M.Sc Radule Šoškić

Име и презиме: Радуле Шошкић

Место и датум рођења: Лозница, 11.12.1955.

Брачно стање: Удовац, отац двоје деце.

Место боравка: Београд, Прешевска 61

ФОРМАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ

 • 1970. Завршио основну школу у Младеновцу.

 • 1974. Завршио гимназију природно-математичког смера у Младеновцу.

 
 • 1980. Дипломирао на Електротехничком факултету у Београду, одсек електроника, смер телекомуникације. Дипломски рад из пројектовања усмерених радио-релејних веза одбранио код проф. Ненада Симића. Просечна оцена у току студија 7.51, на дипломском 10.

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ УЗ РАД
 

 • 1988. Bell Telephone Mfg, Антверпен, Белгија; специјализација из области дигиталних телекомуникација, рачунарских комуникација и информационих технологија.

 • 1989-1991. Siemens A.G. Минхен, Немачка; више специјалистичких курсева из области телекомуникација и рачунарских комуникација, оперативних система, програмских језика и развојних алата за израду софтвера.

 • 1996-1997. Siemens A.G. Минхен, Немачка; кусреви из области: TMN – рачунарске мреже за управљање телекомуникацијама Sun Solaris – администрација оперативног система.

 • 1997-2001. Institute of Internal Auditors IIA-UK, Лондон: више специјалистичких курсева у оквиру обуке за интерну ревизију информационих технологија (Computer & Network Audit, IT Audit)

 • 2001. Стекао звање CISSP (Certificate No: 27899, Exp.Date: 01.Dec.2007.) Први је носилац овог звања у Србији и њеном окружењу

 • 2005. – ITIL Fundamentals for IT Service Management (qSTC)
  – Fraud Fundamentals Workshop (TUFF)

 • 2007. Core Skills in Data Recovery & Analysis (NPIA, PACO) Положен испит из области компјутерске форензике
   

КРАЋИ КУРСЕВИ, СЕМИНАРИ

 • 1998. – Risk Control '98, ICBI Женева;
  – Control Risk Self Assesment Workshop, ICBI Женева
  2002. Vasco Data Security S&P Training, Београд

 • 2003. – Controlling and Securing Windows 2000 (MIS, London)
  – Practicalities of Internet Information Security Management (MIS, London)
  – Securing the Demilitarized Zone (DMZ) (MIS, London)
  – WebSec 2003 (MIS, London)
  – Uncovering Fraud in Core Business Functions (MIS, London)

 • 2004, 2005. – The Good Guy's Guide to Hacking Networks (MIS, London)
  – Telecoms Fraud 2005 (IIR, London)
  – Security & Audit of TCP/IP & Web Technology (MIS, London)
  – Securing and Auditing Your Wireless LAN (MIS)

 • 2007 – Black Hat Briefings – Foundstone Ultimate Hacking (Амстердам)
  – Auditing Telecom Companies (MIS, London)
   

ОСТАЛО

 • Страни језици: Одлично говори и пише енглески.

 • Програмирање и програмски језици: Активан у језику C.

 • Веома много радио у језицима: Pascal, C++, assembler (Intel).

  • Са лакоћом користи многе друге језике и одговарајуће развојне алате

  • Оперативни системи и софтвер: Висока корисничка, оперативна и администраторска знања: МS Windows (9x, NT, 2000, XP), Linux, Unix, Solaris.

  • Мреже, протоколи и технологије: Поседује велико искуство и знања из области LAN/WAN умрежавања (Ethernret, TCP/IP, xDSL, ISDN…)

  • Одлично познаје Internet и WEB технологије, концепте и принципе, као и појединачне производе – софтвере и хардверску опрему, њихове карактеристике и функцију, инсталацију и конфигурисање. Располаже одличним познавањем и разумевањем вишеслојне мрежне архитектуре, у слојевима од физичког до транспортног, као и у слоју апликација.

