ZITEH-16 Regionalno naučno-stručno savetovanje 03. juna 2016. godine POZIV ZA UČEŠĆE

zitehOrgLogo-1

Pozivamo vas da učestvujete na regionalnom naučno-stručnom savetovanju  ZITEH ’16

ZLOUPOTREBE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA I ZAŠTITA

Privredna komora Srbije, Beograd, Terazije 23/II sprat
(03. juni 2016. god. sa početkom u 09.30 h.)

 

logo ZITEH-16

 

Privredna komora Srbije, Beograd, Terazije 23/II sprat
(03. juni 2016. god. sa početkom u 09.30 h.)

PROGRAMSKI ODBOR

 • prof. dr SLOBODAN R. PETROVIĆ, predsednik odbora
 • prof. dr MILOVAN STANIŠIĆ, Rektor Univerziteta Singidunum, pocasni predsednik odbora
 • akademik i sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
 • prof. dr MIODRAG SIMOVIĆ
 • pukovnik prof. dr BOBAN ĐOROVIC, prorektor Univerziteta odbrane
 • prof. dr DUŠAN REGODIĆ, dekan FPI, Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, BiH
 • prof. dr MILIJA SUKNOVIĆ, dekan FON
 • prof. dr MLADEN VEINOVIĆ, dekan FMI Univerzitet Singidunum
 • prof. dr BOŽIDAR BANOVIĆ, prodekan Fakultet bezbednosti
 • prof. dr ĐORĐE IGNJATOVIĆ, Pravni fakultet, Beograd
 • prof. dr IRINI RELJIN, ETF
 • prof. dr BOŽIDAR RADENKOVIĆ, FON
 • prof. dr SLOBODAN JOVIČIĆ, ETF
 • prof. dr MILAN MILOSAVLJEVIĆ, Univerzitet Singidunum
 • prof. dr BRANISLAV SIMONOVIĆ, Pravni fakultet Kragujevac
 • prof. dr MILAN MILOŠEVIC, Fakultet za poslovne studije i pravo, Union
 • dr DAMIR DELIJA, INSIG2, Zagreb, Hrvatska
 • dr BABIĆ VLADICA, Visoke škole Logos Mostar, BiH
 • dr DRAGAN ĐURĐEVIĆ, Akademija za nacionalnu bezbednost, BIA
 • prof. dr GOJKO GRUBOR, predsednik IO IT Veštak
 • prof. dr DRAGANA BEČEJSKI VUJAKLIJA, IT Veštak
 • prof. dr NAHOD VUKOVIĆ, IT Veštak
 • prof. dr LAZAR PETROVIĆ, IT Veštak
 • prof. dr ZORAN CEKEREVAC, IT Veštak

ORGANIZACIONI ODBOR SAVETOVANJA

 • MILORAD JOVANOVIĆ, dipl. ing. predsednik OO
 • Prof. dr ZORAN ČEKEREVAC, IT Veštak
 • dr DRAGAN SPASIĆ , IT Veštak
 • mr MOMIR OSTOJIĆ, dipl. ing. IT Veštak
 • ŽIVKO DŽENOPOLJAC, IT Veštak
 • dr SRĐAN BLAGOJEVIĆ, dipl. ing. IT Veštak
 • JELENA JOVANOVIĆ, sekretar Udruženja informatičke delatnosti Privredne komore Srbije
 • mr MILOŠ MILOSAVLJEVIĆ, Privredna komora Srbije
 • DUŠAN BERDIĆ, dipl. ing. Privredna komora Srbije
 • STEVAN OBRADOVIĆ, Privredna komora Beograda
 • DRAGAN RISTOVIĆ, dipl. Ing. Privredna komora Beograda 

Cilj savetovanja:

Sticanje i razmena znanja o načinima i mogućnostima prepoznavanja, sprečavanja, dokazivanja, veštačenja i sankcionisanja zloupotreba u informaciono-komunikacionim tehnologijama.
Upoznavanje javnosti sa stečenim saznanjima i potencijalnim opasnostima od zloupotreba informacionih tehnologija.

Osnovni koncept:

Na sednicama će biti prezentovani radovi po pozivu i izboru Programskog odbora.
Svi radovi po pozivu i prihvaćeni prijavljeni  radovi biće publikovani u Zborniku radova (na  CD) registrovanom u Narodnoj biblioteci Srbije.

Radove slati do 25. maja 2016. god.

Mesto održavanja:
Privredna komora Srbije, Terazije 23 /II sprat, Beograd

Kotizacija: 3.000,00 RSD
Članovi Udruženja IT Veštak besplatno. 

Pozvani gosti besplatno.
Uplatom kotizacije ucesnici Savetovanja stiču pravo učešća u radu Savetovanja, Zbornik radova, i promotivni materijal.
Uplata kotizacije na račun: 200-2417740101862-32

Primalac uplate: Udruženje IT VEŠTAK, sa naznakom, Troškovi Savetovanja
Kopiju uplatnice poslati na e-mail adresu Udruženja.
Uplatu izvršiti do: 25. maja 2016. g.

OKVIRNE TEME SAVETOVANJA


 

ZLOUPOTREBE IT

 • Kriminogeni faktori
 • Potencijalni ciljevi zloupotrebe
 • Kategorije zloupotrebe, kompjuterski kriminal, kiber-terorizam, obaveštajno delovanje, informaciono ratovanje
 • Nove forme zloupotreba IT
 • Metode i tehnike zloupotrebe
 • Motivi i profili izvršilaca
 • Otkrivanje i dokazivanje
 • Mesto i uloga državnih organa, obrazovnih ustanova i medija
 • Sudsko veštačenje u oblasti IT
 • Sankcionisanje
 • Terminologija i standardi
 • Informatička etika
 • Međunarodna saradnja u oblasti
  kompjuterskog kriminala
 • Forenzički alati, hardverski i softverski alati, verifikacija i validacija alata
 • Digitalna forenzika (računara, RM, softvera)
 • Digitalna forenzika računara u radu (live forensic)
 • Forenzičke tehnike i alati za upravljanje
  kompjuterskim incidentom

 

ZAŠTITA

 • Informaciona bezbednost
 • Politike zaštite
 • Arhitektura sistema zaštite
 • Aspekti zaštite: normativni, fizičko-tehnički i logički aspekt
 • Kripto zaštita – KEMZ i zaštita
 • TEMPEST standard i zaštita
 • Steganografija i digitalni vodeni pečat
 • Zaštita: na Internetu, baza podataka, PC
 • Zaštita u računarima i računarskim mrežama
 • Metodologija zaštite web aplikacija
 • Zaštita: privatnosti i intelektualne svojine
 • Evoluacija sistema zaštite (sertifikacija itd.)
 • Metrički sistemi u oblasti zaštite
 • Upravljanje rizikom (modeli i metode)
 • Upravljanje programom zaštite
 • Dokumenta i standardi zaštite
 • Metodologije za razvoj sistema zaštite
 • Projektovanje sistema zaštite
 • Etičko hakovanje
 • Evaluacija i poboljšavanje procesa zaštite
 • Zakonska regulativa u svetu i kod nas
 • Modeli obuke

Pozivamo potencijalne autore da predlože dopunu spiska okvirnih tema i promena u vezi sa regionalnim naučno-stručnim savetovanjem ZITEH ‘16

Prijavite vaše radove!        Radove slati na e-mail: [email protected] do 25. maja 2016. g.


