Drago Perendija, dipl. inž.

Ime i prezime: Drago Perendija

Datum i mesto rođenja: 02.01.1956.god.  Rogatica

E-mail:   [email protected]

Školska spema:  

 • Visoka stručna sprema – zvanje diplomirani elektro inženjer, stečeno na "Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu", smer elektronika i telekomunikacije.

 • Vazduhoplovno-tehnička vojna Akademija Rajlovac

 

 Dodatne specijalizacije:

 • Licenca odgovoronog projektanta elekto sistema i IT mreža

 • Specijalista za kompjuterizaciju naftnih terminala

 • Kursevi i seminari iz oblasti, menadžmenta, inženjeringa  i IT.

Radno iskustvo:

    

 1. U JNA (od 22.07.1978. god.) na raznim komandnim i rukovodećim mestima:

 2. komandir voda u radarskoj službi,

 3. projektant elektronskih sistema i rukovodilac odseka u Vazduhoplovnotehničkom vojnom institutu u Beogradu

 4. Misija Ujedinjenih nacija u Angoli u periodu jul 1991. novembar 1992.g. kao vojni posmatrač od strane JNA

 5. Ministarstvo odbrane, referent za razvoj naoružanja i vojne opreme

 6. NIS – Naftna industrija Srbije od 11.03. 1994. godine, do danas:

 7.  Inženjer za automatizaciju procesa

 8. Šef odeljenja za Elektronsku opremu

 9. Direktor sektora za održavanje opreme i instalacija naftnih postrojenja

 10. Direktor Direkcije za tehničke poslove i investicije NIS Jugopetrola

 11. Član Upravnog odbora Naftne industrije Srbije

 12. Savetnik Direktora za tehničke poslove i investicije, trenutno zaposlenje

 

Dodatna stručna iskustva:

 • Rukovodilac projekta Informatičko tehničke modernizacije maloprodajnih objekata Naftne industrije Srbije sa specijalnim izvršnim ovlašćenjima,

 • Podpredsednik državne Komisije za merenje zapremine u Saveznom zavodu za   mere i dragocene metale,  SR Jugoslavije, period 1997. – 2003.,

 • Predsednik državne Komisije za merenje zapremine u Zavodu za mere i  dragocene metale Republike Srbije, period 2003. do danas,

 • Član Jugoslovenske asocijacije za naftu i gas, od 1995.,

 • Član Udruženja IT sudskih veštaka  Republike Srbije

 

Programi i alati koje koristi:

 • Unix, QnixMicrosoft office (Word, Excel, PowerPoint, Access,   Internet i dr.), C++, FORTRAN

 

Strani jezici:

 • Engleski najviši nivo, Ruski i Portugalski, dobro.