 • Посебна интересовања: Сигурност и заштита ИТ; последњих 9 година бави се проучавањем теорије, технологија, техника и средстава за „напад и одбрану” у свим областима примене ICT. Обавио велики број аудита, пен-тестова и процена ризика у Телекому, али и изван њега – кроз сопствени приватни пројекат под именом Интрусек. У више наврата је самостално извршио информатички аудит целокупног југословенског Интернет домена, са циљем процене стања његове информатичке сигурности.
   

РАДНА БИОГРАФИЈА

 • 1998 – 2007. „Телеком Србија” а.д.

 • Од 1998. до данас Директор Сектора за ревизију система подршке (у Дирекцији за интерну ревизију). Одговоран за ревизију планирања, развоја и примене информационих технологија у Предузећу. Ово се посебно односи на питања информатичке сигурности и заштите података у интранет мрежи (LAN, WAN), њеним апликацијама и сервисима и на Интернет приступу и окосници (Internet Access, Internet Backbone. Поред послова организације, укључен је и у консултативне, саветодавне али и оперативне активности интерне ревизије информационих технологија. Бави се истраживањем у области информатичке сигурности, о чему има и објављене радове. Представник је предузећа „Телеком Србија” а.д. у форуму ISF (Information Security Forum) Одговара директору Дирекције за интерну ревизију, господину Слободану Милосављевићу.

 • 1992 – 1998. ЈП ПТТ Србија

 • 1997-1998. Саветник у Сектору за ТТ саобраћај (у Дирекцији за телекомуникације ЈП ПТТ Србија) за област дигиталних телекомуникација и информационих технологија. Одговоран директору Сектора, госпођи Данки Мартић.

 • 1996-1997. Руководилац Пројекта за централизовани надзор система са програмским управљањем и софтверску подршку. Задужен за развој решења за централизовани надзор и управљање телекомуникационим капацитетима. Одговоран директору Сектора за ТТ саобраћај у Дирекцији за телекомуникације ЈП ПТТ Србија, госпођи Данки Мартић.

 • 1992-1996. Главни дипл. инжењер за системе са програмским управљањем. Одговоран директору Сектора за ТТ саобраћај у Дирекцији за телекомуникације ЈП ПТТ Србија, госпођи Данки Мартић.

 • 1983 – 1992. Iskra Telematika, Iskra TEL (Bell Telephone Mfg, Siemens A.G.)

 • 1991-1992. Руководилац развојног тима за софтвер система Siemens EWSD. (Iskra TEL из Крања, дислоцирана јединица у Београду) Задужен за развој, израду и тестирање софтверских модула у систему Siemens EWSD. Одговоран директору развоја, господину Љубомиру Рајшићу.

 • 1989-1991. Развојни инжењер за софтвер система у саставу стручног тима Iskra TEL за развој и пренос EWSD технологије. Без прекида 18 месеци ради у Минхену, као придружени члан развојног тима Siemens A.G. Задужен за развој софтвера за контролу позива и „know-how transfer” развојне технологије из Siemensa у Iskra TEL. Oдговоран руководиоцима одељења за развој и тест: Schnass, Meierlor.

 • 1986-1989. Развојни инжењер за софтвер система у саставу стручног тима Iskra Telematika (касније Iskra TEL) за развој и пренос S1240 технологије. У континуитету од 30 месеци ради у Антверпену, у развојном одељењу фирме Bell Telephone Mfg. Задужен je за развој софтвера за контролу позива и трансфер развојне технологије из Bell Telephone Mfg. у Iskra TEL. Oдговоран шефу одељења за развој (Hendrik Marievoet).

 • 1983-1986. Развојни инжењер за хардвер конзолне и сигналне опреме. Задужен за развој и тестирање хардверских модула на конзоли система М10С. Одговоран шефу Службе за развој хардвера, господину Михaилу Милојевићу.

 • 1981 – 1983. РО ПТТ саобраћаја Београд – ООУР ТТ саобраћаја „Мрежна група Београд”

 • 1981-1983. Инжењер за одржавање система са програмским управљањем. Задужен за одржавање хардвера и софтвера чворних централа на подручју „Мрежне групе Београд”. Одговоран шефу Службе за комутације, господину Александру Миловановићу