 

UPUTSTVO ZA PRIPREMU RADOVA

NASLOV RADA

(najviše dva reda)

TITLE OF PAPER IN ENGLISH

(two lines at the most)

Marko Marković1, Ivan Ivanović2

1Fakultet organizacionih nauka u Beogradu

2Privredna komora Srbije

 

Apstrakt: U ovom uputstvu je opisano na koji način je potrebno pripremiti radove za ZITEH’16. Rukopis rada tehnički obraditi po ugledu na tekst ovog uputstva. Apstrakt treba da ima 100-150 reči.

Ključne reči: Uputstvo, konferencija, rad.

 

Abstract: This document presents a template for preparing the camera-ready papers for ZITEH’16.  We suggest your papers to be prepared in form of this template.  Abstract should have 100-150 words.

Key words: Document, conference, paper.

 

 1. UVOD

 

Radove pisati na srpskom jeziku. Rad treba da bude otkucan latiničnim pismom u programu MS Word. Format stranice je A4 (210x297mm). Koristiti margine 2 cm gornja i donja, 2.54 cm leva i desna, header 3.8 cm, footer 4.27 cm.

 

Maksimalni obim rada je 10 strana, uključujući tekst, slike, tabele, literaturu i ostale priloge. Rad treba dostaviti organizatoru u elektronskoj formi na e-mail [email protected]

 

Na sredini prve stranice rukopisa, nakon jednog praznog reda, napisati naslov rada na srpskom jeziku. Ispod njega sledi naziv rada na engleskom jeziku. Koristiti font Times New Roman Bold 14 pt. Imena autora i nazive njihovih institucija pisati fontom Times New Roman 10 pt, takođe na sredini stranice. Posle naslova rada i imena autora sledi apstrakt na srpskom, a zatim na engleskom jeziku, pisan fontom Times New Roman Italic 11 pt.

 

 1. PODNASLOV

 

Podnaslove pisati fontom Times New Roman Bold, velikim slovima veličine 12 pt, kao što je prikazano u ovom uputstvu. Rad kucati običnim proredom i dvostrukim proredom između pasusa, a levu i desnu marginu poravnati (Justified). Isključivo koristiti font Times New Roman 11 pt, kojim je kucano i ovo uputstvo. Početak pasusa kucati od prve kolone.

 

Slike prikazati kao na sledećem primeru. Slike treba da budu u okviru previđenih margina i centrirane:

grafik 1

Slika 1. Naziv slike

 

LITERATURA

 

Literatura se u tekstu navodi u uglastim zagradama, po redosledu citiranja. Na primer, u [3] je pokazano …

Primer navođenja literature na kraju rada:

[1] Heizer, J. and B. Render, Operations management, Pearson Education, 9th ed, 2008.

 

 

 

Stručno savetovanje anatomija digitalnog dokaza

Udruženje IT Veštak u saradnji sa Privrednom komorom Beograda uz  podršku kolega iz MUP Srbije organizovao je i realizovao treće po redu stručno Savetovanje namenjeno pravosudnim organima: sudijama, tužiocima i advokatima pod nazivom:

 

ANATOMIJA DIGITALNOG DOKAZA


Savetovanju je prisustvovalo 85 učesnika iz Pravosuđa što dovoljno govori o zainteresovanosti istih za sticanje i razmenu znanja iz ove oblasti. Digitalni dokazi sastastavni su deo dokaza u svim sudskim predmetima počev od brakorazvodnih parnica do terorizma. Njihovo pronalaženje i povezivanje sa izvršiocima (ili utvrđivanje da nema povezanosti) imperativ je svakog veštačenja.

Udruženje je odabralo predavače i sastavilo teme za realizaciju ovog savetovanja:

 • Prof. dr Slobodan R. Petrović, „Znanjem protiv zloupotrebe IT“.

 • Prof. dr Gojko Grubor, „Anatomija digitalnog dokaza – uslovi prihvatljivosti na sudu“.

 • Mr Momir Ostojić, „Informaciona bezbednost u evropskom regulativnom i institucionalnom okviru“.

 • Mr Dušan Berdić, „Nova evropska eIDAS regulativa“.

 • Dr Vladimir Urošević, Načini saznanja za krivična dela i učinioce visokotehnološkog kriminala“.

 • Doc. dr Zvonimir Ivanović, „Pravni značaj izuzetnog digitalnog materijala i status radnji kojima bi se on izuzeo“.

 • Mr Radule Šoškić, Primeri veštačenja iz prakse.

 • Časlav Maksić, dipl. inž. Primeri veštačenja iz prakse.

 • MSc Nebojša Ivaniš, „Angažovanje IT veštaka od strane suda“.

 

Učesnici  su se pohvalno  izrazili o inicijativi i realizaciji Savetovanja te interaktivno učestvovali u raspravi o pitanjima iz pojedinih tema.

Svakako bi za neki sledeći skup ovakvog sastava bilo preporučljivo da teme Savetovanja predlože sami učesnici čime bi se ostvarili još veći efekti.
Regionalno naučno-stručno savetovanje ZITEH ’14 ZAKLJUČI

U saradnji sa:

Održano je peto, jubilarno regionalno naučno-stručno Savetovanje o Zloupotrebi informacionih tehnologija i zaštiti – ZITEH-14, uz aktivno učešće stručnjaka za ovu oblast iz Srbije, Hrvatske i Bosne iHercegovine.

I pored iskazanih nastojanja organizatori nisu uspeli zainteresovati organe vlasti da pokroviteljstvom podrže Savetovanje ali je zato zainteresovanost stručne i šire javnosti pokazala opravdanost ulaganja napora i sredstava u prošlost, sadašnjost i budućnost ZITEH-a.

