Mr Srđan Mesarović

Ime i prezime: Mr. SRĐAN MESAROVIĆ

 

Datum rođenja: 26.1.1978

Telefon: 060-577-3625

E-mail: [email protected]

Web: www.mesarovic.info

 

Zaposlenje:

 • 2007.-…        Masel Group d.o.o, Beograd – radno mesto: programer

 • 2005.-2007. S.Š. „Dr Đorđe Natošević, Inđija – radno mesto: profesor poslovne informatike

 • 2001.-2008.  Viša el.teh.škola, Beograd – Radno mesto: saradnik na predmetima Uvod u objektno programiranje i Baze podataka

Obrazovanje:

 • 2005.-2007. – Fakultet za poslovnu informatiku, Univerzitet Singidunum. Zvanje: magistar inf.nauka za bezbednost informacionih sistema i e-poslovanja

 • 2004.-2005. – Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Univerzitet Novi Sad. Zvanje: diplomirani inženjer proizvodnog menadžmenta

 • 1997.2001. – Viša elektrotehnička škola, Beograd. Zvanje: inženjer računarske tehnike

 

Projekti i radovi:

 • 2007 – Izrada više apikacija za svako odeljenje u firmi (komercijala, logistika, finansije i štamparija).

 • 2006 – Autor rada „Motivi i profili izvršilaca”, ZITEH 2006, Novembar 2006.

 • 2005 – Koautor knjige  ”MS Access Sistem za upravljanje bazama podataka“, autori: S.Obradović, B.Vučinić, T.Pandurov, S.Mesarović – Beograd:  Viša elektrotehnička škola, 2005.

 • 2005 – Izrada aplikacije za izradu poreskih izveštaja Više el.teh.škole.

 • 2004 – Koautor knjige „VB.NET priručnik za lab.vežbe“, autori: S.Obradović, B.Pavić, S.Mesarović, – Beograd: Viša elektrotehnička škola, 2005.

 • 2004 – Koautor knjige „Principi objektno orijentisanog programiranja“, autori: S.Obradović, B.Pavić, S.Mesarović, S.Ilić – Beograd: Viša elektrotehnička škola, 2004.

 • 2003 – Koautor knjige „Uvod u objektno programiranje“, autori: S.Mesarović, S.Obradović, B.Pavić – Beograd: Viša elektrotehnička škola, 2003.

 • 2003 – Izrada programa „Kalkulator” u Visual Basic 6 programskom jeziku korišćenom kao osnova za izvođenje nastave i laboratorijskih vežbi na predmetu Uvod u objektno programiranje.