Docent dr Zvonimir Ivanović

Име, име једног родитеља и презиме

Звонимир, Милована Ивановић

Датум рођења

07.06.1976. год.

Место рођења

Смедеревска Паланка

 

 

Адреса становања

 

Eлектронска пошта

 
   
   
   

Образовање:

 

 

 • Вишу школу унутрашњих послова у Земуну завршио je 1998. године, са просечном оценом 8.33

 • Правни факултет у Крагујевцу, 2001. год. дипломирао са просечном оценом 8.37

 • Јануара 2009. године на Правном факултету у Крагујевцу пред комисијом у саставу проф. др Бранислав Симоновић, проф. др Снежана Соковић, проф. др Бобан Милојковић одбранио је магистарску тезу под називом „Modus operandi систем и криминалистичко профилисање у откривању извршилаца кривичних дела”.

 • У мају 2011. год. у Крагујевцу на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу пред комисијом Проф. др Горан Илић, проф. др. Божидар Бановић и проф. др Бранислав Симоновић одбранио је докторску дисертацију под називом „Кривично процесни и криминалистички аспекти високотехнолошког криминала“.

 

 

Кретање у служби

 

 

 • Прво место запослења било му је у Пореској управи – Одељењу Младеновац, на месту референта управних послова и прекршајног органа у пореској управи.

 • Од 25.02.2002.год ради у МУП-у РС, где је распоређен на радно место увиђајно – оперативног радника у ГСУП-у на VIII Одељењу увиђајно – оперативних послова.

 • Дана 01.02.2005.год. распоређен у Управу за стручно образовање, оспособљавање, усавршавање и науку – на радно место стручног сарадника у ВШУП – Земун,  на предметима увод у државну безбедност, основи безбедности, криминалистика (методика и оператива) и основи јавне безбедности, када је и постављен у чин поручника.

 • У марту 2005.год. положио правосудни испит. Дана 26.02.2006. год. распоређен је на место стручног сарадника за предмете криминалистика тактика, кривично, кривично – процесно и управно право, у звању самосталног инспектора.

 • Дана 10.03.2007. год. изабран је за сарадника на КПА у звању сарадника у настави на предмету Увод у криминалистику и распоређен је на место сарадника у настави на струковним и академским студијама, предмет: Криминалистика тактика.

 • 28.05.2008.год. распоређен је на место сарадника у настави на ужој области криминалистике тактике методике и оперативе – и предметима организовани криминал, илегалне миграције и трговина људима и тактика обезбеђивања исказа. Поред наведеног распоређиван и на предмете корупција и прање новца и организовани криминал и тероризам по плану и програму Полицијске академије.  

 • На Вишој школи унутрашњих послова, у оквиру својих активности, учествовао је у већини комисија за одбрану дипломских радова. Изводи наставу на специјалистичком курсу за полиграфске испитиваче МУП-а Републике Србије, а у склопу реализације програма МУП-а, обављаo je и наставу на курсу за криминалистичке техничаре, у току је преговора о ангажовању на оперативном курсу МУП РС.

 

 

Допунско образовање

 

 

У организацији ОЕБС-а завршио је курс за тренере, курс за израду наставног плана и програма и курс за евалуацију, као и виши курс за тренере.

 

У току професионалне полицијске и наставничке делатности учествовао је у више стручних и научних семинара, расправа, едукација у области полицијске праксе и теорије, од којих издвајамо:

 

 • “Euroatlantic Integration and Security Forum 2006” одржаном у Прагу (организатори и учесници семинара су били из Министарства иностраних послова Чешке Републике, као и еминентних европских универзитета, међу којима и редовни професори Оксфордског Универзитета).

 • Курс методологије супростављању организованом криминалу у организацији Центра за безбедносне студије и СИДА (Swedish Agency International Development Cooperation Agency)

 • Kурс спречавања прања новца у организацији МИП Аустрије и МУП РС са извођачима наставе из Аустријске полиције.

 • 8th international biennial conference on Policing in Central and Eastern Europe 2010 у Љубљани – Словенији

Научна постигнућа

 

 

У професионалној каријери учествовао је у два интердисциплинарна истраживања и у раду већег броја научних скупова са међународним и националним учешћем. Објавио је (у својству аутора и коаутора) 4 радамонографског карактера и преко 50 научних и стручних радова.

Члан је саветодавног одбора међународне организације International Association of Cyber Defense Educators, као и члан радне групе за спровођење пројекта СЕ EU/COE Joint Project on Regional Cooperation against Cybercrime in South-eastern Europe ([email protected]) конкретно за Србију.

 

 

Научно истраживачки рад

 

 

 1. Интерни пројекат на КПА под називом: Полиција, безбедност и високотехнолошки криминал (2009).

 2. Развој институционалних капацитета, стандарда и процедура за супротстављање организованом криминалу и тероризму у условима међународних интеграција. Пројекат финансира Министарство просвете и науке Републике Србије (бр. 179045), а реализује Криминалистичко-полицијска академија у Београду (2011−2014). Руководилац пројекта је проф. др Саша Мијалковић.

 3. Интерни пројекат на КПА под називом Форензика и криминалистика (2012).