Mr Momir Ostojić

Личне информације

Име: МОМИР

Презиме ОСТОЈИЋ
Име оца: Милан
Стручна спрема: магистар наука
Датум рођења: 27. октобар 1960. године.
Место рођења: Мостар
Држављанство: Републике Србије
Адреса:  
 Брачни статус:  
Телефон:  
E-mail: [email protected]
   
 

Образовање

 • Факултет безбедности Универзитета у Београду, магистарске студије, магистар наука одбране, безбедности и заштите – смер наука безбедности. Пријављена докторска дисертација „Безбедносни аспекти система ваздушне пловидбе“.

 • Ваздухопловна војна академија у Задру, смер опште ваздухопловни, официр авијације.

 • Саобраћајни  факултет Универзитета у Београду, Одсек за ваздушни саобраћај и транспорт, саобраћајни инжењер  –  смер контроле летења.

 • Ваздухопловна гимназија у Мостару.

Научне референце

 • Магистарска теза „Основи безбедности ваздушне пловидбе у процесу евроатлантских интеграција“.

 • Више од десет радова у зборницима са научних конференција са међународним учешћем.

 • Једна монографија.

 • Три наставна приручника.

 • Више предавања по позиву на научним форумима и семинарима.

Радно искуство

 • Контрола летења Србије и Црне Горе, у статусу професионалног официра авијације – контролора летења, распоређеног на службу ван састава Војске са дозволама за цивилно летење, од 1983. до 2007. годиненачелник Центра за одобравање летова, стручни сарадник за летење војних ваздухоплова – инструктор, супервизор – инструкторобласни контролор летења – радариста у Обласној контроли летења, прилазни контролор летења у Аеродромској контроли летења, наставник на предметима Теорија управљања ваздушним саобраћајем и Ваздухопловно право у Центру за обуку.

Професионална војна служба престала „пензионисањем по потреби службе“ са навршених 32 године пензијског стажа и 46 година живота, 31.12.2006. године, чиме је престала и служба у Контроли летења.

 • Aвиокомпанијa „United International Airlines“ Београд, по уговору, 2007. године до затварања компаније у Београду; Службеник на оперативним пословима (Operations Officer).

 • Техничка школа Нови Београд, Центар за преквалификацију војног кадра за цивилна занимања, по уговору о делу, 2008. и 2009. године; наставник на програму Обезбеђење имовине и лица.

 • Привредна комора Србије, по уговору о делу од 2009. годинеконтролор квалитета услуга приватне безбедности у Центру за квалитет ПКС.

 • Висока школа струковних студија за криминалистику и безбедност у Нишу, од 2008. до 2010. годиненаставник у звању предавача на предметима: Основи безбедности и Системи безбедности.

 • Висока струковна школа за предузетништво у Београду, од 2011. године; наставник у звању предавача на студијском програму Менаџмент безбедности, на предметима: Увод у безбедност, Глобална безбедност, Нове технологије и електронски криминал.

Учешће у изради пројеката

 • Идејни творац и носилац пројекта Резервног система за аутоматску обраду планова лета (Back up Flight Data Processing System) који је био у оперативној употреби у Обласној контроли летења Београд од 2000. до 2004. године.

Остала знања

 • Напредна употреба рачунара:

  Брзо овладавање разним корисничким програмима, комплетан прелом и припрема материјала за штампу, инсталација и одржавање оперативних система и корисничких програма, рад у мрежном окружењу.

Страни језици

 • Енглески,

 • Руски (пасивно).

Остале релевантне информације

 • На листи стручњака Комисије за испитивање удеса и озбиљних незгода ваздухоплова у Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије.

 • Дозвола контролора летења (ACC/RDR, ACC/PROC, APP/PROC и TWR), са овлашћењем за цивилно и војно летење, пасивна од 2007. године.

 • Возачка дозвола (Б и Ц категорије).