Zlatni sponzor Savetovanja je kompanija INSIG2 iz Zagreba. Po drugi put je svojom donacijom ali i naučno-stručnim radovima pomogao u pripremi i uspešnoj realizaciji Savetovanja.

 Uobičajeno za Savetovanja ZITEH je veliko i aktivno učešće predstavnika akademske zajednice sa veoma vrednim, a istovremeno alarmirajućim i upozoravajućim naučno-stručnim radovima. Svaki, pa i ovaj put predstavnici ove zajednice upozoravaju na rastuću opasnost od zloupotreba informacione tehnologije koje su postale sastavni deo svih krivičnih dela tako da se danas govori o kiber-kriminalu kao ravnopravnom klasičnom. Prisustvo pripadnika Ministarstava odbrane i unutršnjih poslova potvrđuje postojanje velike i profesionalne informatičko-bezbednosne zainteresovanosti i svesti u državnim organima kod kojih je to imperativ u obavljanju svakodnevnih poslova. Povećana je prisutnost učesnika iz orgna državne uprave, što je svakako dobro, ali se opet radi o licima čija je to profesija.

Nažalost, Savetovanju nije prisustvovao niko od organa odlučivanja u čijoj moći je realizacija nacionalnih ciljeva koje promoviše ovaj naučnostručni skup.

Za Savetovanje je prijavljeno i prihvaćeno 26 naučno-stručnih radova, koji su publikovani u Zborniku radova "ZITEH '14" u digitalnoj formi (CD), registrovanom u Narodnoj biblioteci Srbije (ISBN 978-86-909511-3-0  COBISS.SR-ID 207869196).

Polazeći od potrebe pravovremenog i sveobuhvatnog sagledavanja prepoznatih problema, radno telo Savetovanja, u cilju iniciranja neophodnih mera i akcija u institucijama sistema, predlaže sledeće

Z A K LJ U Č K E:

1.                  Prvi korak u suzbijanju zloupotrebe IKT mora da bude pokretanje inicijative za HITNU izradu NACIONALNE STRATEGIJE ZAŠTITE KIBER-PROSTORA, što je u nadležnosti Vlade Republike Srbije.

2.                  Nakon usvajanja Nacionalne strategije sledeći korak je donošenje zakonskih i podzakonskih akata za oblast IKT.

3.                  Paralelno sa inicijativom za izradu Strategije treba pokrenuti široku akciju obrazovanja na svim nivoima školovanja od osnovnog do akademskog, u cilju podizanja opšte INFORMATIČKO-BEZBEDNOSNE KULTURE mladih na znatno viši nivo i SVESTI o potrebi lične i ZAŠTITE informacionog prostora. Permanentno, sistematično informatičko obrazovanje je jedini pravi način da se u društvu generiše kritična masa SVESTI i ZNANJA, koja bi garantovala da će se preventivnim i proaktivnim delovanjem zloupotreba IKT dugoročno držati pod kontrolom.

4.                  Učesnici Savetovanja posebno insistiraju na izradi, donošenju i primeni nedostajućih nacionalnih standarda važnih za ovu oblast, harmonizovanih sa evropskim i međunarodnim standardima.

5.                  Poznavanje problematike sve šire zloupotrebe IKT, u sve većoj meri postaje DEO OPŠTE KULTURE našeg društva, a za državnu upravu, vojsku, policiju, sudstvo i tužilaštvo, i deo PROFESIONALNIH OBAVEZA. Zbog toga je za ove kategorije veoma bitno obezbediti posebnu edukaciju iz ove oblasti, kako bi mogli uspešno i profesionalno da obavljaju svoje funkcije i u novom ambijentu.

6.                  Učesnici Savetovanja su prepoznali stručni kapacitet i mogućnost da Srbija, umesto zaostajanja, ode i korak ispred evropskih tokova u sferi informacione bezbednosti, u skladu sa Predlogom direktive Evropskog parlamenta i Saveta o merama osiguranja zajedničkog visokog nivoa mrežne i informacione bezbednosti u Uniji i nude svoju stručnu pomoć Vladi Republike Srbije. Da bi se u tome uspelo neophodno je na državnom nivou, kao prvi korak, reorganizovati postojeće institucionalne kapacitete i od njih formirati kao nezavisne organe –  Nacionalno regulatorno telo IKT, Nacionalni organ za informacionu bezbednost i Nacionalni tim za reagovanje u kompjuterskim vanrednim situacijama (CERT), uz hitno donošenje Nacionalne strategije informacione bezbednosti sa planom saradnje i pravnog akta (zakona) o informacionoj bezbednosti, a sve to u skladu sa navedenim predlogom evropske direktive i međunarodnim standardima.

Radno telo Savetovanja

 

 

ZITEH-14  regionalno naučno-stručno savetovanje očima medija „Iz pera, mikrofona, objektiva kamere“  

http://www.srbijadanas.com/clanak/ziteh-14-do-2020-cyber-kriminal-ce-nadmastiti-klasican-13-06-2014

http://pcpress.rs/odrzana-konferencija-ziteh-14/

http://vestdana.net/odrzana-konferencija-ziteh-14/

http://www.insig2.hr/ziteh-14-no3-18?lang=hr

https://sr-rs.facebook.com/AIF.Obavestajno.Bezbednosne.Informacije/posts/10152271073349753

http://www.vesti.rs/Ekonomija/ZITEH-14-Konferencija-o-zloupotrebama-informacionih-tehnologija.html

http://bif.rs/2014/06/ziteh-14-konferencija-o-zloupotrebama-informacionih-tehnologija/

http://www.in2.hr/en/home/-/asset_publisher/8U2S4pGTGKRd/content/insig2-na-ziteh-u/maximized

http://www.akter.co.rs/29-bezbednost/92360-konferencija-ziteh-13-juna-u-beogradu.html

http://www.mobilni.info/odrzana-konferencija-ziteh-14/

http://dnevnenovine.rs/2014/tehnologija/06/znanjem-protiv-zloupotrebe-znanja-najavljen-ziteh-14/

http://www.infogo.biz/odrzana-konferencija-ziteh-14-303844.html

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/tehnologije/aktuelno.236.html:496045-Sajber-napadi-ce-biti-nasrtljiviji-i-opasniji

http://www.pmf.kg.ac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=21

http://www.novimagazin.rs/vesti/sajber-napadi-ce-biti-nasrtljiviji-i-opasniji

Poštovani,                                                                                                   

Sa najvećim zadovoljstvom pozivamo Vas da uz naš moto:

 

ZNANJEM PROTIV ZLOUPOTREBE ZNANJA,

zajedno sa nama, učestvujete u organizaciji petog regionalnog naučno-stručnog savetovanja ZITEH `14, ćemo održati 13. juna 2014. godine u Privrednoj komori Srbije. Naučno-stručno savetovanje ZITEH bavi se problemima zloupotreba informacionih tehnologija i zaštite u čemu prepoznajemo i Vaš interes. U suorganizaciji ZITEH tradicionalno učestvuju Privredne komore Srbije i Beograda, Univerzitet Singidunum i FON Beograd.

