziteh

2006.

Zaštita informacionih sistema i digitalna forenzika u informacionoj areni

Međunarodni naučno-stručni skup „Pravo i forenzika u kriminalistici“, Kragujevac

2009.

Digitalna anti-forenzika kao kriminogeno sredstvo zaštite kiber kriminala

IT veštak – Ziteh

2010.

Politika informacione bezbednosti kao element prevencije kriznih situacija

Međunarodna naučna konferencija – Menadžment 2010, Kruševac

2010.

Uticaj informacionog sistema i integrisanog sistema menadžmenta na poslovanje organizacije

Međunarodna naučna konferencija – Mašinski fakultet u Beogradu

2010.