Odluke

Unapređenja izbora veštaka

22. March 2013. Odluke

U cilju unapređenja izbora veštaka, a time i samog procesa veštačenja Udruženja molimo Vas da predložite kriterijume za izbor veštaka za preuzeti predmet veštačenja. Kriterijumi se mogu odnositi na elemente stepena obrazovanja, znanja i veština navedenih u CV-u svakog člana Udruženja, ali i na učestalost veštačenja, redosled u odnosu na izbor drugog člana tima za veštačenje itd. Kriterijume predložite slobodno po svom uverenju. Po prijemu predloga od svih članova, najkasnije do 15.04.2013. izabrana radna grupa će izraditi uniju skupova svihRead More