Mr Biljana Đokić, dipl. inž.

Mr Biljana Đokić, dipl.inž.el.           

Datum, mesec i godina rođenja: 20.01.1970.

Mesto, opština, država: Čačak, Srbija.

e-mail: [email protected]

 

OBRAZOVANJE:

 • 2. Decembar 2006 završene postdiplomskih studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na smeru Merenja u elektrotehnici i odbranjena magistarska teza na temu ”Tehnički i merni aspekti rukovanja, oblikovanja i korekcije laserskog snopa”.

 • 27. Januar 2000, završen Elektrotehnički fakultet u Beogradu, na odseku Fizička elektronika, smer: Medicinska i nuklearna tehnika.

 

CILJ: Posao u timskom okruženju, gde bih mogla da primenim svoja znanja i veštine, stečene na studijama, dodatnom usavršavanju i u praksi.

 

VEŠTINE:

 • Microsoft Visual Basic 6.0, programiranje vođeno događajima, API funkcije i integracija VB-a sa operativnim sistemom, komunikacija sa MS Office programima i njihovo popunjavanje podacima, kreiranje baze podataka, i pristup bazi podataka (Access) preko DAO, ADO , Data kontrola sa i bez korišćenja SQL jezika ,veza VB-a sa DLL bibliotekama,kreiranje ActiveX kontrola…

 • Baza podataka Microsoft Access

–        kreiranje i dizajniranje relacione baze podataka korišćenjem VB-a;

 • Operativni sistemi

–        WinNT 4.0, Win9x, Win2000, WinXP, Linux;

 • Stručni softver: Tango, Protel, Corel, MatLab; LasCad, Durango,                    

 • Programiranje mikrokontrolera: PIC16F84, Atmel 90S2313, 90S8515

 • Učim brzo i efikasno rešavam postavljene zadatke.

 • Spremnost za rad na terenu.

 

RADNO ISKUSTVO:

 • Septembar 2006 – sada, direktor Informatičke škole EDUCON, Kolarčeva 4, Beograd.

 • Septembar 2002 – Septembar 2006, profesor na predmetima Računari i programiranje i Računari, Osnovi Elektrotehnike, Elektronika 2 u ETŠ „Rade Končar“Braće Grim 32, Beograd.

 • Septembar 2004 – Septembar 2006, asistent saradnik na predmetima Elektronika 1 i Mikropprocesori na Višoj železničkoj školi, Zdravka Čelara 12, Beograd.

 • Septembar 2004 – Septembar 2006, predavač na kursu PC serviser u privatnoj školi računara LINK, Hala Pinki, Zemun.

 • Jun 2003 – Oktobar 2003, samostalna aplikacija u VB-u u okviru projekta sa firmom “ProMiTech” za NiS Zrenjanin.

 • Maj 2001 – Septembar 2003, saradnik u firmi “Mera” co., Beograd

 • Rad u timu na razvoju i proizvodnji iteligentnog transmitera MIT2000

 • Popunjavanje štampanih ploča, testiranje i puštanje u rad uređaja;

 • Ispitivanje senzora za merenje odgovarajuće veličine i povezivanje sa elektonikom;

 • Na osnovu kalibracione opreme umeravanje uređaja za odgovarajući opseg;

 • Dorada aplikacije u VB koja prikazuje rezultate merenja uređaja (RS 232);

 • Izrada tehničke dokumentacije;

 • Rad na proizvodnji jednokanalnih i dvokanalnih napojnih jedinica.

 • Rad u timu na proizvodnji temperaturnih pretvarača.

 • Rad u timu na servisiranju uređaja.

 • Samostalna aplikacija izrađena u VB –u za ispitni sto koji je firma isporučila JKP "BEOGRADSKE ELEKTRANE" (iščitavanje podataka iz PLC-a korišćenjem ModBus protokola i RS 232 komunikacije preko serijskog COM porta, konverzija i predstavljanje u rezultata korisniku, u željenom obliku uz prikazivanje odgovarajućeg izveštaja i grafika u Excel-u).

 

April 2000 – Maj 2001, Inženjer u razvoju u firmi “Medicina TS” co., Beograd

 1. Rad u timu koji se bavio pripremom i proizvodnojom parnih i blic sterilizatora, mikroprocesorsko upravljanje (AT 90S2313) što je podrazumevalo:

 2. Rad na proizvodnji 9 stimulatora mišića, na osnovu projektne dokumentacije u saradnji sa profesorom Dejanom Popović, ETF Beograd (prvi izvozni posao za Medicinu TS – Danska)

 3. Samostalan rad na projektu programatora za veš maš za pranje rukavica (VMA)

DODATNI KURSEVI:

 • Visual Basic 6.0 – (150 časova) – Vinča

 • Montaža održavanje i servis PC računara 1 (72 časova) – Vinča

 • Servuser PC računara sa specijalizacijom za programske pakete (75 časova) – Multi Medial System

 • Ovlašćeni ECDL ispitivač, broj CS 0234J

 • Engleski jezik (aktivno znanje).

 • Ruski jezik (pasivno znanje).

 • Vozačka dozvola B kategorije.

 

REFERENCE:

 • Prof. Dr. Milesa Srećković, profesor na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu,  

 • Danko Milošević, dipl. inž., direktor firme “Mera”, tel: +381 (0) 11 2773560.

 • Prof. Dr. Dragan Stanković, profesor na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu,  

 • Prof. Dr. Nenad Kartalović, profesor na Višoj železničkoj školi,

 • Milivoje Tomašević, direktor firme “Medicina TS”, tel: .

 • Zoran Mitrović, dipl. inž, direktor firme “ProMiTech”,.