Milorad Jovanović dipl. inž.

LIČNI PODACI

 

Prezime

Ime

Datum rođenja

Nacionalnost

Bračno stanje

Školska sprema

E-mail:

        

OBRAZOVANJE:

 

 

MILORAD

JOVANOVIĆ

06.11.1953. 

SRPSKA

OŽENJEN

VISOKA

[email protected]

 

Institucija (Datum od – datum do)

Stepen ili diploma

VIŠA ŠKOLA ZA PRIMENJENU INFORMATIKU

VŠSS

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

VSS

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET –

IZRADA MAGISTARKOG RADA

 

 

ZNANJE STRANOG JEZIKA:

 

Jezik

Čitanje

Govor

Pisanje

Ruski

Da

 

Da

Engleski

Da

Da

Da

 

 

DODATNE SPECIJALIZACIJE :

 

Specijalizacija / kurs

Institucija

Datum

Mikroprocesor CDP 1802

Elektronska industrija Niš

14.-18.11.1983.

"Assembler – macro”

Uprava Informatike , prof, Vladimir Kovačević, Honeywell DPS,

1987. god.

“ HP-UX introduction”,

Hewlet-Packard Design Systems Group

30.10.1987.god.

Struktuirano linijsko programiranje

FON – prof. Vidojko Ćiri

1986.god.

Projektovanje pouzdanog softvera

Sanders, USA  prof. R.Taylor, Institut bezbednosti

1989.god

Odabrana poglavlja softverskog inženjeringa

INI, Beograd

1997. god

Provera i ocena sistema kvaliteta JUS/ISO 9001; 1997

Vojna konrola kvaliteta SMO, Beograd

2003. god.

 

KRETANJE U PROFESIONALNOJ SLUŽBI

 

Datum od  –  do

Lokacija

Firma/institucija

Pozicija

1.07.1974 – 10.12.1974

Beograd

VMA

ODRŽAVANJE ELEKTRO-MEDICINSKE OPREME

TEHNIČKI SARADNIK

1.10.1976 – 30.10.1979

Beograd

TEHNIČKI OPITNI CENTAR

ISPITIVANJE TELEKOMUNIKACIONE OPREME

TEHNIČKI SARADNIK

01.11.1979. – 01.12.1998.

Beograd

TEHNIČKI OPITNI CENTAR

ISPITIVANJE SISTEMA I RAČUNARSKIH PODSISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

SAMOSTALNI-VODEĆI ISTRAŽIVAČ

02.12.1998. – 31.08.2005.

Beograd

TEHNIČKI OPITNI CENTAR

ISPITIVANJE SISTEMA, RAČUNARSKE OPREME I SOFTVERA

RUKOVODILAC PROJEKTA

08.06.2007.

Beograd

3D-CADDIT doo

ORGANIZACIJA KONSULTANTSKIH POSLOVA, IMPLEMENTACIJA SISTEMA KVALITETA

RUKOVODILAC IT&QMS SEKTORA

 

 

TRENUTNA POZICIJA NA RADNOM MESTU: DIREKTOR IT&QMS SEKTORA U 3D-CADDIT doo.

 

 

ČLANSTVO U PROFESIONALNIM UDRUŽENJIMA:

Udruženje IT veštak

Udruženje e-Razvoj

 

 

NAUČNI RADOVI I KNJIGE:

 

Naziv rada

Gde je objavljen

Datum

Materijalizacija 3D podataka – koautor

Časopis Geodetski žurnal br.38, str.22-23

Beograd, mart 2009

3D štampa – revolucionarno rešenje za prototipski razvoj – koautor

Časopis“ Report“ Jugoimport –SDPR, br.23, str. 43-46

Beograd, jun 2007

 

 

AKTIVNO UČEŠĆE NA NAUČNIM SKUPOVIMA:

 

Naziv skupa

Naziv rada

Datum

JUREMA 1989. JEDANAESTO SAVJETOVANJE O

MJERENJU Zagreb – Plitvička jezera,

Metoda merenja tačnosti mikroračunara laboratorijskim računarom – autor -Zbornik radova  Str.59-62

Zagreb-Plitvice april, 1989.god.

YU-INFO 1996, Brezovica

Prilog simulacionim ispitivanjima radiološkog detektora – autor

Brezovica, 02-06.apil 1996. god.

Zbornik radova naučno-stručnog skupa, Tehnički-opitni centar, Beograd 2003, str.135-137

Merno mesto za simulaciono ispitivanje radioloških detektora u laboratorijskim uslovima – koautor

Beograd-Zemun, decembar 2003.god.

Naučno-stručni skup ZITEH 2004

Verifikacija, faza u procesu osiguranja kvaliteta softvera – autor

Tara,  jun 2004.god.

Naučno-stručni skup  ZITEH 2010

Upravljanje ugovorima za softver oslanjanjem na standarde – način dostizanja kvaliteta i sprečavanja zloupotreba – autor

Beograd, mart 2010. god.

Naučno-stručni skup  ZITEH 2010

Primena 3D skeniranja i štampanja kao deo informacione podrške u forenzici – koautor

Beograd, mart 2010. god.

Deveta nacionalna konferencija Nove tehnologije i standardi: Digitalizacija nacionalne baštine,

Savremeni sistemi zaštite i arhiviranja kulturne baštine zasnovani na visokosofisticiranoj opremi za digitalizaciju raznorodnih materijala-koautor

Beograd, 16-17. jun 2010.god.

GeoInfo 2010 – Beograd

Primena 3D tehnologija u vizuelizaciji geodetskih podataka

Beograd,     septembar, 2010. god