Dubravka Komanović-Kesler, dipl.pravnik

IME:                     

PREZIME:

DATUM ROĐENJA:

DRŽAVLJANSTVO: 

BRAČNI STATUS:

Adresa (tel/e-mail):

Adresa:

Mob:

E-mail:

Dubravka  

Komanović-Kesler 

1958-05-20 

Republika Srbija                                                   

udata 

 

Kolarčeva 9, 11000 Beograd, Republika  Srbija

+381 63 267748

[email protected][email protected]

 

OBRAZOVANJE:  dipl.pravnik

USTANOVA:

Beogradski univerzitet, Pravni fakultet, međunarodno- pravni smer

Datum:

januar 1982.

Zvanje:

Diplomirani pravnik

 

ZNANJE JEZIKA:

jezik

 pasivno konverzacijski pismeni  

maternji-srpski

  5 5  

engleski

  4 4  

francuski

3 2 2  

španski

  3 3  

nemački

2      

STEČENO ISKUSTVO:

POSLODAVAC

Advokatska kancelarija (pripravnik), Beograd, Srbija;

PERIOD

1982. –  1984.

STEČENO ZVANJE

Pravosudni ispit, 1984.;

 

POSLODAVAC

Investbanka, Beograd,

PERIOD

1984. – 1985.

STEČENO ISKUSTVO

Učešće u radu Odeljenja za pravnu regulativu hartija od vrednosti (menice i bankarske garancije)

 

POSLODAVAC

Savez socijalističke omladine Jugoslavije i Savezni zavod za standardizaciju

PERIOD

1985.-1993.

STEČENO ISKUSTVO

Međunarodna standardizacija; kolegijalno-kolektivni rad sa inženjerskim kadrom na problematici sistema kvaliteta, spoznaji uvođenja ISO/IEC standard u sistem prizvodnje, razmene i potrošnje radi razvoja novih tehnologija poslovanja, što iskustveno gradi status pravnog savetnika u oblasti modernih tehnologija i osnov za formiranje Jugoslovenske asocijacije za elektronsku razmenu podataka – YUEDI (jun 1993.) kao nevladinu, profesionalnu, neprofitnu organizaciju

 

POSLODAVAC

YUEDI asocijacija

PERIOD

1993. – 2003. 

ZVANJE

gen. sekretar

STEČENO ISKUSTVO

Razvoj e-poslovanja kroz seminare, konferencije, stručne skupove, kontakti sa UN/ECE/CEFACT; izrada projekata iz oblasti finansijskog poslovanja za potrebe SPP (kasnije NBJ), koncept sertifikacionog tela i jedinstvenog komorskog informacionog sistema za potrebe PKJ; rad na izradi zakonskih i pratećih propisa iz oblasti e-poslovanja

 

POSLODAVAC

Uprava grada Beograda

PERIOD

2003;2010. – 

ZVANJE

sam.str.saradnik; koordinator za vanredne situacije 

STEČENO ISKUSTVO

Sistem prevencije kroz informisanje i podizanje svesti stanovništva, zaštite od rizika na predvidive i nepredvidive okolnosti po stanovništvo, životnu sredinu i materijalna dobra u uslovima u kojima je potrebno upotrebiti posebne mere, snage i sredstva uz pojačan režim rada