M.Sc Nenad Ristić, dipl. inž.

Ime i prezime

Nenad Ristić

Datum i mjesto rođenja

29.03.1982 ; Bijeljina

Adresa prebivališta

Kneza Miloša 24, Bijeljina, Bosna i Hercegovina

 

 

 

 

 

OBRAZOVANJE

 

 

U toku

Univerzitet Singidunum – Fakultet za informatiku i računarstvo – Doktorske studije

2010

Univerzitet Singidunum – Fakultet za informatiku i računarstvo (Master – prosečna ocean 10,00)

2009

Univerzitet Sinergija- Fakultet za poslovnu informatiku (Diplomirani inžinjer – prosečna ocjena 9,33)

1999

Elektrotehnička škola “Mihajlo Pupin”, Bijeljina  

1996

Osnovna škola u Bijeljini

 

 

 

KURSEVI, SERTIFIKATI

 

 

2011

Cisco CCNA

2011

Bezbjednost i zaštita bešičnih računarskih mreža

 

 

 

 

 

RADNO ISKUSTVO

 

 

2011 – …

Microsoft IT Academy Univerzitet “Sinergija”, Bijeljina – Pozicija: Program administrator

2010 – …

Univerzitet “Sinergija”, Bijeljina – Pozicija: Šef računarskog centra

2009 – …

Univerzitet “Sinergija”, Bijeljina – Pozicija: Webmaster

2009 – …

Univerzitet “Sinergija”, Bijeljina – Pozicija: Administrator sistema za testiranje studenata

2009 – …

Univerzitet “Sinergija”, Bijeljina – Pozicija: Administrator mreže

2009 – …

Univerzitet “Sinergija”, Bijeljina – Pozicija: Asistent za užu naučnu oblast Informatika i informacioni sitemi

2009 – …

Univerzitet “Sinergija”, Bijeljina – Pozicija: Administrator servera za video nadzor

2009 – …

Univerzitet “Sinergija”, Bijeljina – Pozicija: Tehnički sekretar naučnog skupa “Sinergija”

2007 – 2009

Univerzitet “Sinergija”, Bijeljina – Pozicija: Student-demonstrator na predmetima Poslovna informatika, Osnove računarske tehnike, Baze podataka

2005 – 2006

Termoelektrana Ugljevik – Pozicija: Električar

2004 – 2005

Telekom Srpske rj. Bijeljina – Pozicija: Monter tt mreža

2003 – 2004

Agencija za obezbeđenje „Tigar“  – Pozicija: Fizičko obezbeđenje novca i osoba

 

 

JEZICI

–       Srpski (maternji)

–       Engleski

–       Njemački

 

 

 

 

 

OSTALE VJEŠTINE

 

 

 

Administracija Linux sistema

 

Administracija Windows server 2003, 2008, XP, Vista, 7

 

Administracija Mail server – Hmail i Microsoft Exchange

 

Administracija server za baze podataka – Mysql, Postgresql