 

Udruženje sudskih veštaka za informacione tehnologije – IT veštak pred sobom ima dva osnovna cilja: da veštačenjem u sudskim i vansudskim sporovima, primenom struke i nauke, doprinese u otkrivanju i utvrđivanju istine o dešavanjima u zloupotrebi informacionih tehnologija u svim aspektima njenog korišćenja i da edukacijom stručne i zainteresovane javnosti predupređuje zloupotrebe i podiže svest o poterbi zaštiti od istih. U stvaranju potrebnih i dovoljnih uslova za realizaciju prvog cilja oslanjamo se na visoko-stručne, radne i moralne kvalitete svojih članova, dok za ostvarenje drugog cilja potrebno nam je razumevanje, ali i materijalna podrška šire zajednice.

 

Danas Udruženje IT veštak broji 74 redovna člana (11 doktora nauka, 21 magistara  (msc), 42 članasa VSS) i 3 počasna člana (prof. dr Milovan Stanišić, prof. dr Milan Milosavljević i Neda Antonić, sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji).

 

Na prethodna četiri naučno-stručna savetovanja ZITEH učešće je uzeo veliki broj pripadnika državnih struktura (vlada, vojska, policija, pravosuđe), univerzitetskih nastavnika (ETF, FON, KPA, VA, UNION, SINGIDUNUM), osiguravajućih društava, banki, privrednih i strukovnih udruženja, nezavisnih stručnjaka i ostalih.   

Za prezentaciju dosadašnjih rezultata postoje: zbornici radova na kompakt diskovima, registrovani u Narodnoj biblioteci Srbije,  Izveštaji i zaključci, kao i detaljni prikazi na zvaničnom sajtu Udruženja www.itvestak.org.rs.

 

U želji da zadržimo, a po mogućnosti i poboljšamo, ostvareni kvalitet i nivo Savetovanja pozivamo Vas da nam svojim SPONZORSTVOM pružite podršku, kako bi se i ovo Savetovanje uspešno pripremilo i realizovalo. Za uzvrat, mi ćemo Vam se, u granicama naših mogućnosti (u prilogu Poziv za sponzore), odužiti na nefinansijski način, što bi bilo definisano ugovorom o sponzorstvu.

 

Organizator Savetovanja: Udruženje sudskih veštaka za informacione tehnologije – IT Veštak, Danijelova 32 Beograd  www.itvestak.org.rs e-mail [email protected]

 

 

Beograd, 24.06.2013.                                                                                                                                                                                            Predsednik Skupštine Udruženja

                                                                                                                                                                                                                            Prof. dr SlobodanR. Petrović s.r.


 

KALENDAR PRIPREMA:

 

 • Prijavu vaših radova možete poslati na e – adresu [email protected]. Uputstvo za pisanje i okvirne teme možete pogledati na Web sajtu www.itvestak.org.rs

 • Radove dostaviti do30. maja 2014. g

 • Svi prihvaćeni radovi podležu stručnoj recenziji i ulaze u elektronski Zbornik radova koji se registruje u Narodnoj biblioteci Srbije.

 

KOTIZACIJA 3.000 RSD

Članovi IT VEŠTAK-a i pozvani gosti besplatno

 

 

 

 

 

 


PREVENCIJA JE STVAR OBRAZOVANJA, INTELEKTA, SAZREVANJA I ISKUSTVA – 
ZITEH ‘14

Uputstvo za autore radova na savetovanju ZITEH ‘14

Autorski radovi bi trebalo da sadrže uobičajena poglavlja: naslov, ime i prezime autora, naziv i adresa ustanove u kojoj je rad izrađen, elektronska adresa autora (ukoliko je ima), kratak izvod (abstrakt) na srpskom i engleskom, koji ne bi trebalo da bude duži od 150 reči, odnosno 10 redova, listu od 4 do 6 ključnih reči, uvod, razradu, zaključak i popis korišćene literature.

Rukopis pripremiti u nekoj verziji Worda, korišćenjem fonta Times New Roman, veličina slova 12 pointa, na formatu A4 i marginama od 2,5 cm. Veličina rada ne bi trebalo da bude veća od 1 autorskog tabaka (16 strana).

Tabele, šeme, grafikoni i slike trebalo bi da budu jasni i pregledni i ugrađeni u dokument.

Numerisan popis literature se abecedno uređuje po prezimenu autora i  početnom slovu imena. Pored toga, navode se uobičajeni bibliografski podaci. Za knjigu se navodi naziv knjige, naziv izdavača, mesto i godina izdavanja. Za časopis se navodi naslov članka, naziv časopisa, broj i godinu izdanja, i strane od – do u časopisu. Za materijale sa Interneta treba navoditi i njihove Internet adrese. Nazivi knjiga i članaka se navode u originalu.

Prispeli radovi podležu uređivačkoj obradi i anonimnoj recenziji.

Rukopise u elektronskoj formi slati na e/mail adresu: [email protected]


Teme  savetovanja ZITEH ‘14

 

  ZLOUPOTREBE  IT

 • Krimogeni faktori

 • Potencijalni ciljevi zloupotrebe 

 • Kategorije zloupotrebe

 • Kompjuterski kriminal

 • Kiber-terorizam

 • Obaveštajno delovanje

 • Informaciono ratovanje

 • Nove forme zloupotreba IKT 

 • Metode i tehnike zloupotrebe

 • Motivi i profili izvršilaca 

 • Otkrivanje i dokazivanje 

 • Mesto i uloga državnih organa, obrazovnih ustavona i medija

 • Sudsko veštačenje u oblasti IKT

 • Sankcionisanje 

 • Terminologija i standardi 

 • Informatička etika

 • Međunarodna saradnja u oblasti kompjuterskog kriminala 

 • Forenzički alati

 • Hardverski alati

 • Softverski alati

 • Verifikacija i validacija alata

 • Digitalna forenzika (računara, RM, softvera)

