M.Sc Nebojša Ivaniš, dipl. inž.

Ime i prezime: Nebojša Ivaniš

Datum rođenja: 07. Septembar 1979.

Adresa:

Telefoni:

Email: [email protected]

 

Profesionalne sposobnosti

 • Digitalna forenzika – http://www.itvestak.org.rs/?p=55 ,
 • Zaštita informacionih sistema,
 • Testiranje softvera,
 • Virtuelizacija, Mrežni inženjering,
 • Web programiranje, Programiranje.

Lične sposobnosti

 • Posvećenost,
 • Prilagodljivost,
 • Snalažljivost,
 • Aktivno slušanje.

 

Radno iskustvo

 

2012 – 2013      Ministrasto Odbrane Vojske Republike Srbije – Tehničko Opitni Centar, Beograd. Stručni saradnik:

 • Testiranje softvera,
 • Mrežna administracija (Internet, intranet),
 • Zaštita podataka,
 • Audio – Video sistemi,
 • Edukacija,

2007 – 2010       Univerzitet Singidunum, Beograd. Saradnik u nastavi na predmetima:

 • Baze podataka;
 • Poslovna informatika;
 • Matematika.

 

2004 – 2005       Ministrasto Odbrane Vojske Republike Srbije – Tehničko Opitni Centar, Beograd. Stručni saradnik:

 

 

Akademsko obrazovanje

2010 – 2011       Departman za poslediplomske studije i međunarodnu saradnju, Univerzitet Singidunum, Beograd

Smer: Zaštita informacionih sistema i digitalna forenzika, prosek: 10.00

Master rad: „Digitalna forenzička istraga u virtuelnom okruženju“

2006 – 2010     Fakultet za Informatiku i Računarstvo, Univerzitet Singidunum, Beograd

Smer: Programiranje i projektovanje, prosek: 9.09

Diplomski rad: „Primena baze podataka za sajt E-book store”

 

Informatičke tehnologije

 

2012 – (u tokuTestiranje softvera za krajnjeg korisnika i kupca

2010 – (u tokuVirtuelizacija (Cloud computing):

Microsoft Hyper-V, Implementacija i održavanje servera i host-ova kao i projektovanje virtuelnog mrežnog okruženja servera i klijenta – napredni nivo

2009 –  (u toku) Digitalna forenzika:

EnCase, FTKImager, X-Ways Forensic, Whireshark – napredni nivo

2002 – (u toku)   Mrežni inženjering:

Certification Authority, ISA 2006, TMG2010, Exchange Server 2010, IIS6, IIS7, Ubuntu Linux – napredni nivo

2002 – 2010      Programiranje, razvoj:

C, C++, C#, Java, MySQL, SQL Server 2000, Microsoft Access, HTML, CSS, JavaScript  – kursevi

Publikacije

 

Ivaniš N. (2012). „STUDIJA SLUČAJA: Digitalna forenzička analiza i ’        veštaćenje mobilnih uređaja”,

Zitex ’12 – Zbornik radova, Zloupotreba informacionih tehnologija i zaštita,

http://www.itvestak.org.rs/media/ZITEH_12/radovi-12/Digitalna-forenzicka-analiza-vestacenje-mobilnih-uredjaja.pdf

Ivaniš N. (2011). „Zloupotreba sertifikata u servisu elektronske pošte”,

Naučno – Istraživački portal Singipedia:

Singidunum Revija Vol. 8/No. 2 – Računarstvo i informatika , strana (79-86),

http://www.singipedia.com/content/3035-Zloupotreba-sertifikata-u-servisu-elektronske-pošte

Ivaniš N. (2011). Zbornik radova, strana (55-63). „Glavni faktori uticaja virtuelizacije tipa I na forenzičku istragu”,

Naučno – Istraživački portal Singipedia:

VIII Naučni skup „Sinergija 2011“ Bjeljina : http://www.singipedia.com/content/2506-Glavni-faktori-uticaja-virtuelizacije-tipa-I-na-forenzičku-istragu

Ivaniš N. (2011). „Digitalna forenzička istraga u virtuelnom okruženju”,

Naučno – Istraživački portal Singipedia:

http://www.singipedia.com/content/2324-Digitalna-forenzi%C4%8Dka-istraga-u-virtuelnom-okru%C5%BEenju

Ivaniš N. (2010). „Primena baze podataka za sajt E-book store”,

Naučno – Istraživački portal Singipedia:

http://www.singipedia.com/content/1111-Primena-baze-podataka-za-sajt-E-book-store

Ostalo

 

 • Međunarodna bezbednost i diplomatija
 • Sport
 • Jezici: Engleski (aktivno), Italijanski (pasivno), Srpski (maternji)
 • Vozačka dozvola: B,C,D,E kategorije

Reference

 

 • Prof. dr Milan Milosavljević, Direktor Departmana za Strane Studije, Univerzitet Singidunum
 • Prof. dr Mladen Vejnović, Dekan Fakulteta za Informatiku i Računarstvo, Univerzitet Singidunum
 • Doc. dr Gojko Grubor, profesor na master studijama, Univerzitet Singidunum