M.Sc Miloš Kurteš, dipl. inž.

Lični podaci

 

Ime i Prezime

Miloš Kurteš

Adresa

Ružina 22, 24000 Subotica, Srbija

Telefonski broj

+381 24 546 778        Broj mobilnog telefona:  +381 63 501 337

E-mail

[email protected]

Državljanstvo

Srpsko

Datum rođenja

08.07.1964.

Pol

Muški

 Radno iskustvo

 

Datumi

Jun 2011 – sada (2012`)

Zanimanje / radno mesto

Pomoćnik direktora za informatiku

Glavni poslovi i odgovornosti

 

Planiranje, projektovanje ICT sistema, sačinjavanje strategije razvoja, implementacija novih tehnologija i ICT rešenja, obuka korisnika, administracija, grafički dizajn, rukovođenje zaposlenima

Ime i adresa poslodavca

"Viator & Vektor Logistika" d.o.o., 26300 Vršac, Beogradski put bb

 

 

Datumi

1997 – Maj 2011

Zanimanje / radno mesto

Rukovodilac ICT sektora

Glavni poslovi i odgovornosti

 

Planiranje, projektovanje ICT sistema, sačinjavanje strategije razvoja, implementacija novih tehnologija i ICT rešenja, obuka korisnika, administracija, grafički dizajn, rukovođenje zaposlenima

Ime i adresa poslodavca

"Viator & Vektor Novi Sad" d.o.o., 21000 Novi Sad, Branimira Ćosića 2

 

 

Datumi

1994-1997

Zanimanje / radno mesto

Informatičar – ICT menadžer

Glavni poslovi i odgovornosti

Planiranje, projektovanje ICT sistema, sačinjavanje strategije razvoja, implementacija novih tehnologija i ICT rešenja, obuka korisnika, administracija, programiranje, grafički dizajn

Ime i adresa poslodavca

"Tranšped-Novi Sad" a.d., 21000 Novi Sad, Branimira Ćosića 2

 

 

Datumi

1990-1994

Zanimanje / radno mesto

 1. Informatičar – Vlasnik Samostalne radnje za usluge u informatici

 2. Špediter – Referent za carinske poslove

Glavni poslovi i odgovornosti

 1. Planiranje, projektovanje, implementacija novih tehnologija i ICT rešenja, obuka korisnika, administracija, programiranje, grafički dizajn

 2. Carinsko posredovanje, rad sa strankama i carinskim organima

Ime i adresa poslodavca

 1. "DOC Software" SR, Dušana Petrovića 9, 24000 Subotica

 2. "Tranšped-Novi Sad" a.d., 21000 Novi Sad, Branimira Ćosića 2

 

 

Datumi

1989-1990

Zanimanje / radno mesto

Informatičar – Programer

Glavni poslovi i odgovornosti

Industrijski i grafički dizajn, programiranje grafičkih aplikacija (CADCAM)

Ime i adresa poslodavca

"Sever", 24000 Subotica, Magnetna polja bb

 

 

Obrazovanje

 

Datumi

2010 – sada (2012)

Naziv dodijeljene kvalifikacije

Doktorant na postdiplomskim studijama

 Ime i vrsta organizacije gde ste stekli obrazovanje i osposobljavanje

Univerzitet Singidunum, Beograd

 

 

Datumi

2007 – 2009

Naziv dodijeljene kvalifikacije

Master (MSc) Poslovne Informatike

 Ime i vrsta organizacije gde ste stekli obrazovanje i osposobljavanje

Univerzitet Singidunum, Beograd

Stepen prema nacionalnoj ili međunarodnoj klasifikaciji

VII-1 – Master

 

 

Datumi

2003 – 2007

Naziv dodijeljene kvalifikacije

Diplomirani inžinjer poslovne informatike

 Ime i vrsta organizacije gde ste stekli obrazovanje i osposobljavanje

Univerzitet Singidunum, Beograd

Stepen prema nacionalnoj ili međunarodnoj klasifikaciji

VII-1

 

 

Lične veštine i kompetencije

 

Maternji jezik

Srpski

 

 

Drugi jezici

 

Samoprocena

 

Razumevanje

Govor

Pisanje

Evropski nivo (* Europass tabela )

 

Slušanje

Čitanje

Govorna interakcija

Govorna produkcija

 

Engleski

 

 

C2

 

C2

 

C2

 

C2

 

C1

Nemački

 

 

B2

 

B2

 

B2

 

B2

 

B1

Mađarski

 

 

B1

 

B1

 

B1

 

B1

 

A2

 

 

Socijalne veštine i kompetencije

 • Prenošenje ICT znanja

 • Honorarni saradnik, Radnički Univerzitet 1985 – 1989;

 • Obuka zaposlenih u firmi 1994 – sada (2012)

 • Honorarni asistent u nastavi, Univerzitet Singidunum 2006 – sada (2012)

 

 

Organizacione veštine i kompetencije

Vlasnik SR za ICT usluge 1990 – 1994

Rukovodeće radno mesto ICT službe 1997 – sada (2012)

 

 

Tehničke veštine i kompetencije

 • Programiranje, projektovanje ICT sistema, implementacija, obuka, konsalting, dijagnostika i servis harvera, industrijski i grafički dizajn, web projekti, prenos podataka i telekomunikacije, administracija serverskih i klijentskih operativnih sistema i aplikacija, administracija baza podataka, kompjuerske mreže.

 • implementacija, razvoj, održavanje i WAN komunikaciona infrastruktura – 2011 – sada

 • implementacija, razvoj, održavanje i WAN komunikaciona infrastruktura – 1994 – 2011

 • Projekti strukturnog kabliranja "Viator & Vektor Novi Sad" d.o.o. – 1994 – 2011

 • Honorarni asistent u nastavi Univerziteta Singidunum, Akademski centar Subotica 2006 – sada (2012)

 • Član Udruženja "IT Veštak" 2007 – sada (2012)

 • Imenovani Sudski Veštak, Oblast: Informacione tehnologije, Juli 2011. godine

 • Konsultant u razvoju projekta SMS4Parking, PSC Beograd, implementacija u Subotici 2005 – 2007

 

 

Poznavanje rada na računaru

ICT ekspert, veštak i predavač

 

 

Vozačka dozvola

"A" i "B"

 

 Dodatne informacije

 • Kontinualno stučno usavršavanje na praćenju novih tehnologija učešćem na stručnim skupovima kao slušalac i predavač.

 • Jun 2010. Koordinator projekta za ICT-PSP program sufinansiranja EU – "IT in Transportation and Energy efficiency"

 • Dec. 2009. Diskobolos 2009 – nominovan stručni rad "JCI klijent – aplikacija za rad odeljenja carinskog posredovanja i podnošenje elektronskih dokumenata Upravi Carina Republike Srbije"

 • April 2009. Master rad na temu "Zaštita podataka u WAN mreži sa Informix bazom"

 • Dec. 2008. Diskobolos 2008 – nominovan stručni rad "Rešenje WAN-a preduzeća Viator & Vektor Novi Sad d.o.o. – kombinacija raznih tehničkih rešenja prenosnih puteva virtuelizacijom klijenata"

 • Dec. 2007. Diskobolos 2007 – nominovan stručni rad "Poslovni informacioni sistem firme Viator & Vektor Tranšped Novi Sad a.d."