 • Digitalna forenzika računara u radu (live forensic)

 • Forenzičke tehnike i alati za upravljanje kompjuterskim incidentom

 

  ZAŠTITA

 • Informaciona bezbednost

 • Politike zaštite 

 • Arhitektura sistema zaštite 

 • Aspekti zaštite:

 • Normativni aspekt

 • Fizičko-tehnički aspekt 

 • Logički aspekt

 • Kripto zaštita

 • KEMZ i zaštita

 • TEMPEST standard i zaštita 

 • Steganografija i Digitalni vodeni pečat

 • Zaštita baza podataka

 • Zaštita personalnih računara 

 • Zaštita u računarima i računarskim mrežama

 • Zaštita na Internetu

 • Metodologija zaštite web aplikacija

 • Zaštita intelektualne svojine 

 • Zaštita privatnosti 

 • Evoluacija sistema zaštite (sertifikacija i akreditacija) 

 • Metrički sistemi u oblasti zaštite

 • Upravljanje rizikom (modeli i metodi)

 • Upravljanje programom zaštite 

 • Dokumenta i standardi zaštite 

 • Metodologije za razvoj sistema zaštite 

 • Projektovanje sistema zaštite

 • Etičko hakovanje

 • Evaluacija i poboljšavanja procesa zaštite

 • Zakonska regulativa u svetu i kod nas 

 • Modeli obuke 

 

 

 

    

Zaključci – naučno stručnog savetovanja ziteh ’12

U saradnji sa:

organizovalo je četvrto po redu regionalno naučno-stručno Savetovanje o Zloupotrebi informacionih tehnologija i zaštiti –
ZITEH-12.

ZAKLJUČCI – NAUČNO STRUČNOG SAVETOVANJA ZITEH ’12


Savetovanje je održano pod pokroviteljstvom Digitalne agende Ministarstva za kulturu, informisanje i informaciono društvo i uz podršku Ministarstva prosvete i nauke.

Zlatni sponzor Savetovanja je kompanija INSIG2 iz Zagreba.

U granicama mogućnosti Savetovanje su pomogli prijatelji ZITEH-a i udruženja IT Veštak.

Savetovanja je ostvarilo cilj da ukaže na rapidno širenje i upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u svim sferama života, ali i njihovu masovnu zloupotrebu na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i globalnom nivou. Ta činjenica nameće imperativnu i urgentnu potrebu adekvatnog odgovora na ovaj izazov, jer pasivnost i zakasnelo reagovanje mogu izazvati vrlo ozbiljne problema sa dalekosežnim posledicama.

Skupu su prisustvovali i prezentovali radove predstavnici državnih organa vojske, policije, tužilaštva, pravosuđa i akademskih institucija, kao i zainteresovane firme i pojedinci iz Srbije, Hrvatske i Republike Srpske.

Na Savetovanju su prezentovana 23 naučno-stručna rada, koji pokrivaju sve aspekte tematike skupa, a koji su publikovani u CD Zbornik-u “ZITEH ’12”, registrovanom u Narodnoj biblioteci Srbije (ISBN 978-86-909511-2-3  COBISS.SR-ID 190893324).

Polazeći od potrebe pravovremenog i sveobuhvatnog sagledavanja prepoznatih problema, učesnici skupa, u cilju iniciranja neophodnih mera i akcija u institucijama sistema, jednoglasno su usvojili sledeće

Z A K LJ U Č K E:

 1. U informacionom društvu kritični resurs postaje znanje, a ključne funkcije postaju produkcija i distribucija znanja. Da bi borba protiv zloupotrebe IKT bila uspešna, moraju se permanentno razvijati bezbednosna kultura, podizati svest o potrebi zaštite informacionog prostora i generisati, objedinjavati i širiti znanja i veštine koji bi bili u funkciji sprečavanja, otkrivanja, dokazivanja i sankcionisanja svih vidova zloupotreba.

 2. Za uspešno suzbijanje fenomena zloupotrebe IKT učesnici smatraju da prvi korak mora da bude pokretanje inicijative za HITNU izradu NACIONALNE STRATEGIJE ZAŠTITE KIBER-PROSTORA, kao najvažnijeg i najsnažnijeg pokretačkog i usmeravačkog instrumenta za sve ostale aktivnosti i akcije.

 3. Nosilac ove ključne inicijative trebalo bi da bude VLADA Republike Srbije, kao državni entitet najodgovorniji za opšte stanje u naciji, koja istovremeno predstavlja najviši autoritet i ima  kapacitete potrebne za realizaciju takvog značajnog projekta. Donosioci odluka i odgovorni za stanje u ovoj oblasti treba da shvate da informaciona bezbednost bez Nacionalne strategije zaštite dopušta visok nivo improvizacije, što samo prikriva postojeće probleme i nosi ogroman rizik sa nenadoknadivim gubicima.

 4. Paralelno sa inicijativom za izradu Strategije treba pokrenuti akciju za razvoj SVESTI o potrebi ZAŠTITE informacionog prostora i bezbednosno obrazovanje u osnovnim i srednjim školama, na fakultetima i akademijama, u cilju podizanja opšte INFORMATIČKE BEZBEDNOSNE KULTURE mladih na znatno viši nivo. Permanentno, sistematično informatičko obrazovanje je najbolji način da se u društvu generiše kritična masa SVESTI i ZNANJA, koja bi garantovala da će se preventivnim i proaktivnim delovanjem zloupotreba IKT dugoročno držati pod kontrolom. Učesnici Savetovanja su duboko ubeđeni da bi ovo, dugoročno gledano, bila jedna od najkorisnijih i najisplativijih nacionalnih investicija u razvoj informacionog društva.

 5. Neophodna je institucionalna podrška  za donošenje zakonske regulative, čijim bi odredbama ova kompleksna oblast bila pravno uređena, posebno u vanrednim situacijama i kriznom menadžmentu.

 6. Učesnici Savetovanja posebno insistiraju na izradi, donošenju i primeni nedostajućih nacionalnih standarda važnih za ovu oblast, harmonizovanih sa evropskim i međunarodnim standardima.

 7. Poznavanje problematike i upravljanje rizikom od sve šire zloupotrebe IKT, treba da postane DEO OPŠTE KULTURE našeg društva, a za državnu upravu, vojsku, policiju, sudstvo i tužilaštvo, i deo PROFESIONALNIH OBAVEZA. Zbog toga je za ove kategorije veoma bitno obezbediti posebnu edukaciju iz ove oblasti, kako bi mogli uspešno i profesionalno da obavljaju svoje funkcije i u novom ambijentu.

