Mr Dragan Plavšić

Prezime

Ime 

Datum rođenja

Nacionalnost       

Bračno stanje 

Školska sprema

Plavšić

Dragan

01.10.1955.

srpska

oženjen

visoka – magistratura FON

 

 

Institucija

Stepen ili diploma

FON – 1976-1980.god.

Dipl.ing. organizacije rada

FON – Postdiplomske studije 1999-2001.god.

Magistar tehničkih nauka- oblast informacioni sistemi

 

Znanje stranog jezika

Jezik

Čitanje Pisanje Govor  

Engleski

Da   Da  

Ruski

Da      

 

Dodatne specijalizacije :

 

Specijalizacija / kurs

Institucija

Datum

SWIFT kursevi

Society for Worlwide Interbank Financial Telecommunication, Brussels

April 1988.god.

IDSII Honeywell mrežne i relacione baze podataka

Honeywell, Amsterdam

Novembar-decembar 1990.god.

Information security in  a central bank

Banqu de France, Paris

Mart 2004.god.

Mnogobrojni kursevi u zemlji iz oblasti programiranja, projektovanja i razvoja informacionih sistema u različitim arhitekturama i razvojnim okruženjima.

Softverske firme u zemlji

1977-`

 

Kretanje u profesionalnoj službi

 

Datum od – do

Lokacija

Firma/institucija

Pozicija

Januar 1977 – Decembar 1984

 

Beograd

Narodna banka Srbije

Programer u Narodnoj banci Jugoslavije na poslovima programiranja, korišćenjem programskog jezika COBOL.

programer

Januar 1985 -Decembar 1999

Beograd

Narodna banka Srbije

Projektant u Narodnoj banci Jugoslavije, na poslovima projektovanja, počev od COBOL-skih aplikacija na sistemima Honeywell, razvoja aplikcija u distribuiranom Honeywell DSA ambijentiu, razvoj aplikacija u IDSII Honeywell mrežnoj bazi.

Urađeni projekti : Platni promet sa inostranstvom, Podsticaji izvoza, Knjigovodstvo radne zajednice, Jedinstvene carinske isprave i dr.

projektant

Januar 2000-

Beograd

Narodna banka Srbije

Vodeći projektant na poslovima program manager-a, zaduženog za IT implementaciju kreditnih poslova sa inostranstvom u Narodnoj banci Srbiji.

Odgovaran za rukovođenje projektnim timom u skladu sa procesom upravljanja projektima NBS (project management) i razvoj informacionih sistema (projektovanje i implementacija) u Oracle razvojnom okruženju.

Urađeni projekti, sa kompletnom projektnom dokumentacijom, odobrenoj i verifikovanoj od strane naručioca projekta i interne IT kontrole NBS :

1.     Servisiranje duga prema poveriocima Londonskog kluba, 1999.god.

2.     Revolving kredit – kreditiranje malih i srednjih preduzeća, maj 2002.god.

3.     Servisiranje duga prema međunarodnim finansijskim organizacijama, novembar 2002.god.

4.     Apex Globalmi kredit – kreditiranje srednjih preduzeća od EIB, maj 2003.god.

5.     Servisiranje duga prema poveriocima Pariskog kluba, septembar2003.god.

6.     Kreditno zaduženje sa inostranstvom, novembar 2004.god.

7.     Međunarodni monetarni fond, jun 2005.god.

8.     Korespondentski odnosi sa inostranstvom, maj 2006.god.

Navedeni projekti realizovani su u Oracle razvojnom okruženju, kao klijent/server arhitektura ili  višeslojna arhitektura (WEB aplikacije), korišćenjem Oracle razvojnih alata  (Developer suite 10g, Designer  ver. 13, 6.0, 9.0.2,  Developer (Forms 4.5 i6.0, 9.0.2 Report 2.5 i 6.0), Discoverer (ver. 3.1 i 9.0.2), Oracle baze podataka 8 i10g (Oracle DBMS, 8.1.7 i 10.0.2).

Vodeći projektant – program menadžer

 

Trenutna pozicija na radnom mestu: Savetnik – vodeći projektant

Članstvo u profesionalnim udruženjima:

UDRUŽENJE SUDSKIH VEŠTAKA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Aktivno učešće na naučnim skupovima:

Naziv skupa

Naziv rada

Datum

INFOFEST 2003, Budva.

Jedan pristup projektovanju  Oracle objektno-relacione baze

Septembar 2003.god.

YUINFO  2005, Kopaonik.

Razvoj J2EE aplikacija korišćenjem ADF, JDevelopera i Designera

Mart 2005.god.