Učesnici Savetovanja predlažu da:

 1. Udruženje IT Veštak i suorganizatori Savetovanja identifikuju i upotrebe sva raspoloživa znanja i procene rizik gubitaka koje organizacije i pojedinci mogu imati od zloupotreba IKT i podatke dostave svim institucijama i organizacijama pozvanim na Savetovanje.

 2. Svi učesnici Savetovanja, preko Udruženja IT Veštak, svojim kritičkim primedbama i sugestijama uzmu učešće u procesu javne rasprave na Predlog zakona o zaštiti informacija u IKT sistemima.

 3. Udruženje IT Veštak u saradnji sa suorganizatorima Savetovanja organizuje okrugli sto za stručnu raspravu o informacionoj bezbednosti.

 4. Organizatori, kroz različite forme, preko medija, foruma i okruglih stolova neprekidno vrše pritisak i insistiraju na proaktivnim merama državnih  i nevladinih organizacija u oblasti zaštite informacija i borbe protiv zloupotreba IKT.

 5. Obzirom na potencijalno negativne posledice zloupotrebe IKT za celokupnu privredu zemlje, potrebno je definisati i formalizovati buduću kontinuiranu saradnju Udruženja IT Veštak sa Privrednom komorom Srbije, kroz zajedničke aktivnosti i organizaciju naučno-stručnih savetovanja. Ta saradnja imala bi za cilj pre svega,  razvoj i podizanje svesti o potrebi zaštite od svih vidova zloupotreba IKT  kao i edukaciju svih zainteresovanih privrednih subjekata u Republici Srbiji.

 Beograd, 19.05.2012. god

Radno  predsedništvo Savetovanja

Regionalno naučno-stručno savetovanje ZITEH ‘12 realizovano je uz nemerljivu pomoć naših dragih sponzora i prijatelja:


Zaključci – naučno stručnog savetovanja ziteh ’10

ZAKLJUČCI – NAUČNO STRUČNOG SAVETOVANJA ZITEH '10

Treće naučno-stručno Savetovanje o Zloupotrebi informacionih tehnologija i zaštiti – ZITEH, pod pokroviteljstvom Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo, u organizaciji Udruženja IT Veštak i Instituta za poslovna istraživanja, Univerziteta Singidunum, i u suorganizaciji sa Privrednom komorom Beograda i Privrednom komorom Srbije, održano je u Beogradu 5. i 6. marta 2010. godine.

Cilj Savetovanja je da ukaže na rapidno širenje i upotrebu savremenih informaciono – komunikacionih tehnologija (IKT) u svim sferama života i njihovu masovnu zloupotrebu na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i globalnom nivou. Ta činjenica nameće imperativnu i urgentnu potrebu adekvatnog odgovora na ovaj izazov, jer pasivnost i zakasnelo reagovanje mogu imati vrlo ozbiljne problema sa dalekosežnim posledicama.

Skupu su prisustvovali i prezentovali radove predstavnici vojske, policije, tužilaštva, pravosuđa, Srpske Pravoslavne crkve, akademskih institucija, privrednih komora Srbije i Beograda, informatičkog sektora i privrede iz Srbije i Republike Srpske. Na Savetovanju su prezentovana 34 naučno-stručna rada, koji pokrivaju sve aspekte tematike skupa, a koji su publikovani u CD zborniku "ZITEH '10", registrovanom u Narodnoj biblioteci Srbije (ISBN 978-86-90951111-6    COBISS.SR-ID 173688076).

Zlatni sponzori Savetovanja su MFC Mikrokomerc i Kompanija Dunav osiguranje, a prijatelji ZITEH-a: Informatika AD, Microsoft, 3D Caddit d.o.o . i Division multimedia.

Polazeći od potrebe pravovremenog i sveobuhvatnog sagledavanja prepoznatih problema, učesnici skupa, u cilju iniciranja neophodnih mera i akcija u institucijama sistema, jednoglasno su usvojili sledeće zaključke:

 1. U informacionom društvu kritični resurs postaje znanje, a ključne funkcije postaju produkcija i distribucija znanja. Da bi borba protiv zloupotrebe IKT bila uspešna moraju se permanentno razvijati bezbednosna kultura, podizati svest o potrebi zaštite informacionog prostora i generisati, objedinjavati i širiti znanja i veštine koji bi bili u funkciji sprečavanja, otkrivanja, dokazivanja i sankcionisanja svih vidova zloupotreba.

 2. Za uspešno suzbijanje transnacionalnog fenomena zloupotrebe IKT učesnici smatraju da prvi korak mora da bude pokretanje inicijative za HITNU izradu NACIONALNE STRATEGIJE ZAŠTITE KIBER-PROSTORA, kao najvažnijeg i najsnažnijeg pokretačkog i usmeravačkog instrumenta za sve ostale aktivnosti i akcije.

 3. Nosilac ove ključne inicijative bi morala da bude VLADA Republike Srbije, kao državni entitet najodgovorniji za opšte stanje u naciji, koja istovremeno predstavlja najviši autoritet i ima najveći kapacitet neophodan za realizaciju takvog značajnog projekta. Donosioci odluka i odgovorni za stanje u ovoj oblasti treba da shvate da se informaciona bezbednost bez Nacionalne strategije svodi na običnu improvizaciju, koja samo prikriva postojeće probleme.

 4. Paralelno sa inicijativom za izradu Strategije treba pokrenuti široku akciju bezbednosnog obrazovanja u školama, posebno osnovnim, na fakultetima i akademijama u cilju podizanja na znatno viši nivo opšte INFORMATIČKE BEZBEDNOSNE KULTURE mladih i SVESTI o potrebi ZAŠTITE informacionog prostora. Permanentno, sistemtično informatčko obrazovanje je jedini pravi način da se u društvu generišu kritična masa SVESTI i ZNANJA, koja bi garantovala da će se preventivnim i proaktivnim delovanjem zloupotreba IKT dugoročno držati pod kontrolom. Učesnici Savetovanja su duboko ubeđeni da bi ovo, dugoročno gledano, bila jedna od najkorisnijih i najisplativijih NACIONALNIH INVESTICIJA u razvoj informacionog društva.

 5. Neophodna je institucionalna podrška  u donošenju zakonske regulative, čijim bi odredbama ova kompleksna oblast bila pravno uređena.

 6. Učesnici Savetovanja posebno insistiraju na izradi, donošenju i primeni nedostajućih nacionalnih standarda važnih za ovu oblast, harmonizovanih sa evropskim i međunarodnim standardima.

 7. Poznavanje problematike sve šire zloupotrebe IKT, u sve većoj meri postaje DEO OPŠTE KULTURE našeg društva, a za državnu upravu, vojsku, policiju, sudstvo i tužilaštvo, i deo PROFESIONALNIH OBAVEZA. Zbog toga je za ove kategorije veoma bitno obezbediti ROBUSNU edukaciju iz ove oblasti, kako bi svoje funkcije i u novom ambijentu mogli uspešno i profesionalno obavljati.
  Učesnici Savetovanja predlažu da:

 8. Udruženje IT Veštak identifikuje sva potencijalna znanja i veštine sa kojima raspolažu njegovi članovi, kvantifikuje vrednost gubitaka koje organizacije i pojedinci mogu imati od zloupotreba IKT i podatke dostave svim institucijama i organizacijama, pozvanim na Savetovanje. 

 9. Svi učesnici Savetovanja, preko Udruženja IT Veštak, svojim kritičkim primedbama i sugestijama uzmu učešće u procesu javne rasprave na Predlog zakona o zaštiti informacija u IKT sistemima.

 10. Udruženje IT Veštak u saradnji sa PK Beograda i PK Srbije organizuje okrugli sto za stručnu raspravu o terminologiji u oblasti zloupotreba IKT i zaštite.

 11. Udruženje pripremi i ponudi Ministarstvu prosvete material (prezentaciju) za predavanja u trajanju od 2 školska časa za osnovne škole na temu opasnosti od zloupotreba IKT i zaštite.

 12. Udruženje, kroz različite forme, preko medija, foruma i okruglih stolova neprekidno vrši pritisak i insistira na proaktivnim merama državnih  i nevladinih organizacija u oblasti zaštite i borbe protiv zloupotreba IKT.

 

Beograd, 6.03.2010. god                                                                                                       Radno  predsedništvo Savetovanja

 

Za pripremu i realizaciju savetovanja ZITEH '10 formirani su Programski i Organizacioni odbor

PROGRAMSKI ODBOR

 • Prof. dr Slobodan R. Petrović, predsednik

 • Prof. dr Milovan Stanišić, Rektor Univerziteta Singidunum, 
  počasni predsednik

 • Brigadni general, prof. dr, Mladen Vuruna, načelnik Vojne akademije

 • Prof. dr Mladen Vejinović, dekan FMI Univerzitet Singidunum

 • Prof. dr Dušan Regodić, dekan FPI, Univerzitet Sinergija, Bjeljina

 • dr Dragan Đurđević, Bezbednosno-informativna agencija

 • Prof. dr Ivan Bagarić, direktor Instituta za poslovna istraživanja

 • Jovan Krstić, viši savetnik u Republičkom javnom tužilaštvu

 • Lidija Komnen-Nikolić, zamenik apelacionog tužioca u Beogradu

 • Doc. dr Ivan Vulić, Generalštab Vojske Srbije

 • Prof. dr Milan Milosavljević, Univerzitet Singidunum

 • Doc. dr Gojko Grubor, predsednik IO IT Veštak

 • Prof. dr Dragana Bečejski, FON Beograd

 • Prof. dr Milan Milošević, KPA Beograd

ORGANIZACIONI ODBOR

 • Vesna Pajković-Pudar, dipl.ing.el.tehn, Predsednik

 • Živko Dženopoljac, tehnički sekretar, IT Veštak

 • Mira Mihajlović, dipl.ing. IT Veštak

 • Mr Slobodan Trifković, Zavod za intelekt. svojinu

 • Mr. Nevenka Tanašćuk, IT Veštak

 • Dušan Rakić, dipl.Ing. Privredna komora Beograda

 • Slobodan Krstić, dipl.ing. SDPR

 • Zoran Ševarac, dipl.ing. NetLink Beograd

 • Snežana Batev, dipl.mat. DUNAV osiguranje

 • Dušan Bogdanović, dipl ing. Udruženje sudskih veštaka Beograda

 • Radojko Miladinović, dipl.ing. Beogradska Berza

 • Dušan Berdić, dipl.ing. Privredna komora Srbije

Zaključci – naučno stručnog savetovanja ziteh ’06

ZAKLJUČCI – NAUČNO STRUČNOG SAVETOVANJA ZITEH '06

Udruženje sudskih veštaka za informacione tehnologije IT VEŠTAK iz Beograda organizovalo je savetovanje na temu ''ZLOUPOTREBE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA I ZAŠTITA''. Savetovanje je održano na Tari u periodu od 07.11.–10.11.2006. godine pod pokroviteljstvom MINISTARSTVA NAUKE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I UZ PODRŠKU KABINETA PREDSEDNIKA VLADE.

Cilj Savetovanja je bio da se ukaže na činjenicu da se, uz rapidno širenje informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT), istovremeno stvaraju mogućnosti zloupotreba sa teško sagledivim, a još teže merljivim, posledicama, koje se mogu rangirati u rasponu od minornih do katastrofalnih, od lokalnih do nacionalnih i globalnih.

Skupu su prisustvovali predstavnici državnih institucija: Ministarstva odbrane, Vojske R. Srbije, Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva pravde, Vrhovnog suda R. Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva finansija, Ministarstva nauke i zaštite životne sredine, Zavoda za standardizaciju, Zavoda za intelektualnu svojinu, Privredne komore Srbije i velikih privrednih subjekata kao što su Naftna industrija Srbije, Telekom Srbija, Narodna banka, Informatika a.d., opštinske uprave, fakulteti i dr.

Za Savetovanje je vladalo veliko interesovanje, što se vidi po broju prijavljenih radova. Po obavljenoj recenziji prihvaćeno je 40 i publikovano u Zborniku radova a na Savetovanju prezentirano 28 naučnih i stručnih radova. Zbornik je registrovan u Narodnoj biblioteci Srbije pod oznakom ISBN 86-909511-0-5.

 Polazeći od imperativa pravovremenog sagledavanja ovog  veoma složenog i, za društvo, opasnog problema, učesnici skupa su inicirali predloge mera i akcija u institucijama sistema: 

 • Osnovna poruka Savetovanja je da se intenzivira donošenje zakonske regulative, čijim bi odredbama ova kompleksna oblast bila pravno uređena i uspostavljen sistem, odnosno podsistem informaciono-komunikacione sigurnosti, kao bitne komponente nacionalnog sistema bezbednosti, a što  predstavlja i nužan preduslov pristupanja evro-atlanskim bezbednosnim i ekonomskim integracijama.

 • Neophodna je institucionalna podrška u donošenju nedostajućih nacionalnih standarda važnih za ovu oblast, harmonizovanih sa evropskim i međunarodnim standardima.

 • Treba inicirati normativno regulisanje prevencije u oblasti zloupotreba IKT u institucijama sistema i privrednim subjektima, koji svoje poslovanje zasnivaju na primeni IKT.

 • Prezentirani radovi na Savetovanju su visoko ocenjeni od strane svih učesnika, pa je zaključeno da bi ih trebalo učiniti dostupnim što širem krugu, a kroz objavljivanje u stručnim časopisima i drugim publikacijama. Posebno je iskazano interesovanje za štampanim zbornikom, zbog čega treba obezbediti uslove da se Zbornik odštampa, bar u 50 primeraka.

 • S obzirom na aktuelnost teme i postojanje dovoljno stručnih kadrova, predlaže se organizovanje tribina na kojima bi se razmatrali problemi i inicirala rešenja

 • Neophodno je da se predstavnici iz državnih institucija, pre svega, Ministarstva nauke, Ministarstva pravde, Ministarstva odbrane,  Ministarstva unutrašnjih poslova i dr. znatno više angažuju oko organizovanja ovog i sličnih savetovanja.

 • Značajniji mediji moraju da posvete više prostora i vremena, kako Savetovanju, tako i organizatoru, budući da je IT VEŠTAK jedinstveno udruženje na ovim prostorima.

 • Podržan je predlog da se Udruženje poveže sa drugim sličnim asocijacijama kako bi zajednički radili na razrešavanju rastućih problema iz oblasti zloupotreba IKT i zaštite.

 • Potrebno je sprovoditi permanentnu edukaciju i obuku svih, a posebno rukovodećih struktura, kako bi se razvila neophodna svest o potrebi zaštite i sprečavanja zloupotreba IKT, saglasno savremenim naučnim dostugnućima u ovim oblastima.

Tara, 10.11.2006.god                                                                   Organizacioni odbor

 

GENERALNI SPONZOR SAVETOVANJA JE    BEOGRAD

Zaključci – naučno stručnog savetovanja ziteh ’04

Zaključci – naučno stručnog savetovanja ziteh '04

Savetovanje na temu "ZLOUPOTREBE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA", pod pokroviteljstvom SAVETA MINISTARA DRŽAVNE ZAJEDNICE SRBIJA I CRNA GORA, održano je na Tari od 31.maja do 03.juna 2004. godine.

Savetovanje je održano na inicijativu Udruženja sudskih veštaka za informacione tehnologije, a skupu su prisustvovali predstavnici Srbije i Crne Gore, uključujući kadrove iz državnih institucija: Kancelarije SCG za pridruživanje EU, Ministarstva odbrane, Vojske SCG, Zavoda za standardizaciju, Zavoda za intelektualnu svojinu,Vrhovnog suda R. Srbije, Republičkog javnog tužilaštva R. Srbije, Okružnog javnog tužilaštva u Beogradu, Uprava za zajedničke poslove R. Srbije, Vlade R. Srbije, Ministarstva pravde R. Srbije i Ministarstva pravde R. Crne Gore, Ministarstva unutrašnjih poslova, R. Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova, R. Crne Gore, Ministarstva nauke i zaštite životne sredine R. Srbije, Instituta za zaštitu zdravlja R. Srbije, Privredne komore Beograda i velikih privrednih subjekata kao što su EDB, Jugopetrol,  Telekom Srbija, Mobtel.

Generalni sponzor Savetovanja je Informatika A.D. a sponzor Agrobanka AD.

Na savetovanju su prezentovana 33 naučna i stručna rada, koji pokrivaju sve aspekte tematike skupa, a koji su publikovani u ZBORNIKU RADOVA na CD-u.

Cilj savetovanja je da ukaže na rapidno širenje informacionih tehnologija (IT) i njihovih sve češćih zloupotreba, od lokalnih do nacionalnih i globalnih razmera. Ta činjenica nameće imperativ sveobuhvatnog ovladavanja problematikom. Pasivnost i zakasnelo reagovanje dovode do ozbiljnih problema sa dalekosežnim posledicama.

Polazeći od imperativa pravovremenog sagledavanja problema, učesnici skupa iniciraju sledeće predloge mera i akcija u institucijama sistema:

 1. Osnovna poruka Savetovanja je da se inicira donošenje zakonske regulative, čijim bi odredbama ova kompleksna oblast bila pravno uređena.

 2. Neophodna je institucionalna podrška  u donošenju nedostajućih nacionalnih standarda važnih za ovu oblast, harmonizovanih sa evropskim i međunarodnim standardima.

 3. Neophodno je definisanje standarda terminologije iz oblasti IT na srpskom jeziku.

 4. Inicira se donošenja novog Zakona o uslovima za obavljanje poslova veštačenja i normativnog regulisanja veštačenja u oblasti IT.

 5. Izražava se inicijativa za normativno regulisanje prevencije u oblasti zloupotreba IT u institucijama sistema i privrednim subjektima koji obavljaju poslove od vitalnog značaja.

 6. Neophodno je obezbediti uslove da se iskoristi postojeći stručni potencijal za sagledavanje i rešavanje svih aspekata zloupotreba IT.

 7. Iniciraju se izmene odredbe čl. 225. stav 2. Zakonika o krivičnom postupku R Srbije, koje se odnose  na ovlašćenje organa unutrašnjih poslova da u pretkrivičnom postupku mogu izvršiti pregled podataka na računaru iliračunarskoj mreži, odnosno drugom uređaju ili predmetu koji sadrži takve podatke, presretanje, postavljanje računarskih zamki, monitoring isl.

 8. Ukazuje se na potrebu oformljenja posebnih krivičnih sudećih veća pri Okružnim sudovima u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, specijalizovanih za postupanje u predmetima računarskog kriminala i krivičnih dela koja proističu iz povreda prava intelektualne svojine, radi čega je potrebno organizovati obuku.

 9. Ukazuje se na potrebu permanentnog obrazovanja svih a prvenstveno rukovodećih struktura o problemima zloupotreba u oblasti IT.

 10. Savetovanje treba da postane tradicionalno uz analitičko-iskustveni pristup problemima zloupotreba IT.

ORGANIZACIONI ODBOR

GENERALNI SPONZOR SAVETOVANJA JE    BEOGRAD